Mar 24

Oud-minister van Financiën Hoogervorst ( VVD’er): “Er past mij als voormalig VVD politicus een zeker boetekleed. Wat ik ook al eerder in het openbaar heb aangetrokken, namelijk dat wij als  VVD veel te lang achter de heilige koe van de eigen woning zijn blijven aanlopen. Wat mede een oorzaak is geweest van hoge hypotheekleningen, hoge LTV ratio’s, en dat is wat een groot probleem voor Nederland heeft gecreëerd. Wat er nog steeds bestaat.”

Alleen in instabiele economieën als Portugal, Spanje en Italië had je een even grote consumptiebubbel in de late jaren negentig en vroege jaren 2000. Alleen daar en in Nederland zag je een navenant diepe val van de consumptie. België, Duitsland en Frankrijk waren veel stabieler de afgelopen decennia. Nederland ligt eigenlijk in Zuid-Europa.

Ook andere symptomen van financialisering, en dus kwetsbaarheid, zijn in Nederland evident: hoge huishoudschulden, stijgende ongelijkheid, lage belastingen op kapitaal en dus hogere belastingdruk op arbeid en economische activiteit. Het werd in Nederland steeds aantrekkelijker om vermogen te bezitten en steeds onaantrekkelijker om te werken, te investeren en te innoveren. De Paradise Papers laten zien hoeveel moeite we daarvoor gedaan hebben. Piketty’s schrikbeeld werd aan de Zuidas werkelijkheid.

Dirk Bezemer

 

Mar 18

Op maandag 8 februari heeft De Nederlandse Bank (DNB) een seminar georganiseerd over het Europees bankentoezicht. Daarbij heeft zij zich verzet tegen de mogelijke nieuwe toezichtregels zoals die zijn voorgesteld door het Bazels Comité, omdat die voor banken met veel Nederlandse hypotheken duur uitpakken. Volgens DNB moet voorkomen worden dat de nieuwe regelgeving een rem vormt op kredietverlening (FD, 2016). Dit is verrassend, omdat DNB eerder juist voor regels heeft gepleit die hypotheekverstrekking van banken beperken.

Maar waarom?

De nieuwe methode zou er voor moeten zorgen dat kapitaalvereisten beter worden afgestemd op de risico’s die aan het verstrekken van hypotheken met een hoge LTV-ratio – in Nederland ook wel top-hypotheken genoemd ­­­- verbonden zijn. Hier lijkt alle reden toe. Hoge LTV-ratio’s vormen een risico voor de financiële stabiliteit, omdat zij zowel hypotheeknemers als hypotheekgevers gevoelig maken voor schommelingen van huizenprijzen. Bij een hoge LTV-ratio is de kans groter dat de waarde van de woning onder het geleende bedrag uitkomt. Als de hypotheeknemer de maandelijkse termijn niet meer kan opbrengen leidt de bank verlies, omdat de waarde van het onderpand onvoldoende is om de schuld af te dekken. DNB heeft eerder, bij monde van Jan Sijbrand, gepleit voor het verder verlagen van de maximale toegestane LTV-ratio in Nederland van 100% naar 90% (FD, 2015).

Ook Aukje – BANKENLOBBY – de Vries (VVD) is er niet blij mee.

Lees verder: Strengere kapitaalregels Bazel zorgen voor spagaat DNB – Me Judice

Oct 25

Tijdens het Rondetafelgesprek Geldstelsel gaven Reinier Pollmann (Autoriteit Financiële Markten) en Dirk Bezemer (Rijksuniversiteit Groningen)  de VVD een lesje over de Nederlandse huizenmarkt. De VVD krijgt tevens de opdracht om de huizenmarkt nu eens echt aan te pakken omdat deze de stabiliteit van Nederland bedreigt.

VVD: Wir haben es nicht gewusst

AFM: Jonge generaties worden gedwongen veel te lenen

bron:

 

 

 

Jan 18

Jawel, de VVD doet haar achterban een belofte, alle kommer en kwel is verleden tijd! ‘Na jarenlange onzekerheid, staan we nu voor een periode van groei en stabiliteit. En dat is hard nodig. Je eigen huis is immers een belangrijk onderdeel van je leven.’ aldus de VVD website.

Mocht het straks toch allemaal een beetje tegenvallen dan mag je de heren van de VVD daar gewoon netjes op aanspreken….

