Sep 8

De verkoop van nieuwbouwwoningen is de laatste maanden hard teruggevallen. Vooral augustus is met een verkoop van slechts 1.300 woningen zeer zwak gebleken. Daarmee is de verkoop bijna terug op het niveau van het begin van de crisis.

Renteaftrek
Deze terugval wordt veroorzaakt door aanhoudende onduidelijkheid over de renteaftrek en over de gevolgen van forse kabinetsbezuinigingen. Ook de moeizame formatiebesprekingen doen het investeringsklimaat op de woningmarkt momenteel geen goed. Een snelle formatie is noodzakelijk, evenals een Kabinet dat duidelijke standpunten inneemt en dat de rust terugbrengt rondom de renteaftrek, wil de woningmarkt niet jaren achterop raken.

Woningmarkt
Dit concludeert NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers naar aanleiding van de Thermometer Koopwoningen. Deze halfjaarlijkse rapportage geeft een betrouwbaar beeld van de actuele stand van zaken op de woningmarkt. In de eerste helft van dit jaar verkochten de gezamenlijke ontwikkelaars in Nederland in totaal ruim 13.000 nieuwbouw koopwoningen, wat neerkomt op circa 2.300 verkopen gemiddeld per maand. Dat is 82% meer dan in het dramatische jaar ervoor. Tot zover het goede bericht.

2010
Aan het begin van dit jaar voorspelde NVB dat er in heel 2010 ongeveer 23.000 nieuwbouw koopwoningen verkocht zouden gaan worden. Dat zou 35% meer zijn dan het jaar ervoor. Dat aantal wordt gehaald, maar veel meer zullen het er – ondanks het relatief goede 1e halfjaar – echter niet worden. De vanaf dit voorjaar ontstane onzekerheid over zaken als de hypotheekrenteaftrek en de gevolgen van flinke overheidsbezuinigingen, overheersen namelijk sindsdien het sentiment op de woningmarkt zwaar. Tevens doen de moeizame formatiebesprekingen de markt momenteel geen goed. NVB verwacht daarom een terugval in de verkoop van nieuwe koopwoningen in de 2e helft van dit jaar.

Kantelende beeld
De zojuist bekend geworden verkoopcijfers over juli en augustus bevestigen reeds dit ‘kantelende’ beeld. Vooral de maand augustus is een zeer zwakke maand gebleken met slechts 1.300 verkochte nieuwbouwwoningen. Dit is nauwelijks meer dan de 1.200 verkopen in dezelfde maand van het jaar ervoor. Dit betekent dat het herstel van de nieuwbouwmarkt moeizaam gaat en dat de markt voorlopig nerveus blijft. NVB pleit er dan ook voor dat er heel snel een nieuw kabinet komt dat de rust terugbrengt en dat vooral duidelijkheid verschaft over de toekomst van de renteaftrek en tevens een antwoord geeft op de vraag met welke lastenverzwaringen de burgers straks te maken krijgen. Juist die aanhoudende onduidelijkheid op het politieke front is ‘dodelijk’ voor een vertrouwensmarkt als de woningmarkt.

Gemiddelde prijs
Naast het gebrek aan vertrouwen kampt de nieuwbouw woningmarkt nog met andere problemen. Zo is de gemiddelde prijs van een nieuwe koopwoning gedaald naar het niveau van 2002, maar de grondkosten die gemeenten in rekening brengen zijn vaak nog van de situatie van 2008. Dus veel te hoog. Hierdoor blijft er voor de bouw zelf nauwelijks ruimte over. Het is daarom van belang dat ook de gemeenten zich realiseren dat de woningmarkt sinds de crisis is veranderd en dat zij dus hun grondprijzen moeten verlagen, net als de ontwikkelaars en bouwers al met hun kosten hebben gedaan. In de praktijk betekent dit een gemiddeld 30% lagere kavelprijs ten opzichte van 2008.

NVB
NVB is een branchevereniging van projectontwikkelende bouwondernemingen en projectontwikkelaars in Nederland. Deze bedrijven behalen hun omzet in hoofdzaak uit woningbouw, commercieel vastgoed en bijbehorende infrastructuur.

bron: RTL Z