Dec 5

Het kabinet denkt na over maatregelen om te voorkomen dat er te weinig huizen worden gebouwd. Door de kredietcrisis loopt de verkoop van woningen terug. Daardoor stagneert ook de bouw, terwijl er nog steeds een woningtekort is.

Ook dreigen grote projecten vertraging op te lopen omdat de bouw vaak pas begint als een groot deel van de huizen verkocht is. Verder werd onlangs bekend dat de bouw van huurwoningen stagneert.

Toekomstige projecten
Woningcorporaties willen hulp van het kabinet om woningen uit toekomstige projecten tijdelijk te gaan verhuren. Ze gaan daar binnenkort met minister Van der Laan (Wonen, Wijken, Integratie) over praten.

Overigens zie Van der Laan gisteravond dat het kabinet vooralsnog niet echt reden ziet om stimulerende maatregelen voor de woningmarkt te treffen. Daarvoor is het volgens hem nog te vroeg.

bron: nos.nl