Feb 4

Veel corporaties maken veel te veel kosten. Ze doen te veel werk dat buiten hun kerntaken ligt en ze betalen hun PvdA-bestuurders veel te veel. Dat kan veel goedkoper.

bron: De Slag om Nederland

Nov 27

Woningcorporatie hebben vorig jaar veel geld verloren. Dat blijkt uit de jaarverslagen, die door de NOS onderzocht zijn. Van de 430 corporaties heeft de NOS de jaarverslagen van 364 corporaties geanalyseerd.

166 corporaties maakten verlies. Bij sommigen gaat het om forse verliezen, die oplopen tot tientallen miljoenen. In totaal moesten zij voor bijna twee miljard euro afschrijven.

eel corporaties verwachten dat de verliezen dit jaar nog verder zullen oplopen. Investeringen in buurten en wijken zullen daardoor stilvallen. Daarnaast verwachten corporaties dat ze niet langer geld hebben voor investeringen in zaken als infrastructuur en publieke gebouwen.

Te grote broek
Jacob Kohnstamm, voorzitter van de raad van commissarissen van woningcorporatie Stadsgenoot (vorig jaar 88 miljoen verlies): “Ik ben er van overtuigd dat er een standstill komt van enkele jaren. Alle corporaties zullen opnieuw in overleg gaan met het rijk en de gemeenten. De vraag is of investeren in wijken en infrastructuur nog wel tot de kerntaken behoort van de corporaties. Er zal veel minder worden ontwikkeld.”

Rene van Genugten van de Woonbond denkt dat de bestuurders in het verleden een te grote broek hebben aangetrokken. “Als je de zaken op een rij zet, zie je dat er structurele problemen zijn bij de corporaties. Vroeger was er geld voor de regenten, nu niet meer. Corporaties hebben op een te grote voet geleefd.”

bron: Nieuws.nl – ‘Aedes maakt zich te veel zorgen’

Saskia Groenewegen, vice-voorzitter van de raad van commissarissen van De Key (verlies vorig jaar 31 miljoen) verwacht dit jaar opnieuw verlies. “Minimaal 32 miljoen, waarschijnlijk meer. Alle projecten worden doorgerekend. Een aantal projecten zal worden vertraagd. Vooral op grondaankopen en projecten voor hoge huren zal verlies worden geleden. Het heeft alles met de kredietcrisis te maken.”

Weggestuurd
De organisatie is volgens Groenewegen te enthousiast geweest. Er zijn te grote risico’s genomen in sommige projecten. Corporatie De Key stuurt de directeur weg.

Ook bij Rentree in Deventer moet de bestuurder weg omdat hij de financiën niet op orde heeft. Inmiddels zijn er forensisch accountants aan het werk om te onderzoeken of er fraude is gepleegd.

SGBB, een corporatie met het hoofdkantoor in Hoofddorp, leed in 2008 een verlies van maar liefst 300 miljoen euro.

bron: NOS

Mar 12

Woningcorporaties willen huizen met een vraagprijs van maximaal euro 250.00 opkopen die door de recessie onverkoopbaar zijn. Na opkoop willen ze de woning direct verhuren.

bron: FD.nl

Jan 16

Het kabinet wil de woningbouw op peil houden door de woningcorporaties meer te steunen. Dat melden betrouwbare bronnen aan BNR. De garantie voor nieuwbouwprojecten wordt verhoogd van 2 miljoen euro nu naar mogelijk 3 miljoen euro.

bron: FD.nl

Jan 7

Eberhard-van-der-Laan.jpg

Woningcorporaties vrezen een zwaar jaar als minister Bos van Financiën zijn plan niet intrekt om bij de corporaties jaarlijks 500 miljoen euro vennootschapsbelasting op te halen. En nog een aantal andere maatregelen die hen weinig vertrouwen geven.

Het zal toch niet waar zijn? De pas aangetreden minister voor Wonen, Wijken en Integratie Eberhard van der Laan vraagt woningcorporaties om projectontwikkelaars uit de brand te helpen door onverkoopbare koopprojecten over te nemen en om te zetten in huurwoningen. Ach, denkt hij, geld genoeg bij die corporaties.

Zo dacht ook zijn voorgangster Vogelaar met haar heffing voor de veertig prachtwijken. Zo denkt ook minister Bos met de invoering van de integrale vennootschapsbelasting: jaarlijks een bedrag van ruim 500 miljoen voor de corporatiesector, bestaande uit circa 500 woningcorporaties.

Door al deze maatregelen komen veel woningcorporaties financieel in zwaar weer terecht. De meeste corporaties zullen hun investeringsprogramma’s fors naar beneden moeten bijstellen.

Hoe lang nog laten corporaties zich gebruiken als pinautomaten van de overheid? Sedert een aantal jaren lijkt het rijk erop uit te zijn de corporatiesector te decimeren tot huisvesters van uitsluitend de financiële minima in onze samenleving.

Nu we te maken hebben met een economische recessie zijn steeds meer mensen de komende jaren aangewezen op een huurwoning. Het kopen van een woning is voor veel mensen nog geen echt alternatief. Zeker zo lang de koopprijzen niet beduidend zakken, kunnen mensen met inkomens tot zo’n veertigduizend euro per jaar amper geschikte koopwoningen vinden. Dat de banken steeds terughoudender worden met het verstrekken van hypotheken, maakt het kopen extra moeilijk.

