Jul 2

De gemeente Amsterdam heeft besloten honderden plannen voor nieuwbouwprojecten in de stad stop te zetten. Het gaat daarbij zowel om de bouw van woningen als die van kantoren.

Crisis
Aanleiding daarvoor is de kredietcrisis en het instorten van de kantorenmarkt. Een uitzondering geldt voor projecten die op basis van noodzaak, financierbaarheid en maatschappelijke wenselijkheid doorgang moeten vinden. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Maarten van Poelgeest vrijdag bekendgemaakt in een brief aan de gemeenteraad.

”De markt giert naar beneden,” aldus Van Poelgeest in Het Parool. ”Daarom moeten we fors ingrijpen.”

Lager
De verwachte grondopbrengsten in de hoofdstad zijn de laatste tijd steeds lager geworden. De gemeente grijpt nu in omdat ze geen forse tekorten wil oplopen. Ze kijkt vanaf nu dan ook zorgvuldig naar welke projecten de gemeente de komende tien jaar kan en wil ontwikkelen, aangezien er geen ruimte is om alle geplande ruimtelijke ontwikkelingen uit te voeren.

Miljoen vierkante meter
Alleen al doordat de markt een streep zet door de bouw van zeker een miljoen vierkante meter kantoorruimte, loopt Amsterdam 345 miljoen euro aan verwachte inkomsten mis.

Straat dicht
Enkele projecten die al in gang zijn gezet of al gefinancierd zijn, gaan nog door. Van Poelgeest in de krant: ”Als de straat is opengebroken, is het wel zo netjes de steentjes terug te leggen.”

Projecten geschrapt
Honderden Amsterdamse bouwplannen worden geschrapt. Van Poelgeest gaat vervolgens ‘beginnend vanaf nul’ met bouwers, ontwikkelaars en corporaties overleggen welke plannen alsnog van start moeten gaan. ”We gaan niet meer project voor project schrappen. In plaats daarvan zetten we alle projecten eerst stil . Vervolgens kijken we wat we misschien nog wel kunnen doen.”

”In enkele jaren tijd zijn de verwachte inkomsten van de gemeente op de kantorenmarkt met meer dan een miljard euro teruggelopen.”

bron: RTL Z

Jan 25
Dossier De Amsterdamse woningmarkt 2010In 2009 zijn slechts 2273 woningen in aanbouw genomen en de verwachtingen voor 2010 zijn niet beter. “Het is ongekend wat we nu meemaken,” zegt woningbouwregisseur Bob van der Zande. Daarbij staat de gemeente voor bezuinigingen van historische omvang. Amsterdam kan alleen nog in projecten investeren met een korte terugverdientijd. De tijd van grootschalige projecten is voorbij.

Woningproductie“Tja, het is ongekend wat we nu meemaken in de sector. Onder architecten is een waar slagveld aan het ontstaan, corporaties moeten fors krimpen in investeringsvolume en soms zelfs in mensen. En dan de gemeente. Die staat voor bezuinigingen van historische omvang. We moeten allemaal ‘back to basics’. Dat gaat niet vanzelf. De crisis heeft diepgaande gevolgen voor de wijze en omvang van de projectontwikkeling, voor de vraagkant en voor de continuïteit van de betrokken uitvoerders. De omvang en de consequenties zijn eigenlijk pas medio 2009 duidelijk geworden.”
Aan het woord is Bob van der Zande. Op zijn kaartje staat al enkele jaren ‘woningbouwregisseur’, maar pas sinds 2009 doet hij dat fulltime. En dat in een periode dat de nieuwbouwmarkt instort, de gemeente op zwart zaad zit en zelfs een deel van de ‘rijke’ corporatiesector rode jaarcijfers presenteert. Wat kan een regisseur nog doen als de belangrijkste acteurs ziek worden?
Van der Zande: “Ik zie als mijn belangrijkste taak de vele partijen in de woningbouwsector op een lijn te krijgen, drempels weg te nemen en de resterende investeringscapaciteit te bundelen. Ik heb dit jaar bijvoorbeeld veel energie in Nieuw West gestoken om de betrokken stakeholders het overaanbod zichtbaar te maken en aan te laten pakken. Ontwikkelaars en ook corporaties onderling moeten elkaar in deze tijd niet in de eerste plaats als concurrent zien. Aan de ene kant ben ik aanjager, soms ook ambassadeur. Maar ik bereid ook de scherpe keuzes voor die nu worden en moeten worden gemaakt.

