Apr 16

De woningmarkt functioneert niet goed en moet daarom ingrijpend worden hervormd. Tot die conclusie komt een commissie van deskundigen van de Sociaal-Economische Raad (SER), zo meldde de SER vrijdag.

De commissie stelt onder meer voor om de fiscale behandeling van de eigen woning te veranderen. De woning moet worden gezien als vermogen en hoort daarom in het belastingstelsel in box 3 thuis.

Daarbij is het nog steeds mogelijk om hypotheekrente af te trekken, maar zullen eigenaren van duurdere woningen minder voordeel krijgen dan nu het geval is met een verrekening via de inkomstenbelasting.

Overdrachtsbelasting
Ook wordt voorgesteld om de overdrachtsbelasting af te schaffen. De commissie is verder voorstander van een hervorming van de huurmarkt.

Ze pleit voor meer ”marktconforme huren”. Dit houdt in de praktijk in dat bewoners van goede, maar relatief goedkope huurwoningen hogere huren gaan betalen, vooral in gebieden waar veel vraag naar huurwoningen is.

De hervormingen kunnen ”niet van de ene op de andere dag” worden doorgevoerd, zo stelt de commissie vast. Ze zouden pas vijf jaar na aankondiging moeten ingaan, met een overgangsperiode van 25 jaar.

Prijsdaling
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft berekend dat de voorstellen tot een prijsdaling van 5 tot 10 procent kunnen leiden voor koopwoningen. Deze berekening is wel met veel onzekerheden omgeven, aldus de SER.

Het voordeel van de hervormingen is dat de woningmarkt weer in beweging komt, aldus het CPB. Dit is uiteindelijk goed voor de bouwsector, die zware klappen heeft opgelopen na de uitbraak van de financiële crisis.

Commissie
In de commissie van deskundigen van de SER zitten voorname economen als Lans Bovenberg en Coen Teulings.

Ook hoogleraar fiscale economie Leo Stevens heeft er zitting in. Hij heeft al eerder voorgesteld om de eigen woning te ‘verhuizen’ naar box 3 van het belastingstelsel.

Politieke partijen voeren momenteel veel discussie over de aftrekbaarheid van de hypotheekrente. De voorstellen van de SER-commissie kunnen een rol gaan spelen bij de komende kabinetsformatie.

bron: ANP


Jan 19

Nooit eerder leden huishoudens in zo’n korte tijd zo’n groot vermogensverlies door een beursval als in de eerste drie kwartalen van 2008. Zij verloren zowel op hun eigen aandelen- en obligatiebezit als ook indirect op de beleggingen van hun pensioen- en levensverzekeringsreserves.

Eind september 2008 hadden huishoudens 196 miljard euro aan aandelen in bezit. Dat is 43 miljard minder dan eind 2007. De daling bij de pensioenvoorzieningen is veel groter dan bij het eigen bezit. De pensioen- en levensverzekeringsreserves namen af van 944 miljard euro eind 2007 tot 850 miljard euro eind derde kwartaal 2008. Ook het obligatiebezit van huishoudens daalde (3 miljard euro). De dalingen zijn vooral waardeverminderingen.

Het totaal aan bezittingen van huishoudens nam in de eerste drie kwartalen van 2008 met 152 miljard euro af. Deze daling is groter dan tijdens de beursval van 2001 en 2002. In die jaren daalden de bezittingen van huishoudens met respectievelijk 43 en 56 miljard euro.

Als gevolg van de daling van de bezittingen en de gestaag toenemende schulden, voornamelijk hypotheken, daalde het financieel vermogen van huishoudens in de eerste drie kwartalen van 2008 sterk (173 miljard euro).

Financieel vermogen huishoudens, ultimostanden
vermogen huishouden sterk afgenomen

Bronnen:
StatLine, Kwartaalsectorrekeningen; financiële rekeningen
StatLine, Kwartaalsectorrekeningen: saldi
Uitkomsten kwartaal sectorrekeningen derde kwartaal 2008

bron: cbs.nl