Nov 15

Boven de woningmarkt in Zweden zweeft de dreiging van een bubbel. De Zweden lenen namelijk veel te veel. Daarvoor waarschuwt de chef van de nationale bank (de Rijksbank), Stefan Ingves.

De zorgen van de bank worden gevoed door de ongebreidelde groei van de hypotheken die de Zweden opnemen. Pogingen om de ontwikkeling af te remmen blijken nauwelijks tot geen soelaas te bieden.

Zo werd eerder met ingang van vorige maand een plafond op de hoogte van hypothecaire leningen gelegd van 85 procent van de marktwaarde van een woning. Die maatregel was afgelopen zomer aangekondigd door de toezichthouder, de nationale woningkredietraad (BKN). Eind vorige maand verhoogde de Rijksbank zelf de reporente met 0,25 procent naar 1 procent, hoewel dat niet alleen met de woningmarkt te maken heeft maar met de gunstige ontwikkeling van de Zweedse economie in het algemeen.

Het tempo waarmee de gezamenlijke hypotheekkredietlast van de bevolking groeit neemt echter niet af. Rijksbankchef Ingves signaleerde in een uiteenzetting voor het parlement dat er wekelijks nog een slordige 300 miljoen euro (3 miljard kroon) bij komt. Op dit moment is de schuldenlast van de huishoudens opgelopen naar 167 procent van de inkomens.

In de gemeentes met de hoogste woningprijzen is dit cijfer al gestegen naar 300 procent. “Dat kan zo niet doorgaan,” meent Ingves, die de grootste problemen voorziet als de woningmarkt instort. “Dan ziet het er somber uit.” Volgens de BKN is Zweden in de OESO de koploper als het gaat over de groei op de woningkredietmarkt. Het risico dat de hypotheken te zwaar worden, wordt bovendien in de hand gewerkt doordat ze bijna allemaal zijn gebaseerd op een variabele rente.

Als de rente echt gaat stijgen, is de kans dat de woningprijzen moeten inleveren en de bubbel uit elkaar gaat spatten meer dan reëel. Daarover zijn de experts het wel eens. Of er sprake is van een bubbel, wordt volgens diezelfde experts echter pas duidelijk als het te laat is. Het verlaagde hypotheekplafond wordt vanuit het oogpunt dat voorkomen beter is dan genezen op zich dan ook toegejuicht. “Maar de maatregel is te laat genomen,” zo luidt de stelling van een analist van bankier Swedbank.

bron: nieuws.nvm.nl

Hoe staat Nederland er voor NVM?

May 5

In Zweden mag waarschijnlijk binnenkort een hypotheek niet hoger zijn dan 85 procent van de marktwaarde van de woning. Het voorstel geldt voor nieuwe leningen en uitbreidingen van bestaande leningen. Dit schrijft het Zweedse Finansinspektionen (FI).

Falun SwedenHet doel van de hypotheek plafond is dat huishoudens niet te veel lenen voor hun aankoop van een huis. FI schrijft in het persbericht dat huishoudelijke schulden in Zweden worden gedomineerd door leningen voor huisvesting doeleinden. Te hoge schulden maken leners  kwetsbaar als de huizenprijzen dalen en de kredietnemer tegelijkertijd gedwongen wordt om zijn huis te verkopen.

De huizenprijzen zijn het afgelopen decennium sterk gestegen, zowel in Zweden als internationaal, de kredietverlening aan huishoudens had een gelijke trend. Ondertussen zijn de banken nog steeds erg gul met hypotheken. Steeds vaker zijn leningen niet terug te vorderen, maar het aantal huishoudens dat voor een variabele rente kiest wordt steeds groter. Dit maakt huishoudens kwetsbaar voor toekomstige verhogingen van de rentetarieven.

Tijdens een dergelijke ontwikkeling is het waarschijnlijk dat consumenten worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s en dat vertrouwen in de kredietmarkt schade oploopt. Een beperking van de hypotheek stimuleert leners om hun schuldenlast te verminderen, schrijft FI.

Finansinspektionen verwacht dat de kosten van de hypothecaire lening met enkele procentpunten toenemen in vergelijking met de huidige situatie. De verordening zal naar verwachting een beperkt negatief effect op de huizenprijzen hebben. Het effect zal naar verwachting iets groter in stedelijke gebieden waar de hypotheken het hoogst zijn.

bron: E24.se