Mar 14

DNB wijt woningprijsstijging grotendeels aan deregulering hypotheekmarkt, niet aan ‘fudamentals’:

 1.2.1 Balansschade bij huishoudens

De economische problematiek waar Nederland momenteel mee kampt, is niet los te zien van de sterk veranderde gezinsbalansen. Het netto vermogen nam in de afgelopen decennia weliswaar in omvang toe, maar dit ging gepaard met een verlenging van de balans. Hoewel de pensioen- en huizen – vermogens sterk groeiden, kwamen daar steeds grotere verplichtingen tegenover te staan.

Sinds begin jaren tachtig vervijfvoudigde de hypotheekschuld, gemeten in procenten van het beschikbare gezinsinkomen. Die hypotheekgroei was het gevolg van een samenstel van factoren. Vanaf midden jaren negentig mochten tweede inkomens meegeteld worden bij de bepaling van de maximale hypotheek. Tegelijkertijd introduceerden banken nieuwe hypotheekvormen waarmee huizenbezitters optimaal gebruik konden maken van de hypotheekrenteaftrek en werden de kredietnormen versoepeld. De ruimere bancaire kredietverlening leidde tot een sterke stijging van de huizenprijs doordat het huizenaanbod nauwelijks groeide.

De prijsdaling sinds medio 2008 vormt daarmee een correctie op de uitbundige huizenprijsstijging sinds midden jaren negentig. Eind 2012 lagen de Nederlandse huizenprijzen op het niveau van eind 2003. De kwetsbaarheden zitten vooral bij de huishoudens die sinds dat moment zijn ingestapt met een hypotheek die boven de woningwaarde uitkwam (de ‘top – hypotheek’) en voor een aflossingsvrije hypotheek hebben gekozen.

Voor kwetsbare huishoudens was het tot nog toe niet eenvoudig om hun financiële balans te verbeteren. De inkomensontwikkelingen in de afgelopen jaren lieten immers weinig ruimte voor een verhoging van de vrije besparingen (zie grafiek 1.2). al vanaf 2008 neemt het reële gezinsinkomen af.

De Nederlandsche Bank geeft dus aan dat de starters van de afgelopen 8 jaar een enorm probleem hebben. Daarom vind ik het vreemd dat politici als Jacques Monasch meer en meer jongeren die problemen in wil helpen. Waarom doe je dat Jacques?

Bron: Twitter (Merijn Knibbe)