Apr 2

Steeds meer mensen lossen extra af op hun hypotheek. Hans André de la Porte van Vereniging Eigen Huis waarschuwt: ‘geld dat je in je hypotheek stopt kan je nooit meer gebruiken voor leuke dingen.’  Het is nu echt tijd voor een naamsverandering.

Een aantal alternatieven:

Passende nieuwe naam voor Vereniging Eigen Huis

View Results

Loading ... Loading ...

Mar 3

De grijze heren van Vereniging Eigen Huis zijn boos, heel boos en accepteren het niet langer. Volgens de vereniging misleid ik ‘de twitterfollowers’ door te zeggen dat VEH tegen startersleningen is. Blijkbaar waren ze even vergeten dat ze in 2007 nog principieel tegen deze gemeentelijke subprime-lening waren. 

Vereniging Eigen Huis starterslening Vereniging Eigen Huis (VEH)De misleiding zit hem volgens Eigen Huis in het feit dat we hun lettertype (Duepuntozero) en hun logo gebruiken om hun eigen uitspraken te accentueren. Vreemd verhaal toch?

Ik begrijp wel dat zij zich zorgen maken om de ruim 17 miljoen EURO die ze elk jaar weer bij hun leden binnenharken. Veel van die ‘huizenbezitters’ zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op een kritische VEH, die willen kosten wat het kost van hun huis af. Daarnaast lopen de bekende gezichten van de vereniging allemaal tegen hun pensioen en hebben zij allen een koophuis. Dan zijn er maar weinig die ruggengraat tonen, het  populistisch ‘met alle winden meewaaien’ scoort dan veel makkelijker.

De starterslening dus maar weer snel in de doofpot. Het is weer tijd voor de VEH/OTB-vertrouwensindex en de veel te hoge onroerendezaakbelasting! Leve het herstel!

lees ook: Hou op met die onzin: Starterslening is GEEN subsidie

Dec 2

Hans André de la Porte van de Vereniging Eigen Huis verwacht dat de huizenprijzen in 2014 met 6% gaan dalen.

VEH: Huizenprijzen dalen 6% in 2014 (RTL Nieuws 19:30 uur, Di 26 nov. 2013)

Nov 16

Huizenbezitters die denken veilig te zitten met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG), komen bedrogen uit. De regels worden binnen een jaar, voor de tweede keer een stuk strenger gemaakt. Wie zijn huis met verlies moet verkopen, krijgt zijn restschuld lang niet altijd meer vergoed.

Veel huizenbezitters dachten dat de Nationale Hypotheekgarantie een vangnet is dat ze zal beschermen als ze hun huis met verlies moeten verkopen. Dat was ze dan ook door het NOS Staatsjournaal wijsgemaakt.

Dit fragment komt uit een NOS uitzending uit december 2010. Terwijl dit uit 2008 stamt:  “De Tweede Kamer wil dat de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) wordt verhoogd, maar volgens Bos geeft dat alleen meer zekerheid aan de banken en niet aan de burgers.”

 Jos Koets heeft aan de hand van een voorbeeld duidelijk gemaakt wat er gaat veranderen:

 • A heeft een inkomen van 60.000 euro
 • A koopt in 2009 een woning en neemt een hypotheek met NHG van 250.000 euro (rente 4%, bankspaar en aflossingsvrije hypotheek)
 • A wordt ontslagen in 2014 en vindt een andere baan met een inkomen van 40.000 euro

In de huidige situatie is de maximale hypotheek met NHG in 2014 dan 178.042 euro Bij toetsing op werkelijke maandlasten wordt de maximale hypotheek in 2014: 257.787 euro

Twee keer
In bovenstaand voorbeeld is door de nieuwe berekening van NHG de maximale hypotheek 79.745 euro hoger (257.787 – 178.042). Dit is natuurlijk een enorm bedrag op een inkomen van 40.000 euro (bijna twee keer het inkomen).

Als A aangeeft aan NHG dat hij de hypotheek van 250.000 euro niet meer kan betalen, dan heeft A een probleem. Stel de woning wordt gedwongen verkocht, dan zal NHG de restantschuld niet vergoeden. Zij gaan er namelijk vanuit dat A zijn hypotheek WEL kan betalen.

In de huidige situatie (tot 1 januari 2014) had A wel onder de borgstelling gevallen en was de restantschuld onder bepaalde voorwaarden wel kwijtgescholden.

Een extreem voorbeeld:

 • A heeft een inkomen van 50.000 euro
 • A koopt in 2009 een woning en neemt een hypotheek met NHG van 250.000 euro (rente 3%, beleggen en aflossingsvrije hypotheek)
 • A wordt ontslagen in 2014 en vindt een andere baan met een inkomen van 30.000 euro

In de huidige situatie is de maximale hypotheek met NHG in 2014 dan 151.208 euro. Bij toetsing op werkelijke maandlasten wordt de maximale hypotheek in 2014: 253.140 euro.

