Apr 9

De woningmarkt wordt momenteel gekenmerkt door een groot gebrek aan vertrouwen en inactiviteit. Dit blijkt uit de Woonindex van makelaarsorganisatie VBO over het eerste kwartaal van 2009.

De VBO Woonindex meet elk kwartaal de stemming onder particuliere woningbezitters over de huidige woningmarkt.

Ondanks dat de onderhandelingspositie voor kopers verbeterd is, wacht 23% van hen toch met de aankoop in verband met de onzekere situatie. 15% van hen wacht tot de prijzen verder zijn gedaald.

De huidige situatie wordt door 90% van de woningbezitters beoordeeld als verre van ideaal voor het kopen van een woning. Een overgrote meerderheid (80%) zegt op dit moment dan ook niet actief te zijn op de woningmarkt.

Het merendeel van de woningeigenaren (55%) verwacht verdere prijsdalingen en een verdergaande verslechtering van het economisch klimaat (56%). Een derde denkt dat dit gevolgen zal hebben voor de eigen financiële situatie. Het vertrouwen in de woningmarkt is dan ook zeer laag te noemen.

Inmiddels ervaart 56% van de woningeigenaren daadwerkelijk de gevolgen van de recessie. Zo heeft 32% van de kopers meer moeite om een hypotheek te krijgen.Ruim 25% van de kopers ziet een daling in het maximaal te lenen hypotheekbedrag. Maar liefst 12% van hen stelt een aankoopbeslissing daarom uit.

“Tot nu toe heeft de overheid nagelaten een actieve rol richting banken te spelen bij de problematiek rond de krediet- en hypotheekverstrekking. Terwijl een gezonde hypotheekverstrekking aan de basis ligt van een aantrekkende woningmarkt. Zodra banken weer reële eisen aan hypotheekverstrekking stellen, biedt deze markt met name starters meer kansen. Zij hebben op dit moment meer keuze uit aanbod, lagere prijzen en een betere onderhandelingspositie. Als starters weer kunnen kopen kan er vervolgens doorstroming naar hogere segmenten ontstaan. Ook een evenwichtige kredietverstrekking is essentieel voor de nieuwbouwproductie. Nu niet bouwen betekent straks nog meer woningtekorten met waarschijnlijk een prijsexplosie tot gevolg. De overheid moet kortom die banken aanspreken”, zegt directeur Hans van der Ploeg van VBO Makelaar.

bron: Telegraaf.nl