Lees verder op  NUL20

Dec 10

De economische groei van Harderwijk kan nog verder worden versterkt door hoger opgeleiden naar deze gemeente te halen. Met die uitspraak speelt wethouder Rob Daamen al flink in op het verkiezingsprogramma van zijn partij de VVD, die de beter gesitueerden naar Harderwijk wil halen door vooral te bouwen in het midden- en duurdere segment.

Dat kan door bijvoorbeeld in het Waterfront geen sociale huurwoningen te bouwen, maar duurdere koopwoningen, die alleen voor mensen met de betere banen betaalbaar zijn.

Het gegeven dat Harderwijk zeshonderd woningen in het Waterfront buiten de verdeling van het aantal te bouwen woningen op de Noord-Veluwe wil houden is ook al een indicatie in deze richting.

Het is een ontwikkeling met een keerzijde. De roep om huurwoningen onder de inwoners van de Noord-Veluwe zelf is hoog. Kritiekpunt is dat er te weinig wordt gebouwd voor starters, mensen die voor het eerst een beroep doen op de woningmarkt.

Het kiezen voor duurdere woningen maakt dat deze roep alleen maar sterker wordt. Jongeren moeten nog langer wachten op een woning op de Noord-Veluwe, of vertrekken naar elders omdat ze daar sneller een woning hebben. Terwijl een van de grootste problemen waarmee de Noord-Veluwe te kampen heeft, juist nu al is dat veel jongeren vertrekken. Dat maakt dat de vergrijzing harder toeslaat dan in andere delen van Nederland.

Maar er dreigt nog een ander gevaar. In eerste instantie had de gemeente Harderwijk al minder huurwoningen in het Waterfront opgenomen. Dat leidde tot een reactie van de provincie Gelderland. Met name gedeputeerde Theo Peters sprak meerdere malen uit dat sociale woningbouw in het Waterfront nodig is. Indien dat niet gebeurt dreigt de provincie, zo gaf hij aan, de stekker uit het project te trekken.

Althans wat de steun van de provincie Gelderland betreft en die pompt meerdere miljoenen in het steeds maar duurder wordende project.

De vraag is of Harderwijk het project alleen kan trekken, want ook het Rijk heeft nadrukkelijk laten weten dat er meer moet worden gebouwd voor starters en senioren en dan niet alleen voor de mensen met een hoog pensioen.

Bouwen voor mensen uit het Westen is bovendien nog eens in strijd met het Rijksbeleid en het provinciaal streekplan. Dat stelt dat de Veluwe vooral voor de eigen inwoners moet bouwen. Harderwijk heeft een regiofunctie, maar die moet vooral zijn gericht op de opvang van woningzoekenden uit de eigen regio. En niet op de hoogopgeleide Westerlingen.

bron: Stentor

Speelt Harderwijk hoog spel met woningbouw?

Dec 2

GIWVanaf 1 januari 2010 houdt het Garantie Instituut Woningbouw op te bestaan. Dat betekent dat er vanaf die datum geen GIW-waarborgcertificaten meer op nieuwbouwkoopwoningen worden afgegeven. Althans niet in de vertrouwde vorm zoals het GIW sinds 1975 aanbiedt. Wel blijft er een soortgelijk waarborgcertificaat bestaan dat kopers een afbouw- en kwaliteitswaarborg biedt.

De drie organisaties die aangesloten zijn bij het GIW –Stichting Waarborgfonds Koopwoningen (SWK), Bouwfonds Property Development (Bouwfonds) en Woningborg N.V. (Woningborg)- gaan vanaf 1 januari 2010 zelfstandig verder. SWK en Woningborg zullen vanaf 1 januari 2010 een eigen waarborgcertificaat verstrekken. Bouwfonds zal als aangesloten deelnemer van SWK verder gaan. Op die manier zijn kopers van een nieuwbouwwoning ook na de opheffing van het vertrouwde GIW verzekerd van afbouw van een woning bij eventueel faillissement van een ondernemer en hebben zij toegang tot een laagdrempelig arbitrage instituut.

bron: Garantie Instituut Woningbouw

May 4

woningbouw.pngDe markt voor nieuwbouw is in een vrije val beland. In het laatste kwartaal van 2008 hebben in de regio Haaglanden slechts 307 mensen een nieuw huis gekocht. In dezelfde periode van 2007 stond de teller van verkochte nieuwbouwhuizen op 914.