In deze extreme berekening verklaart NHG dus dat de huizenbezitter een hypotheek kan betalen van 8,44 keer zijn inkomen! Ik hoop dat NHG rekening heeft gehouden met de rechtszaken die de afgelopen tijd zijn geweest van huizenbezitters tegen banken vanwege overcreditering.

Instanties zoals de Autoriteit Financiële Markten, Nederlandse Vereniging van Banken en het Nibud hebben hier hun toestemming voor gegeven.  Maar de Vereniging Eigen Huis zal toch wel opkomen voor hun achterban? Vergeet het maar, die tweeten liever over het gestegen consumenten vertrouwen, zoals ze met Stef Blok hebben afgesproken.

2013-11-16 20_10_05-@huizenprijzen_AAA_huizenmarkt_economie op Twitter

Of gaan ze nu toch nog op mijn vraag reageren?

Oct 16

Vereniging Eigen Huis en de Nederlandse Vereniging van Makelaars zijn tegen speciale regelingen voor starters omdat deze prijsstijgingen in de hand werken. Door regelingen als de Starterslening stijgt volgens Eigen Huis de vraag en dus ook de huizenprijzen. De oplossing zit ‘m volgens de VEH dus vooral in meer bouwen en het verder stimuleren van de verkoop van corporatiewoningen.

Dit geluid komt uit 2007 toen de starterslening werd verzonnen om de prijzen nog verder op te drijven.

Ook de NVB was niet enthousiast: “Ook de Nederlandse Vereniging van Banken vindt speciale regelingen voor starters onverstandig. De banken hadden tot voor kort diverse regelingen om starters meer te laten lenen dan hun inkomen eigenlijk toelaat. Dit heeft volgens NVB-directeur Hein Blocks vooral geleid tot prijsstijgingen.”

Of de partijen er nog steeds zo over denken heb ik niet nagevraagd. Waarschijnlijk wel, want startersleningen zijn nog steeds marktverstorend en niemand wil starters meer laten lenen dan hun inkomen eigenlijk toelaat.

bron: NUL20

Oct 29

Vanmiddag heeft het nieuwe kabinet zijn regeerakkoord gepresenteerd. De Woonbond en Vereniging Eigen Huis zijn zwaar teleurgesteld over de inhoud. Het kabinet heeft niet de kans benut om het breed gedragen plan WONEN 4.0 in te voeren.

Het nieuwe kabinet kiest er niet voor om de woningmarkt beter te laten functioneren. Huurders moeten straks fors meer huur betalen, maar dat leidt niet tot de voor de woningmarkt zo noodzakelijke investeringen in nieuwbouw, woningverbetering en energiebesparing aldus Ronald Paping van de Woonbond.

Rob Mulder, directeur VEH stelt ” met stomheid” geslagen te zijn over de plannen. Vooral dat de starters door de plannen meer worden geraakt dan al bestaande huizenbezitters noemt hij onterecht. “Zo komt de woningmarkt nooit op gang.”

 • De hypotheekrenteaftrek wordt beperkt, ook voor bestaande gevallen. Vanaf 2014 wordt de maximale aftrek elk jaar met half procent verminderd
 • Vanaf 1 januari 2013 geldt voor nieuwe hypothecaire leningen dat de rente aftrekbaar blijft, mits de lening in maximaal 30 jaar en ten minste volgens een annuïtair schema volledig worden afgelost (een maatregel uit het Begrotingsakkoord 2013). De aflossingsverplichtingen moeten bij het aangaan van de schuld zijn overeengekomen in de leningovereenkomst en moeten daadwerkelijk worden nageleefd
 • De huren gaan omhoog: voor inkomens tot 33.000 euro met 1,5 procent plus inflatie, tussen 33.000 en 43.000 met 2,5 procent plus inflatie en boven de 43.000 met 6,5 procent plus inflatie
 • De rente betaald op restschulden kan tijdelijk (maximaal 5 jaar) en onder voorwaarden blijven worden afgetrokken
 • Starters kunnen nog steeds gebruik maken van de gunstige lening van de Stichting Volkshuisvesting Nederland, de regeling wordt uitgebreid
 • De huurtoeslag blijft intact om woningen voor lagere inkomens betaalbaar te houden.
 • De duur van de WW wordt verkort van 38 naar 24 maanden. het tweede jaar heeft iemand dan nog recht op een uitkering van 70 procent van het minimumloon. Werkgever betaalt eerste half jaar

 

Sep 7

Rob Mulder, directeur belangenbehartiging Vereniging Eigen Huis leverde vandaag stevige kritiek op het woningmarktbeleid van de VVD. Hij schrijft: “Met VVD als vriend heeft huizenbezitter geen vijanden meer nodig http://po.st/ZVnpHD  Kloof bestaande/nieuwe gevallen kost ons 100 miljard”

zie ook: Lijden jonge VVD stemmers aan het Stockholm Syndroom?