 

vvdherstelbron: VVD

Nov 4

Op Nu.nl las ik:”Minister Stef Blok (Wonen) vindt dat het belang van de huurder in een herzien corporatiebestel expliciet het begin- en eindpunt moet zijn. “. Toen moest ik even terugdenken aan  Betty de Boer…

Niet alle mensen zijn zoals VVD-ers Betty…

  Linda Voortman @lindavoortman en Magda Berndsen @magdaberndsen vallen aan..

Nov 3

Tijdens het rondetafelgesprek Bouwsparen werd duidelijk dat Roald van der Linde van de VVD eigenlijk weer terug wil naar tophypotheken voor starters. Dat is volgens hem veel makkelijker dan bouwsparen.

De rest van de polderlobby was overigens minder negatief over bouwsparen. Alleen de pensioenlobby en Eigen Huis deden hun best om bouwsparen zwart te maken. Bouwend Nederland en Bas Millenaar van de hypotheker gaven zelfs nog eens aan hoe idioot de tophypotheken uit het begin van deze eeuw eigenlijk zijn..  Dirk Sturz van de Hohenheim University deed nog zijn best om de polderlobby uit te leggen dat sparen voor de Nederlandse starters zelf toch echt beter is…

Het waren niet de starters maar de scheefleners die in de problemen kwamen Roald..

 

restschuld

Aandeel eigenaren – bewoners met potentiële restschuld naar inkomensklassen uit het rapport Kwetsbaarheid van regionale woningmarkten – Financiële risico’s van huishoudens en hun toegang tot de woningmarkt

Jun 18

Banken mogen van de VVD doorgaan met het verstrekken van hoge hypotheken, juist die waar de ECB over struikelt in de stresstest. De VVD toont het ware gezicht. Een Neofeodaal gelaat: starters worden als kanonnenvoer gebruikt. Hans de Geus ziet de rode vlaggen al wapperen.

Eén van de indicatoren waarop de waakhonden in deze cruciale stresstest zullen aanslaan is het onderpand voor leningen. Woningen bijvoorbeeld. Een hypotheek die hoger is dan de waarde van het huis is voor de  toezichthouders  een indicatie dat de lening in “financiële moeilijkheden verkeert” – zie p. 63 van deze  ECB manual. LTV betekent Loan-to-Value, en LTV>100% betekent huis onder water, oppassen geblazen. Ik schrok hier nogal van, want staan niet in Nederland 1,4 miljoen huizen onder water? Worden onze banken hier zo meteen op afgekeurd?

Lees verder bij RTL Z

Dec 2

Vasthouden aan een te hoge vraagprijs voor je koophuis wordt door de VVD beloond met 4 jaar dubbele hypotheekrenteaftrek. Stef Blok gaf kortgeleden aan, dat er een kans is dat dit ook na 2014 verlengd gaat worden. Ik dacht altijd dat de VVD voor marktwerking was?

VVD: geen marktwerking op de koopmarkt. Dat is niet goed voor de banken

VVD: geen marktwerking op de huurmarkt. Dat is niet goed voor beleggers

Oct 30

De nep-liberalen van de VVD probeerde bevriende huisjesmelkers onder de nieuwe verhuurdersbelasting uit te helpen. Nu gaat Monasch lastig doen, hij wil dat er een aanpassing komt.

Blok adviseert heffingsvrije verhuurders de huren toch maximaal te verhogen om scheefwoners te prikkelen…

Lijkt mij een goede investering voor bankiers als Gerrit Zalm, je moet toch wat met al die opgespaarde bonussen…

Sep 6

De rechtbank heeft het verzoek van het Openbaar Ministerie om de VVD verboden te verklaren en te ontbinden afgewezen. ‘Veel VVD-ers hebben een crimineel karakter, maar ze vormen geen samenhangende, criminele organisatie. Daarom kan de VVD niet worden verboden’

zie ook: VVD tikt gemeenten op de vingers om woningen

Maar het Openbaar Ministerie is niet van plan de zaak tegen de VVD-ers zomaar te laten gaan. Een woordvoerder van het landelijk parket van het OM zei vandaag dat hoger beroep wordt aangetekend tegen de beslissing van de rechtbank in Amsterdam een streep door het proces te zetten.

De  rechtbank vond dat justitie onvoldoende duidelijk heeft gemaakt dat de Landelijke VVD verantwoordelijk gesteld kan worden voor criminele handelingen van individuele leden.

