Jul 29

Huizenbezitters die hun pand gedwongen moeten verkopen, krijgen steeds lagere bedragen op de onroerendgoedveiling. Dat komt doordat de animo onder vastgoedhandelaren sterk is afgenomen

lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Apr 24

Van de ruim 7 miljoen woningen in Nederland op 1 januari 2008 was 5,7 procent (ofwel ruim 400 duizend) niet officieel bewoond. Dat wil niet zeggen dat ze leegstaan, maar dat er niemand woont die in het bevolkingsregister is ingeschreven. Het zijn vooral de kustgemeenten die een hoog percentage niet-bewoonde woningen hebben. Dat hangt samen met het aantal tweede woningen in deze gemeenten.

Vooral kustgemeenten met veel niet-bewoonde woningen

Vooral de kustgemeenten, met een recreatief karakter, hebben veel niet-bewoonde woningen. Koploper is de Zeeuwse gemeente Sluis waar bijna 22 procent van de woningen niet bewoond is door iemand uit het bevolkingsregister van deze gemeente. Niet alleen Zeeuwse gemeenten, maar ook de Waddeneilanden hebben relatief veel niet-bewoonde woningen.

Verder is in de drie grootste steden 10 procent of meer niet bewoond. De gemeente Den Haag heeft met bijna 13 procent het hoogste percentage niet bewoning van de grote vier. Dit wordt mede verklaard door de wijken Scheveningen en Kijkduin (kustrecreatie).

Niet-bewoonde woningen per gemeente

Niet officieel bewoond is niet leegstand

Dat woningen niet officieel bewoond zijn, betekent niet dat zij leeg staan. Woningen kunnen zijn bewoond door personen die niet voor inschrijving in het bevolkingsregister in aanmerking komen of worden gebruikt voor andere doeleinden zoals praktijkruimte, kinderopvang of studio’s en dergelijke of als tweede woning.

Ook kunnen woningen niet bewoond zijn omdat de bewoner elders vertoeft door opname in een zorginstelling, of omdat de persoon bij iemand is ingetrokken, maar voor de zekerheid de woning aanhoudt. Daarnaast worden woningen door illegalen bewoond.

Leegstand door verhuizing en renovatie

Bij een verhuizing kunnen mensen voor een bepaalde tijd twee woningen hebben. Ook bij grootschalige renovatieprojecten staan er tijdelijk woningen leeg. Verder zijn er nog woningen waarvoor de sloopvergunning is verstrekt, maar nog niet gesloopt zijn. Deze woningen zijn dus niet direct voor derden beschikbaar ter bewoning. Leegstand betreft ook woningen die nog niet verkocht of verhuurd zijn, zowel nieuwe als bestaande.

bron: cbs.nl

Mar 26

kiezen uit 16 woningenHet aantal te koop staande woningen in Nederland is gisteren gestegen naar 186.618. Een dergelijk groot aantal woningen stond nimmer in de geschiedenis tegelijk te koop. Nu het aantal kooptransacties in het vorige kwartaal op een gemiddelde van 11.462 per maand blijft steken, kan worden geconstateerd dat . Dat is ruim zeven maal zoveel als tien jaar geleden. De huidige marktsituatie kan binnen een paar jaar bovendien leiden tot een sterke stijging van de hypotheekrente.

Op de woningmarktbarometer van Wegwijs, die per dag wordt bijgehouden en eens per maand wordt gecorrigeerd als de cijfers van CBS/Kadaster bekend worden, maakt de wijzer vandaag een sprong van 14,65 naar 16,28 woningen per koper. Vorige maand zakte de wijzer van de barometer al door haar bodem van 14 woningen per koper, een situatie die als de meest ideale kopersmarkt ooit werd beschouwd.

Forse prijsverlagingen verwacht
Nu het aantal koopwoningen verder toeneemt en het aantal kooptransacties in de praktijk tot een minimaal aantal is gereduceerd, zakt de barometer tot extreme waarden. Op basis van standaard economische wetten kan het niet anders dan dat deze zwaar overspannen situatie op termijn zal moeten leiden tot forse prijsverlagingen.

In het jaar 1998/1999, toen gemiddeld slechts 2,3 koopwoningen per koper ter beschikking stonden, spoot de huizenprijs omhoog met bijna twintig procent in één jaar. Makelaars gaan ervan uit dat bij een gemiddelde aantal van 7 woningen per koper een balanssituatie aanwezig is tussen de belangen van koper en verkoper.

Medio 2008 werd al een toename van het aantal beschikbare woningen per koper geteld van ongeveer tien. De gigantische prijsstijgingen van eind vorige eeuw en begin deze eeuw reduceerden vorig jaar tot nog slechts een plusje van 1,2 procent. Dat plusje werd vorige maand plotseling vervangen door een gemiddelde prijsdaling op jaarbasis van 3,5 procent. Een dergelijke grote daling was niet meer voorgekomen sinds 1980, toen als indirect gevolg van de oliecrisis.

