Feb 2

Van alle Vinex-wijken in Nederland zakte de vraagprijs per vierkante meter in de Amsterdamse wijk IJburg vorig jaar het meest.

Nieuwbouwwoningen werden in verhouding tot bestaande woningen veel goedkoper. Daalden de huizenprijzen in 2009 gemiddeld met twee procent, nieuwbouwhuizen kenden een prijsval van tien tot vijftien procent, zo bleek eerder al uit NVM-cijfers. En dat terwijl het aanbod ook nog eens is gekrompen. Veel projecten zijn niet doorgegaan.

Dit roept de vraag op hoe de prijzen van woningen in de verschillende Vinex-wijken zich het afgelopen jaar hebben ontwikkeld. Z24 heeft dit bekeken aan de hand van gegevens afkomstig van online huizensites als Funda verzameld door Softwareconsultantsbureau Dankers & Frank.

Lees verder op Z24.nl

Dec 8

Van de Nederlanders verwacht 64 procent dat de prijzen van koopwoningen volgend jaar gelijk zullen blijven of zelfs stijgen. Vorig jaar dacht 67 procent nog dat de prijzen zouden dalen. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek door Maurice de Hond in opdracht van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG).

De zorgen over de eigen financiële situatie als gevolg van de kredietcrisis zijn afgenomen, maar mensen zijn er niet gerust op dat anderen getroffen zullen worden door de recessie. Zo verwacht 60 procent van de mensen dat in de komende paar jaar veel woningen gedwongen verkocht zullen worden, tegenover 30 procent vorig jaar.

Het aantal huishoudens dat van plan is in de komende twaalf maanden binnen Nederland te verhuizen, bleef gelijk: 19 procent. NHG-directeur Karel Schiffer zegt dat de uitkomsten van het onderzoek sporen met het beeld dat de markt van koopwoningen zich de laatste maanden herstelt.

Het gaat om een representieve steekproef van tweeduizend Nederlanders, aldus Maurice de Hond.

bron: ANP

Jul 28

De grootste prijsdalingen op de Nederlandse woningmarkt doen zich voor in ‘t Gooi en de regio Haarlem.

Dit blijkt uit berekeningen van onderzoeksbureau ABF Valuation.

Woningprijs

bron:FD.nl

Mar 12

Maartje Martens

Vrijwel alle deskundigen zijn het er inmiddels over eens dat woningprijzen naar beneden gaan, maar de meningen zijn behoorlijk verdeeld over hoe lang de reeds ingezette daling zal gaan duren en hoe fors de daling zal zijn. Naar de mening van Maartje Martens zijn er duidelijke indicaties voor een langdurige en ernstige stagnatie van de koopwoningmarkt en voor een flinke daling van de woningprijzen. Een belangrijk deel van de indicaties is te vinden in een tot nog toe geheel onderbelicht aspect, namelijk de structuur van de koopwoningmarkt.

Stagnatie, terugval, impasse zijn begrippen die gebruikt worden voor de Nederlandse koopwoningmarkt sinds het najaar van 2008. In een brandbrief aan de regering vragen vrijwel alle betrokken marktpartijen om maatregelen. Deze analyse liegt er niet om: met name in de woningbouwproductie gaan harde klappen vallen. Van de geplande 85.000 woningen zullen er in 2009 hooguit 40.000 gerealiseerd worden en deze teruggang wordt vrijwel geheel toegeschreven aan de koopsector. In november zijn 40% minder woningen verkocht dan een jaar daarvoor en het aantal bezichtigingen is zelfs met 75% gedaald.

Toch gaan veel analisten ervan uit dat de Nederlandse woningmarkt gezond is en er momenteel sprake is van een normale fluctuatie. Zij achten een vrije val van woningprijzen onwaarschijnlijk en voelen zich daarin gesteund door marktindicatoren als rentestand, inflatie, inkomensontwikkeling en, niet te vergeten, het grote woningtekort. Tot deze groep behoren analisten van banken en een reeks van economen en woningmarktdeskundigen. Zij verwachten een teruggang van de woningprijzen in Nederland van hooguit 10%. Het is volgens hen vooral van belang het vertrouwen van de consumenten in de woningmarkt niet negatief te beïnvloeden. Tot op dit moment is in officiële statistieken nog weinig merkbaar van een prijsdaling van woningen in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat er niets aan de hand is, in tegendeel. Er zijn ook andere, officieuze, geluiden te horen, bijvoorbeeld van individuele makelaars die verkopen aanzienlijk zien slinken. Onlangs voorspelde bouwondernemer Bert Verwelius in Quote 500 van december 2008 een daling van woningprijzen met 30%, hetzelfde percentage als het IMF al voorzag in april 2008.

In dit artikel wil ik de stelling onderbouwen dat er duidelijke indicaties zijn voor een langdurige en ernstige stagnatie van de koopwoningmarkt en voor een flinke daling van de woningprijzen. De verklaring hiervoor is niet enkel de kredietcrisis, maar ligt voor een belangrijk deel in een tot nog toe geheel onderbelicht aspect, namelijk de structuur van koopwoningmarkt zelf die de afgelopen dertig jaar gebaseerd was op huisprijsinflatie en doorstroming.

Lees verder: Een ding is zeker: woningprijzen in Nederland zullen scherp dalen

Dr Ir Maartje Martens,
zelfstandig adviseur woningmarkt,
Delft