Oct 9

Woningen zijn in Duitsland gemiddeld 100.000 euro goedkoper dan in Nederland. Spaarbank LBS verwacht dat de druk om naar de Duitse grensstreek te verkassen alleen nog maar verder zal toenemen.

De economische crisis heeft de woningmarkt in Ierland regelrecht geruïneerd. In vier jaar tijd zijn de prijzen met 35 procent gekelderd. Behoorde het land in 2006 met een gemiddelde van ruim 300.000 euro tot de Europese top, momenteel gaan de woningen van de hand voor amper 200.000 euro. In de meeste landen in het noordwesten van Europa hebben tot dusverre slechts kleine prijscorrecties plaatsgevonden. Hoe anders is het beeld dan in het midden van de jaren negentig. Toen nog was Duitsland de prijzenkampioen en golden Nederland, Groot-Brittannië en Denemarken als voorbeelden van het goedkope bouwen.

Bij het maken van de internationale prijsvergelijking is LSB uitgegaan van de gemiddelde prijzen van de in het desbetreffende land verkochte woningen. In Duitsland leggen de vrijstaande woningen daardoor een zwaarder gewicht in de schaal, in Groot-Brittannië daarentegen de rijtjeswoningen. Vrijstaande woningen zijn bij de Britten anderhalf keer zo duur als bij de oosterburen. Een effect in Duitsland is ook dat afgelopen jaren – ten koste van de nieuwbouw – steeds meer bestaande woningen van eigenaar wisselden. Bij wijze van uitzondering bekeken de onderzoekers in België uitsluitend de vrijstaande woningen. LSB ziet de hoge prijzen als rechtstreeks gevolg van de erg gunstige financieringsmogelijkheden van de afgelopen jaren. De historisch lage rente fungeert als trekpaard. De bank voorspelt dat binnen niet al te lange tijd de vastgoedmarkt in Duitsland weer zal aantrekken. De rentes zijn nog steeds laag en de woningen een stuk goedkoper dan waar ook in het noordwesten van Europa.

bron: Cobouw.nl