Feb 8

Eric Mecking Een gesprek met historicus Eric Mecking over de nieuwe editie van zijn boek Deflatie in aantocht, waarin hij jaren geleden de huidige crisis al voorspelde. In deze uitgebreide en geactualiseerde editie wordt helder uiteengezet dat we met deze kredietcrisis aan het begin staan van de grootste economische terugval sinds de jaren dertig. Ons staat een nieuwe grote depressie te wachten die in combinatie met de toenmende vergrijzing wel moet leiden tot ernstige problemen met onze pensioenen en de verworvenheden van de verzorgingsstaat.

Erik Mecking
Historicus en schrijver

Eric Mecking (1959) studeerde geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam en is thans werkzaam als informatiespecialist. Hij schreef ‘Het drama van 1918’, over de Spaanse griep en de zoektocht naar virus en vaccin en ‘Deflatie in aantocht’, over de overeenkomsten tussen de beurskrach van 1929 en de kredietcrisis.

Ā