Aug 1

Logo VNG NHG

Vanwege de financile risicos treden gemeenten vanaf 2011 uit de achtervang voor nieuwe HNG-hypotheken. De VNG probeert tot een – voor gemeenten –  administratief eenvoudiger oplossing te komen. Wij informeren u hierover zo spoedig mogelijk.

Alle risicos voor nieuwe hypotheken komen voor rekening van het Rijk. De VNG gaat uit van 1 januari 2011 als uiterste datum voor uittreding. Wellicht kunnen gemeenten nog eerder uitstappen.

Model-raadsbesluit
Eerder zegde de VNG toe om met een model-raadsbesluit en een model-mededeling in de Staatscourant te komen. In plaats drvan zijn wij in overleg over een administratief eenvoudiger oplossing.
Een oplossing die efficinter is dan 441 afzonderlijke gemeentelijke besluiten n makkelijker in te passen is in de tijd.

Meer informatie

Lbr. 09/100 – Beindiging achtervangovereenkomsten NHG (VNG, 31 juli 2009) Heeft u tussentijds vragen? Neem dan contact op met het VNG-Informatiecentrum. VNG-dossier Eigen woningbezit

bron: VNG