Bouwlobbyist en VVD kamerlid Betty de Boer reageerde geïrriteerd: “terwijl het VVD programma als beste uit de bus komt voor de woningmarkt. Je moet je leden geen rad voor de ogen draaien”

Betty de Boer vs VEH

Rob pareert de kritiek van de VVD,  “traditioneel is VVD vriend van de huizenbezitter. Maar gaat niet mee met haar tijd. Schadelijk voor woningmarkt.”

Leningen en spaartegoeden huishoudens

 

 

Apr 27

Vereniging Eigen Huis is blij dat er een akkoord is gekomen om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Maar het akkoord zorgt voor hogere hypotheeklasten voor starters en verhuizers. De doorstroming op de woningmarkt wordt hierdoor eerder afgeremd dan gestimuleerd.

Het donderdagavond bereikte akkoord bevat drie maatregelen die direct van invloed zijn op het functioneren van de koopwoningmarkt.

 1. De overdrachtsbelasting blijft op 2%. Het beperken van bijkomende kosten is belangrijk voor kopers die in de komende tijd een eerste of volgende eigen woning willen kopen. De lage overdrachtsbelasting draagt ook bij aan een betere verhouding tussen de waarde van de woning en de hoogte van de hypotheek.
 2.  Alleen voor nieuwe hypotheken wordt de renteaftrek beperkt. Vanaf januari 2013 geldt dat de hypotheekschuld “gedurende de looptijd van 30 jaar volledig en ten minste annuïtair moeten worden afgelost om in aanmerking te komen voor de hypotheekrenteaftrek”. Omdat hierdoor een tweedeling ontstaat op de woningmarkt vindt Vereniging Eigen Huis dit een slecht gekozen maatregel. Vooral starters en doorstromers betalen hiervoor de rekening. Voor hen wordt een nieuwe hypotheek duurder. Deze maatregel draagt dus bepaald niet bij aan een gezonde dynamiek op de woningmarkt. Positief is dat huishoudens door aflossen op termijn minder kwetsbaar zijn voor tegenvallers.
 3.  Nieuwe hypotheken mogen op termijn niet hoger zijn dan de waarde van de woning. Huizenkopers zullen daardoor meer eigen geld moeten meenemen. Dat raakt de starter het zwaarst omdat hij de ‘kosten koper’ voortaan uit eigen portemonnee moet betalen, naast de kosten van verhuizing en inrichting.

Vereniging Eigen Huis is vooral positief over de hervormingsbereidheid bij partijen. Maar er moet veel meer gebeuren om de woningmarkt gezond te maken. Vereniging Eigen Huis zal ruim voor de verkiezingen samen met andere organisaties een plan presenteren dat daarvoor de ingrediënten bevat.

bron: Vereniging Eigen Huis

Oct 16

Marlies Pernot, sinds 2000 de algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis was gisteren te gast bij Debat op 2. Marlies gaf aan dat ‘niet genoeg kunnen lenen’ het grote probleem op de woningmarkt is.

zie ook: Lijden jonge VVD stemmers aan het Stockholm Syndroom?

Opvallend was dat ze op de vraag of het nu wel of niet het goede moment is om een huis te kopen flink gedraaid is. Eind 2008 was het voor starters beter te wachten, maar nu niet meer. Haar collega’s Bob Maas en Rob Mulder zullen trots op haar zijn. 😉

Hoe kan Vereniging Eigen Huis jongeren t/m 30 jaar bereiken?

 

Marlies Pernot in Debat op 2

Marlies Pernot bij Pauw & Witteman (december 2008)

Ja, daar zul je Marliesje niet over horen…

bron: Debat op 2

Apr 8

De stemming onder consumenten geeft uiteindelijk de doorslag op de woningmarkt. De ontwikkelingen die zich op de woningmarkt voordoen kunnen onvoldoende worden verklaard op grond van de consumentenvertrouwensindex die door het CBS wordt gemeten.

Vereniging Eigen Huis heeft daarom – in samenwerking met het onderzoeksinstituut OTB van de TU-Delft – de Eigen Huis Marktindicator ontwikkeld die specifiek voor de woningmarkt het consumentenvertrouwen meet.

Het onderzoek voor de Eigen Huis Marktindicator geschiedt op basis van de maandelijkse peilingen die gehouden worden door het onderzoeksbureau Intomart GfK. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder een representatief aantal Nederlanders. De inschattingen en verwachtingen worden gemeten met betrekking tot de volgende aspecten:

 • de huizenprijzen
 • de hypotheekrente
 • de omstandigheden om een huis te kopen in het algemeen

 

VEH indicator

bron: Vereniging Eigen Huis