Geschiedenis herhaalt zich
Opvallend aan dit patroon van bijna dertig jaar geleden was het uitgestelde effect van de prijsdaling. Pas anderhalf tot twee jaar na de top van de crisis kwam de prijsdaling in een stroomversnelling. Het aantal verkopen zakte voor het eerst in april 1978 fors in. In september 1978, meteen na de grote vakantie, was er een eenmalige sterke opleving, waardoor de crisis op de woningmarkt slechts een kortstondig leek.

Deze korte opleving zette analisten op de woningmarkt echter op het verkeerde been. Vanaf oktober 2008 dook de woningmarkt een angstwekkend diep gat in om daar pas medio 1984 schoorvoetend bovenuit te komen. Eerst in 1980, anderhalf jaar na de start van de toenmalige crisis op de woningmarkt, begonnen de prijzen echt fors te dalen. Tussen het voorjaar van 1980 en het voorjaar van 1982 kreunde de woningmarkt in haar voegen met een prijsdaling van bijna dertig procent tot gevolg. Het prijsniveau van 1978 werd pas in 1993 weer bereikt.

Stijging hypotheekrente komt eraan
De prijzen begonnen bijna dertig jaar geleden pas echt te dalen toen als gevolg van de crisis de rente begon te stijgen. De rente steeg als gevolg van het extreme uitgavenpatroon van vele overheden dat zij juist in gang hadden gezet ter bestrijding van de crisis. In maart 1981 bereikte de rente van bepaalde hypotheken voor het eerst een niveau van meer dan 13 procent (tien jaar vast).

Dat de hypotheekrente als gevolg van de huidige extreme overheidsuitgaven in de wereld binnen zeer korte tijd zal stijgen, is een zekerheid. De vraag door overheden naar geld zal binnen niet al te lange termijn hard toenemen. Of dit ook weer zal leiden tot dergelijke extreme verhogingen als toen is momenteel nog de vraag. De parallellen met het begin van de tachtiger jaren worden echter steeds duidelijker.

De huidige situatie is zeer gevaarlijk voor mensen van wie de rentevaste termijn van de hypotheek in de komende drie jaar zal aflopen. Niets is honderd procent zeker, maar de kans dat juist bij verlenging van de hypotheek de hypotheekrente in aanzienlijk hogere sferen terecht zal zijn gekomen, is erg groot.

bron: Wegwijs

Mar 4

Eduard PlateIn antwoord op vragen van de VVD heeft B&W Zeewolde aangegeven tijdelijk meer nadruk te willen leggen op de bouw van goedkope woningen. Oorzaak is de recessie, die leidt tot minder vraag naar woningen. De VVD is het hier niet mee eens en vreest dat het karakter van Zeewolde hierdoor wordt aangetast.

VVD woordvoerder Eduard Plate: “Het is prima om extra woningen voor starters te bouwen. Maar het is een gemiste kans als we vooral voor aantallen gaan en minder naar kwaliteit kijken. Je wilt toch ook dat starters in Zeewolde blijven wonen.”

Zeewolde heeft een beleid dat als leidraad heeft 1/3 betaalbaar, 1/3 middenklasse en 1/3 duur. Over een nieuwe woonvisie wordt binnenkort gesproken in de raad.

Plate: “Zeewolde ligt schitterend midden in het land aan de Randmeren. Een gebied dat zich bij uitstek leent voor aantrekkelijk wonen en aantrekkelijk werken. Nabij de Randstad, maar ook nabij de Veluwse bossen en oude stadjes. Dat geeft veel meer mogelijkheden dan vluchten in goedkope woningen zoals het college nu doet. We moeten echt voor kwaliteit blijven gaan.”

De VVD kiest daarbij voor meer diversiteit en voor meer welstandsvrij bouwen.

“We zullen meer moeten inspelen op de vraag, en die wordt individueler. Mensen zoeken een speciale plek om te wonen. Als de woningvraag dan weer aantrekt, en er zijn voorzichtige signalen, sta je als Zeewolde veel sterker als je juist nu daar op inspeelt.””

Bron: VVD Zeewolde

Feb 8

In Den Haag staan bijna 20.000 woningen leeg, 8,3 procent van het totaal. De stad heeft daarmee de hoogste leegstand onder de 31 grootste gemeenten van het land. Dat blijkt uit het rapport Leegstand en Kraken, in opdracht van de ministeries van VROM en Economische Zaken. De Haagse Stadspartij is verontrust door de cijfers en heeft het college schriftelijke vragen gesteld.

Joris Wijsmuller van de Stadspartij stelt nogal sarcastisch: “Den Haag heeft er weer een eretitel bij. Het is de stad met het hoogste leegstandspercentage van woningen.”

Volgens het rapport van VROM en EZ, dat zich baseert op cijfers van het CBS, telde Den Haag begin 2006 bij elkaar 19.650 leegstaande woningen. De Haagse Stadspartij vraagt aan het college om een sluitende verklaring te geven voor deze hoge leegstand. De gemeente zou indien nodig zelf onderzoek moeten doen naar de achtergronden ervan.

bon: Haagse Stadspartij