Apr 21

Voor het verstrekken van een hypotheek worden er steeds strengere eisen gesteld. Door nieuwe NHG normen kunnen tweeverdieners met gelijkwaardige inkomens minder hypotheek krijgen.

Voor starters met twee inkomens, gaat het lastiger worden om een hypotheek af te sluiten. De banken gaan namelijk uitsluitend uit van het hoogste inkomen voor hypotheken met NHG. Het tweede (lagere) inkomen gaat niet meer meegeteld worden. Hierdoor kunnen er vreemde situaties ontstaan.

Voor tweeverdieners waarbij één van beide een laag inkomen heeft, valt goed te leven met de nieuwe normen. Tweeverdieners die beide ongeveer hetzelfde verdienen zijn door de nieuwe normen de dupe. Ze kunnen slechts een hypotheek krijgen op basis van het hoogste inkomen, terwijl er nog een iets lager inkomen extra binnen komt.

Het lijkt mij terecht dat beide inkomens niet meer voor 100 procent meetellen, maar dit lijkt mij een te zware maatregel. Zij krijgen namelijk daarnaast ook nog te maken met de strengere criteria van de banken.

bron: huizenmarkt.blog.nl