Dec 3

Veense tuinders vrezen dat de grondprijzen in de nieuwbouwwijk Braassemerland gaan dalen wanneer ontwikkelaars het straks voor het zeggen krijgen.

In een brief aan de gemeenteraad eist de plaatselijke afdeling van LTO Noord de garantie dat de huidige minimumprijs van 27,50 euro per vierkante meter ook in de toekomst blijft gelden.

lees ook: Crisisschade woningmarkt bedraagt € 9,5 mrd

Volgens LTO-voorzitter Piet van der Poel staat de grondprijs nu al stevig onder druk. ,,Ik hoorde zelf van iemand dat er aan hem niet meer dan zestien euro per vierkante meter werd geboden. Dat zijn verhalen waar ik niet vrolijk van word.”

De in een onteigeningsprocedure vastgestelde prijs van 27,50 euro is volgens de LTO-voorman eigenlijk al volstrekt onder de maat. ,,Als je rekent dat die grond straks voor 500 euro per vierkante meter wordt verkocht, dan gaat daarvan maar vijf en een half procent naar de kweker. En wie hier een paar kilometer verderop een nieuw bedrijf wil beginnen in Rijssenhout, moet daar 54 euro per vierkante meter tuinbouwgrond betalen. Als je hier een hectare verkoopt, kun je daar dus niet meer dan een halve hectare terug kopen.”

bron:  Leidsch Dagblad

Dec 2

Arnoud Ashouwer Amersfoort is flink het schip ingegaan door een lekkende topambtenaar. De gemeente heeft een strop geleden van tenminste 10 miljoen euro.

Een voormalige topambtenaar van die gemeente heeft opzettelijk een aantal projectontwikkelaars getipt dat ze snel grond moesten kopen in een bepaalde wijk, zo schrijft het Financieele Dagblad.

Een paar dagen voordat de gemeente in het diepste geheim recht van eerste koop vestigde, bleek het merendeel van de grond daardoor al te zijn opgekocht door de ontwikkelaars. Ze hadden het dubbele betaald van wat de gemeente voor de grond zou betalen.

Een voormalige topambtenaar van de gemeente Amersfoort heeft in april 2006 doelbewust vijf projectontwikkelaars getipt dat ze snel grond moesten kopen in Vathorst-West. Dankzij de tip waren zij de gemeente voor, toen die een wettelijk voorkeursrecht vestigde.

De ambtenaar die zijn geheimhoudingsplicht schond, is jurist en deskundige op het gebied van de Wet voorkeursrecht gemeenten, aldus het FD. Uit een in oktober 2006 voltooid onderzoek van bureau Omniplan blijkt dat de projectontwikkelaars zijn gebeld door het hoofd van de afdeling Grondzaken en Planeconomie, Arnoud Ashouwer. Dit onderzoek werd kort geleden openbaar gemaakt op aandringen van de Burger Partij Amersfoort, zo schrijft de krant.

De jurist Ashouwer staat bekend als zeer deskundig op het vakgebied. Hij is redactielid van het handboek Grondzaken van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en van het blad Vastgoedrecht. Als docent geeft hij al jaren trainingen, congressen, seminars en cursussen op dit gebied. ‘Als er iemand weet hoe de Wvg werkt en dat je absolute geheimhouding moet betrachten, dan is hij het’, zegt Hans van Wegen, fractievoorzitter van de BPA tegen het FD.

Inmiddels heeft Arnoud Ashouwer een nieuwe baan bij Inbo Adviseurs

bron: De Telegraaf

Nov 5

Harm van Wijk heeft al eerder de ontwikkelingen op de Nederlandse huizenmarkt uiteengezet. In de betreffende column kwam naar voren dat betaalbare huizen in Nederland steeds schaarser werden en dat de huizenprijzen zich op recordhoogte bevonden. Daarnaast heeft hij aangegeven dat de hoge schuldratio van ons land een belangrijke rol speelt: de uitstaande hypotheekschuld in verhouding tot het net national income bedroeg in Nederland vorig jaar 120%.

