Jul 25

Economen van ABN Amro Bank verwachten dat de prijzen van Nederlandse koopwoningen hun daling in 2013 zullen versnellen en dat herstel pas in 2014 gloort.

In de Woningmarktmonitor van juli van het Economisch Bureau van de bank stellen de economen vooral hun raming voor 2013 sterk neerwaarts bij, mede vanwege de geplande aanpassingen in de hypotheekrenteaftrek. Voor volgend jaar verwachten ze nu een daling van 8%, ofwel 5 procentpunten meer dan de prijsdaling van 3% die ze in april voorzagen.

Inclusief de verwachte prijsdaling van 5% dit jaar, die de economen al eerder aankondigden, komt het prijspeil eind 2013 in totaal 12,5% onder het niveau van 2011 uit. Indien de economie in de tussentijd opveert, zo stellen ze, kan de huizenmarkt in 2014 weer verbeteren.

Lees verder bij RTL Z

netto woonlasten