In het hele jaar 2008 zijn in de regio 2189 nieuwe woningen verkocht. Dat is 22 procent minder dan in het jaar ervoor.

Dat staat in de driemaandelijkse Monitor Nieuwe Woningen van OTB, het onderzoeksinstituut op het gebied van bouw uit Delft.

Volgens onderzoeker Harry van der Heijden van OTB moet de grote klap voor de projectontwikkelaars nog komen. „Deze cijfers gaan over woningen die nog voor de kredietcrisis – in oktober 2008 – zijn gekocht. Over een jaar worden de woningen opgeleverd die op dit moment zijn verkocht. En dat zijn er veel minder dan vorig jaar. ’’

De slechte situatie in de nieuwbouw is niet alleen aan de crisis te wijten. De daling in de verkoop zette al in 2006 in; toen werd op landelijk niveau al 4 procent minder verkocht. In 2007 was de daling 16 procent.

De regio Haaglanden deed het ten opzichte van de landelijke cijfers vorig jaar iets beter. De verkoop van nieuwe woningen daalde landelijk gemiddeld met 30 procent; in Haaglanden was dat ‘maar’ 22 procent.

De crisis in de bouwwereld heeft grote gevolgen. Projectontwikkelaars stellen veel nieuwe projecten uit en zij knippen bestaande projecten op in kleine stukken om de bouw nog enigszins aan de gang te houden, zo blijkt uit onderzoek van deze krant.

Zo hebben projectontwikkelaars met de gemeente Delft afgesproken dat ze woningen in de Harnaschpolder in fases bouwen in plaats van in één keer. Aan de hand van het verkooptempo van elke groep woningen wordt bepaald wanneer verder wordt gebouwd.

bron: AD.nl

Nov 10

De bouw van nieuwbouwwoningen zal de komende twee jaar met bijna 20 procent afnemen. Dat stelt het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) maandag in een tussentijdse raming.

Normaliter treedt het instituut niet naar buiten met tussentijdse ramingen. ‘We hebben nu te maken met uitzonderlijk grote aanpassingen’, zei directeur Taco van Hoek. De bouwmarkt als geheel zal de komende twee jaar 12 procent inleveren. Dit jaar realiseert de sector nog een groei van 1 procent.

De bouwsector zag de orderportefeuille niet eerder zo hard inzakken als in de maand september van dit jaar. ‘En dat in een pas langzaam verslechterende conjunctuur’, aldus Van Hoek. Daar moet wel bij aangetekend worden dat de orders op een behoorlijk hoog niveau stonden.

De werkgelegenheid in de bouw zal in 2009 en 2010 met 4,5 procent dalen, voorspelt het EIB. In eerste instantie zullen flexibele arbeidskrachten, zoals buitenlanders, daar de dupe van worden. Ook het MKB zal het gaan voelen, verwacht het EIB. ‘Er zijn 14.000 bedrijven actief in de bouw waarvan veel MKB. Die leveren vooral veel spullen aan voor de nieuwbouw. Het zou daar kunnen leiden tot faillissementen en verlies van werkgelegenheid.’

bron: ANP

Oct 21

De productie van nieuwe woningen dreigt de komende jaren met 20.000 woningen op jaarbasis terug te vallen, onder meer omdat banken terughoudend zijn met het lenen van geld en consumenten huiverig zijn grote uitgaven te doen.

Dat zei voorzitter Peter Noordanus van de vereniging van Nederlandse projectontwikkelaars Neprom dinsdag naar aanleiding van een bericht hierover in dagblad AD.

Noordanus pleit onder meer voor een ruimere Nationale Hypotheek Garantie (NHG). Dat zou meer mensen in staat stellen om met extra voordeel en bescherming een hypotheek af te sluiten.

Energie
De Neprom-voorzitter wijst erop dat nieuwe woningen energiezuiniger zijn dan oude woningen. Dat ‘klimaatvoordeel’ zou kunnen worden meegerekend bij verruiming van de NHG.

Het kabinet wil de komende jaren jaarlijks ruim 80.000 woningen neerzetten. Neprom verwacht dat dit aantal bij voortduring van de huidige omstandigheden en ongewijzigd beleid met 25 tot 30 procent slinkt.

bron: ANP