Dec 20

Nederlandse huishoudens hadden begin dit jaar een vijfde minder vermogen dan begin vorig jaar. Dat heeft vooral te maken met de waardedaling van woningen en de toename van de hypotheekschuld. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin dit jaar was het doorsneevermogen van huishoudens 33 duizend euro. Een jaar eerder was dat nog 42 duizend euro.

Volgens het CBS is de daling vooral toe te schrijven aan de waardevermindering van de eigen woning in 2009. Ook namen de hypotheekschulden toe van 150 duizend euro in 2009 naar 155 duizend euro dit jaar. Ook andere schulden stegen.

Het vermogen van huishoudens met hoofdzakelijk inkomen uit arbeid nam vorig jaar met bijna een derde af tot 25 duizend euro. Ook zelfstandigen leverden in, maar in verhouding minder.

bron:Ā  Trouw