Sep 9

De uitbreidingsvraag naar nieuwbouwwoningen neemt na 2020 sterk af door een lagere groei van het aantal huishoudens. Tot dat jaar groeit naar verwachting het aantal huishoudens nog met meer dan 50.000 per jaar. Daarna daalt de verwachte jaarlijkse groei tot 26.000 in 2030. Op lange termijn staat de nieuwbouwproductie van woningen structureel onder druk. Dat stelt het ING Economisch Bureau in het nieuwe kwartaalbericht Bouw.

Volgens ING is er een sterk verband tussen de ontwikkeling van het aantal huishoudens en nieuwbouw. In het begin van de jaren tachtig van de vorige eeuw namen het aantal nieuwbouwwoningen en het aantal huishoudens jaarlijks toe met ongeveer 120.000. In 2012Ā nam de hoeveelheid nieuwbouwwoningen nog slechts toe met 46.000. Ook het aantal nieuwe huishoudens was veel lager.

2013-09-09 10_55_43-EBZ_lange-termijnvooruitzichten-nieuwbouwwoningen-matig_tcm7-142404.pdf

Op langere termijn is de verwachting dat de uitbreiding vraag naar nieuwbouw op basis van de huishoudprognoses daalt (figuur 3). Na 2020 gaat de verwachte jaarlijkse groei van het aantal huishoudens namelijk dalen tot 26.000 in 2030. De langjarige trend die zich al decennia voordoet zet zich voort. Ook de uitbreidingsvraag van de woningvoorraad door nieuwbouw zal hierdoor afnemen en op lange termijn een blijvende structurele druk op de nieuwbouwproductie van woningen zetten.

Lage economische groei beperkt vraag naar nieuwbouw verder De verwachte lage economische groei van de komende jaren heeft effecten op de demografische groei en zo ook invloed op de uitbreidingsvraag naar nieuwbouw. De lagere economische groei leidt tot een lagere bevolkingsgroei. Er zullen bij een lage economische groei minder immigranten naar Nederland trekken omdat hier minder banen te vergeven zijn. Bovendien stellen mensen een kinderwens uit door een onzekere financiƫle situatie. Zo daalde het aantal immigranten in recessiejaar 2012 met 7% en het aantal geboorten met bijna 3% ten opzichte van 2011. Een kleinere bevolkingsgroei leidt ook tot een lagere uitbreidingsvraag naar woningen en minder nieuwbouw.

bronnen: ING , Vastgoedmarkt.nl