Of de huizenprijzen fors gaan dalen of niet, zal de toekomst uitwijzen. Wel wil hij graag wijzen op bepaalde onwelriekende zaken die spelen, waardoor de huizenbubbel verder wordt opblazen. Zaken die veelal onderbelicht blijven bij het grote publiek. Indien u een huis koopt, is het geen overbodige luxe, maar eerder bittere noodzaak om het kadaster voor de transactiegeschiedenis goed te bestuderen.

Huizenprijzen kunstmatig hoog
De huizenprijzen van veel panden in Amsterdam, bijvoorbeeld, worden kunstmatig met honderdduizenden euro’s opgepompt door snelle vastgoeddeals tussen selecte groepen speculanten. Dat stelt het Meldpunt Ongewenst Verhuurgedrag (MOV), dat hierover aan de bel heeft getrokken bij de gemeentelijke en landelijke overheid. Het MOV deed onderzoek in documenten van het kadaster naar de verkoopgeschiedenis van diverse panden in populaire wijken. Daaruit blijkt dat prijzen in korte tijd met honderdduizenden euro’s zijn gestegen.

Opmerkelijk is dat vaak dezelfde personen betrokken waren bij de deals. Zo blijkt een aantal bovenwoningen aan de Albert Cuypstraat tussen 2 februari 2006 en 29 januari 2007 via vijf transacties in waarde te zijn geëxplodeerd van € 385.000 euro naar € 875.000 (+127% in een jaar tijd). Nog opmerkelijker en verdachter is dat dezelfde woningen op 28 juli 2007 binnen zeven minuten drie keer van eigenaar wisselden, nota bene bij dezelfde notaris van Boekel de Nerée en daarbij € 250.000 meer waard werden. Dit riekt absoluut naar frauduleus handelen. Nadat navraag werd gedaan bij de betrokken notaris, hulde deze zich in stilzwijgen. De notaris beriep zich op zijn ambtsgeheim en wilde derhalve geen commentaar geven.

Dat dit geen op zichzelf staande gebeurtenis was, blijkt uit andere praktijkvoorbeelden. Zo schoot de prijs van een ander pand in Oud- West wel heel erg hard omhoog. Op 27 juli 2006 werd het gekocht voor € 375.000 euro en amper zes maanden en drie transacties later werd het pand voor € 565.000 verkocht: een prijsstijging van meer dan 50%.

Dat het nog veel gekker kan, blijkt wel uit het volgende voorbeeld. Op een veiling in september 2002 werden bovenwoningen gekocht voor € 125.000. Vierenhalf jaar later werden ze doorverkocht voor € 307.500. Drie maanden later werden deze weer van de hand gedaan voor circa € 600.000. Dit is dus een stijging van 380% in vijf jaar tijd.

Malafide praktijken
Hoewel het MOV nadrukkelijk stelde de betrokken partijen niet te willen beschuldigen van malafide praktijken, waarschuwde het MOV wel dat huurders en huizenkopers de prijs betalen voor dergelijke praktijken. Volgens medeauteur van het onderzoek Gert Jan Bakker gebeuren deze praktijken dagelijks in Amsterdam. “Wij denken dat dit slechts het topje van de ijsberg is. En het lijkt af en toe wel een vooropgezet spelletje”, aldus Bakker.

Netwerk kwam eerder al met een item over soortgelijke praktijken in Rotterdam. Zembla besteedde eveneens reeds in 2005 ruime aandacht aan de vastgoedmarkt. Hoewel de prijzen op de lokale markten al behoorlijk onder druk staan, leek er in de stad niets aan de hand te zijn. Een aantal weken geleden was er in diverse media nog een bericht te vinden over spectaculaire stijgingen van de huizenprijzen in Amsterdam. Aan de hand van bovenstaande voorbeelden en uitzendingen, weten we waarop deze spectaculaire prijsstijgingen veelal zijn gebaseerd: lucht. Daarnaast spelen speculatie, leegstand en fraude een rol.

Het is interessant hoe het de huizenmarkt zal vergaan nu de kredietcrisis voortduurt. Of de bubbel uiteenspat, lijkt dus niet zozeer de vraag, maar eerder wannèèr dat het geval zal zijn.

bron: Harm van Wijk