Mar 4

Eduard PlateIn antwoord op vragen van de VVD heeft B&W Zeewolde aangegeven tijdelijk meer nadruk te willen leggen op de bouw van goedkope woningen. Oorzaak is de recessie, die leidt tot minder vraag naar woningen. De VVD is het hier niet mee eens en vreest dat het karakter van Zeewolde hierdoor wordt aangetast.

VVD woordvoerder Eduard Plate: “Het is prima om extra woningen voor starters te bouwen. Maar het is een gemiste kans als we vooral voor aantallen gaan en minder naar kwaliteit kijken. Je wilt toch ook dat starters in Zeewolde blijven wonen.”

Zeewolde heeft een beleid dat als leidraad heeft 1/3 betaalbaar, 1/3 middenklasse en 1/3 duur. Over een nieuwe woonvisie wordt binnenkort gesproken in de raad.

Plate: “Zeewolde ligt schitterend midden in het land aan de Randmeren. Een gebied dat zich bij uitstek leent voor aantrekkelijk wonen en aantrekkelijk werken. Nabij de Randstad, maar ook nabij de Veluwse bossen en oude stadjes. Dat geeft veel meer mogelijkheden dan vluchten in goedkope woningen zoals het college nu doet. We moeten echt voor kwaliteit blijven gaan.”

De VVD kiest daarbij voor meer diversiteit en voor meer welstandsvrij bouwen.

“We zullen meer moeten inspelen op de vraag, en die wordt individueler. Mensen zoeken een speciale plek om te wonen. Als de woningvraag dan weer aantrekt, en er zijn voorzichtige signalen, sta je als Zeewolde veel sterker als je juist nu daar op inspeelt.””

Bron: VVD Zeewolde