Er is sprake van samenhang in uiterlijk vertoon van de verschillende VVD afdelingen. Ook is er regelmatig overleg en worden afspraken over gezamenlijk beleid gemaakt. Dat maakt echter nog niet dat alle VVD afdelingen in Nederland een samenhangende organisatie vormen en dat elke individuele afdeling mede verantwoordelijk is voor al het handelen van een of meer leden van andere afdelingen.

Het Openbaar Ministerie heeft onvoldoende duidelijk weten te maken dat de VVD campagne gefinancierd wordt met crimineel geld, dat er meer dan 50% van leden lid is van de vastgoedmaffia of dat iemand ernstig is bedreigd door de stichtingsvoorzitter.

Een deel van het door het Openbaar Ministerie aangeleverde bewijs:

VVD-senator Van Rey is zoveelste liberaal met een luchtje

‘Als Paarlberg blaast, valt Swane om’

Syp Wynia: “De VVD zit vol met lobbyisten”

Belastend bewijs tegen VVD-er Gerrit Zalm inzake DSB

‘Aardige lijst van prominente VVD’ers die in opspraak zijn geraakt’

VVD betreurt aanhouding ex-senator

Neelie Kroes lobbyde actief voor Paarlberg

VVD-wethouder treedt af na beschuldiging corruptie

Staatssecretaris Weekers heeft megagroot billboard, maar weet niet wie ‘m betaalt

Voor €7 miljoen beslag gelegd op huizen Hans Wiegel inzake Bouwhuis Vastgoed

Meijdam (VVD) stopt ook in bouw

Opstelten wil VVD-vriendje in top Justitie zetten

Twee jaar cel voor corrupte VVD’er

Kees Oosterholt (VVD) saboteert financiële Ombudsman

Vriendjespolitiek in Schiedam: Part deux

Burgemeester Zandvoort ‘past’ op miljoenenvilla

‘JSF-lobby gebruikte VVD’ers’

Een vuiligheidje van CDA-Ad en VVD-Erik?

Kraker-hatende VVD’er zelf “een soort van dief”

Alcohollobby bepaalt aanpak drankmisbruik jongeren

Glas en drank nieuwe pijnpunten voor Wilma Verver

‘Oud-gedeputeerde VVD’er verdacht van omkoping’

Houwers (VVD) verdacht van oplichting

Gevaarlijke combi: VVD’ers en vastgoed

VVD tolereert verdachte op sleutelpositie

De dubbele pet van Anne-Wil Duthler

Wiegel hield fraude onder de roos

Loek Hermans beschuldigd van vriendjespolitiek

 

En van gisteren:

Berthold Ziengs beticht van fraude, witwassen en vervalsen van €700.000   (video)

In Nederland is iets blijkbaar alleen crimineel als er geweld bij gebuikt wordt… Hells Angels Harlingen is inderdaad vervangen door de VVD…….

 

24-09-13 Ik blijf de lijst aanvullen:

Frauderende oud-VVD-politicus Ziengs de cel in

06-02-2014:

Prominente VVD’er Matthieu van S. sluist tonnen weg

05-11-2014:

De VVD ontkent dat het Kamerlid Mark Verheijen eerder in de Limburgse politiek ‘aanzienlijke bedragen’ zou hebben aangenomen van vastgoedontwikkelaar Piet van Pol

23-11-2014:

VVD-wethouder Zeist handelde met voorkennis

27-11-2014

Onderzoek naar VVD-wethouder Maassluis

15-01-2015

Zaak Jos van Rey nog groter

11-2-2015

VVD-top blijft Kamerlid Verheijen steunen na ‘onjuiste declaraties’

18-2-2015

Limburgs bedrijf doet aangifte tegen VVD’er Verheijen om corruptie

25-02-2015

‘Verheijen regelde gratis VVD-bijeenkomst op Floriade’

27-02-2015

VVD-Kamerlid Mark Verheijen stapt op

9-03-2015

Bonnetje gevonden: Opstelten en Teeven stappen op

10-03-2015

VVD-schandalen breiden uit als olievlek

13-3-2015

Venlose VVD-wethouder grossiert in stadsritjes per taxi

18-3-2016

OM: 150 uur werkstraf VVD’ers

 

Het houdt niet op. Niet vanzelf.