Jul 29

Wonen als last. Een voorstel voor aanvulling van de financiële stabiliteitsindicator voor de schuldenpositie van huishoudens van De Nederlandse Bank met een inkomensgerichte indicator.

Merijn Knibbe

Samenvatting. Veel analyses van de Nederlandse huizenmarkt gaan vooral uit van een soort ‘resultatengerichte’ benadering van de markt, waarbij vooral de kosten van wonen worden meegenomen in de calculatie . De conclusie van deze studies is vaak dat er de komende jaren slechts in beperkte mate sprake zal zijn van een prijsdaling op de woningmarkt. Wanneer, zoals gebruikelijk bij bedrijven, ook vanuit aan de liquiditeitsrekening en de balans verwante indicatoren in de analyse worden betrokken ontstaat een minder gunstig beeld. Huishoudens die eigenaar zijn van een huis hebben fors hogere schulden en zijn relatief meer kwijt aan woonlasten dan enkele decennia geleden – maar lossen desondanks minder af. Niet uitgesloten is dat ook bij de huidige, iets lagere woningprijzen deze situatie nog zal verslechteren. Inkomensgerelateerde indicatoren van schuld zullen bij het beleid een grotere rol moeten gaan spelen.

Download hier het hele artikel Download hier de PDF versie