Dat corporaties worden gedwongen om veel huurwoningen te verkopen zodat de politiek met het vrijkomende geld ‘leuke dingen’ kan doen als het aanvullen van de tekorten op de rijksbegroting is natuurlijk te gek voor woorden. Dat de rijksoverheid met dit soort bestedingen, volkshuisvestelijk gezien, het ‘paard achter de wagen spant’, wordt helaas (nog) niet onderkend. Verkoop van huurwoningen is een goede zaak, mits de opbrengsten uitsluitend ten dienste van de volkshuisvesting worden besteed. Verkoop is zelfs voor veel corporaties bittere noodzaak. Het wachten is alleen nog op het kabinet om de verkoopregels voor corporaties te versoepelen, zeker nu het minder goed gaat met de economie.

Bewezen
Woningcorporaties hebben intussen genoegzaam bewezen bereid te zijn volop maatschappelijk te willen investeren in zaken als betaalbare huurwoningen voor uiteenlopende doelgroepen, te investeren in de leefbaarheid van wijken en de laatste jaren ook steeds meer in maatschappelijk vastgoed, zoals brede scholen. Eén ding doen de corporaties fout: hun activiteiten brengen zij slecht voor de politieke bühne. De politiek lijkt geen flauw idee te hebben van de prestaties die corporaties leveren. Woningcorporaties financieren hun maatschappelijke activiteiten onder andere door het vrijmaken van eigen kapitaal door de verkoop van huurwoningen. Daar is niets mis mee. Maar ze moeten dan wel in de gelegenheid worden gesteld dit geld te investeren in zaken die verband houden met hun kerntaken, dus juist niet door dit geld te storten in de schatkist van de minister van Financiën.

Juist nu het zo slecht gaat met onze economie en de woningmarkt weer ‘op slot’ gaat door de stagnerende woningbouw, staan woningcorporaties weer volop in de politieke schijnwerpers.

Alleen woningcorporaties (en de overheid zelf) lijken nog fors te kunnen investeren in de bouwsector. Maar hoe lang nog? Zo lang dit kabinet woningcorporaties blijft beschouwen als pinautomaten, zullen de corporaties vroeg of laat gedwongen worden te stoppen met het investeren in nieuwe volkshuisvestingsprojecten.

Als het kabinet echt werk wil maken van het vlottrekken en het stimuleren van de bouwsector, dan adviseer ik maar eens onorthodox in te grijpen door de heffing van de integrale vennootschapsbelasting terug te draaien, door verkoopregels te versoepelen, door verruiming van de ‘borgingsruimte’ door het Waarborgfonds, door afschaffing van de overdrachtbelasting en door bekorting van de voorbereidingstijd voor het bouwen.

Bezwaren
Het is toch vreemd dat de voorbereidingstijd van maatschappelijk belangrijke bouwprojecten als bijvoorbeeld de bouw van betaalbare zorgwoningen al gauw zo’n vijf jaar bedraagt. Dit komt omdat je in Nederland wettelijk gezien tegen alles bezwaar kunt maken wat te maken heeft met bouwen. Bezwaar tegen de benodigde sloopvergunning, de kapvergunning, de bemalingsvergunning en de bouwvergunning. En dan moeten bouwplannen ook nog worden getoetst aan de steeds maar verder uitdijende wet- en regelgeving.De rechtsbescherming van bezwaarmakers is in Nederland goed geregeld, maar het kan wel een ‘tandje’ minder. Hoe staat het eigenlijk met de rechtsbescherming van de vele woningzoekenden als het gaat om het recht op goede en betaalbare woonruimte?

bron: Nederlands Dagblad

Dec 11

Nog nooit zijn de verschillende partijen op de woningmarkt zo eensgezind geweest als nu. In een gezamenlijke brandbrief aan de Tweede Kamer roepen huurders van de Woonbond, woningcorporaties, Vereniging Eigen Huis, NVM-makelaars, bouwers en projectontwikkelaars de politiek op om snel met steunmaatregelen te komen. De eerste stap heeft Den Haag mogelijk al gezet.

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft minister Eberhard van der Laan (Wonen) opgedragen de Nationale Hypotheek Garantie op te trekken van 265.000 euro naar 350.000 euro. Daardoor zouden banken eerder geneigd zijn hypotheken te verstrekken. Maar minister Wouter Bos van Financiën heeft grote bedenkingen over die verhoging. In het debat gisteren over de financiële crisis zei hij dat de Kamer de financiële dekking van 40 miljoen er niet heeft bijgeleverd. Hij vroeg zich bovendien hardop af of een hogere hypotheekgarantie wel het meeste geschikte instrument is om de woningmarkt er weer bovenop te helpen.

De initiatiefnemers van de brandbrief willen ook dat het kabinet garant gaat staan voor de kredieten van projectontwikkelaars, zodat er volgend jaar nog nieuwbouwhuizen gebouwd worden. Nu krijgen bouwers de financiering van nieuwbouwprojecten niet rond, zeggen zij. Daarnaast moet de overdrachtsbelasting (zes procent van de koopsom bij aanschaf bestaande woning) worden verlaagd.

Een “ijzersterk optreden” van Marlies Pernot
(directeur van de Vereniging Eigen Huis)
in Pauw en Witteman

De altijd geloofwaardige Ger Hukker

bron: bndestem.nl