Sep 18

De onderhandelaars van VVD, CDA en PVV overwegen in de komende kabinetsperiode een vlaktaks in te voeren. Dat hebben goed ingevoerde bronnen tegenover het Reformatorisch Dagblad gezegd.

Een vlaktaks, waarbij ieder inkomen met hetzelfde percentage belast wordt, biedt een belangrijke vereenvoudiging voor de loonadministratie van werkgevers en tevens voor de fiscus. Momenteel gelden er nog vier verschillende belastingtarieven, oplopend van 33,45 procent tot 52 procent over de top van het inkomen (boven de 54.367 euro).

Eén vast belastingtarief zal naar verwachting leiden tot lagere uitvoeringskosten bij de Belastingdienst, waardoor op termijn ambtenaren kunnen afvloeien. Daarmee kan worden voldaan aan taakstellingen met betrekking tot inkrimping van het ambtenarenapparaat. Ook zou een vlaktaks goed zijn voor de werkgelegenheid omdat hij arbeid relatief goedkoper maakt.

Bijkomend voordeel van één vast belastingtarief is dat het een oplossing vormt voor de discussie omtrent de hypotheekrenteaftrek. VVD, PVV en CDA gaven alle drie in hun verkiezingsprogramma’s aan niet aan het sys­teem van de renteaftrek te willen tornen, hoewel die populaire regeling leidt tot een groeiende kostenpost voor de overheid.

Invoering van de vlaktaks laat het systeem van de hypotheekrenteaftrek in stand, maar zorgt tegelijkertijd voor een besparing omdat hogere inkomens hierdoor niet langer hun hypotheekrente tegen het hoogste tarief in de inkomstenbelasting kunnen aftrekken.

Aan de invoering van een vlaktaks kleven echter ook nadelen, waarvan het feit dat hogere inkomensgroepen er bij ongewijzigd beleid buitenproportioneel meer van zullen profiteren dan armere huishoudens de grootste is. Dit kan worden tegengegaan door het verhogen van toeslagen en heffingskortingen, wat invoering van een plat belastingtarief tot een bijzonder complexe operatie maakt.

Bronnen geven aan dat de huidige demissionaire minister De Jager (CDA) van Financiën bereid is
de komende kabinetsperiode aan te blijven op Financiën om de grootschalige belastingherziening tot
een goed einde te brengen.

De vlaktaks stond al langer op het verlanglijstje van VVD, CDA en PVV. Zo voerde het Wetenschappelijk Instituut (WI) van het CDA zowel in 2001, 2008 als in 2009 al een pleidooi voor invoering van een plat belastingtarief van 33,25 tot 38,3 procent. In reactie hierop noemde De Jager in 2009 de vlaktaks al „zeer interessant” en gaf hij aan het „zachtjesaan weer tijd” te vinden voor een „grondige herziening” van het belastingstelsel.

De VVD nam de invoering van de vlaktaks in 2005 op in haar partijprogramma, evenals PVV-leider Wilders in datzelfde jaar in zijn onafhankelijkheidsverklaring.

bron: Reformatorisch Dagblad