Oct 29

Minister Van der Laan (WWI) ervaart ’soms een onbehaaglijk gevoel’ bij allochtonen die in Nederland een huis huren en intussen sparen voor een eigen huis in Marokko of Turkije. Hij vindt dat ’knellen’ wanneer ze in Nederland wonen in huizen en wijken die door overheid en woningcorporaties voor veel geld en met veel werk worden opgeknapt.

zie ook: IMF bezorgd over Nederlandse huizenmarkt

„Ik besef dat ik me op glad ijs begeef”, aldus de bewindsman woensdagavond in de Kamer. „Ik zie die mensen het liefste investeren in de eigen woonomgeving”, bekende Van der Laan. „We doen er alles aan om die wijken uit hun achterstand te tillen”. Daarbij plaatst hij vraagtekens bij de integratie van de mensen die een huis willen in eigen land. Maar „Iedereen mag doen wat hij wil”.

Ineke van Gent van GroenLinks noemde de opmerkingen van Van der Laan een ’ losse flodder’. De minister bestreed dat. „Dat wil ik niet in zo’n gevoelig onderwerp”. Hij zei zijn uitlatingen met aarzeling te hebben gedaan. „Ga er niet mee aan de haal dat ik me op dit gladde ijs begeef”.

Hij deelde de mening van Van Gent dat het investeren in een huis elders niet hoeft te betekenen dat je je in Nederland afzijdig houdt.

Van der Laan komt op de kwestie terug in zijn aanstaande Integratiebrief.

bron: Reformatorisch Dagblad

May 13

Minister Van der Laan voor Wonen, wijken en Integratie wil huiseigenaren in geldnood helpen. Dat staat in een brief van de minister aan het kabinet, die in handen is van RTL Nieuws.

Woonlastenverlichting

Huiseigenaren die krap zitten, moeten tijdelijk woonlastenverlichting kunnen krijgen. Voor wie even niets meer kan betalen, moet er uitstel van betaling komen, schrijft Van der Laan. Ook wil hij dat woningcorporaties huizen opkopen van mensen met betalingsproblemen, om deze vervolgens weer aan hen te verhuren. Mensen die problemen hebben met de verkoop van hun huis, mogen hun woning tijdelijk verhuren.

Woningmarkt stimuleren

Om de woningmarkt te stimuleren, wil het kabinet de komende anderhalf jaar 10.000 extra woningen bouwen. Om de bouw te stimuleren, moeten gemeenten de grondprijzen bevriezen of zelfs verlagen. Ook komen er extra subsidies voor energiebesparende ingrepen in en om het huis. In totaal trekt het kabinet 700 miljoen euro uit om de klappen van de crisis op de woningmarkt op te vangen.

bron: RTL Nieuws.nl

May 1

logo aedes woningcorporatiesIn tegenstelling tot berichtgeving in het Algemeen Dagblad op 29 april 2009, stelt Aedes dat er geen sprake is van gesprekken tussen Aedes en het ministerie voor WWI over het opkopen van woningen van particulieren die de hypotheeklast door de crisis niet meer kunnen betalen. De berichtgeving is suggestief en feitelijk onjuist.

De regeling maakt volgens het bericht in Algemeen Dagblad deel uit van een breder pakket aan kabinetsmaatregelen om de woningmarkt in beweging te krijgen. Aedes benadrukt dat over een dergelijke regeling nooit inhoudelijk is gesproken en dat een regeling zoals beschreven in Algemeen Dagblad bij veel corporaties op grote weerstand zou stuiten.

Huurders hebben geen baat bij een dergelijke regeling en de doorstroming op de woningmarkt komt er niet door op gang. Bovendien passen generieke opkoopregelingen niet in de werkelijkheid waarin wonen lokaal is. Corporaties zoeken in hun eigen lokale omgeving naar effectieve en specifieke initiatieven die bijdragen aan de doorstroming binnen de lokale woningmarkt.

Minister Van der Laan liet na afloop van de Ministerraad weten dat over het maatregelenpakket thans geen brief naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het onderwerp wordt, naar verluid, opnieuw geagendeerd voor een volgende Ministerraad. ‘Het is complexe materie’, zegt de minister. De minister verkent al geruime tijd samen met Aedes voorstellen die de woningbouwproductie kunnen aanjagen. Maar deze besprekingen zijn nog gaande.

Aedes betreurt het dat op deze manier valse verwachtingen worden gewekt bij huizenbezitters die de dupe zijn van een woningmarkt die totaal op slot zit. Aedes roept het kabinet al enkele jaren op het taboe op politiek heikele onderwerpen als hypotheekrenteaftrek en huurbeleid te doorbreken. ‘Het kabinet heeft de woningmarkt op slot gedraaid en vervolgens de sleutel in de Hofvijver gegooid.’

bron: Aedesnet