May 25

 

Logo VNG NHG

De financiële risico’s die gemeenten lopen door de achtervangpositie worden groter en daarmee onverantwoord. Dit schrijft de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in een brief aan haar leden.

De VNG is van mening dat deze premie voor de NHG onvoldoende opslag bevat voor het opvangen van verliezen bij een conjuncturele neergang. Onderzoek van de Wereldbank uit 2003, een contra expertise van de actuaris Watson Wyatt in 2006 maar ook eigen onderzoek van het WEW in 2007, ter voorbereiding van de premie voor het jaar 2008, ondersteunde deze mening. De uitkomsten van dit onderzoek bedroegen een veelvoud van de door het WEW voorgestelde premie in 2008.

Elke gemeente die de NHG aanbiedt heeft 2 achtervangovereenkomsten met het WEW. Een achtervangovereenkomst betreft de achtervang voor de borgstelling van hypotheken voor de aankoop van woningen. De andere achtervangovereenkomst betreft de achtervang voor de borgstelling van hypotheken voor woningverbetering. Elke gemeente kan zelf besluiten (raadsbesluit) al dan niet de overeenkomsten voor nieuwe aanspraken vanaf 1 januari 2011 op te zeggen. Een belangrijke consequentie is dan het creeëren van een voorziening op de gemeentelijke begroting om eventuele risico’s op te vangen. De VNG adviseert de overeenkomsten op te zeggen. Na 1 januari 2011 zal ‘het rijk’ dan garant staan voor de nieuwe hypotheken.

Dan zijn zij er tenminste van af…..

bron:Vereniging van Nederlandse Gemeenten