Mar 12

Tussenpersonen voor hypotheken en verzekeringen hebben afgelopen jaar fors minder winst gemaakt. Voor het eerst kwam het gemiddelde rendement onder de 10 procent.

Klik hier!
 bron: Z24.nl
Mar 11

Directeuren-eigenaren van de ongeveer achtduizend financiële tussenpersonen in Nederland hebben vorig jaar veel minder inkomen uit hun zaak gehaald. Door salaris in te leveren konden ze hun bedrijf overeind houden.

May 31

Veel financiële tussenpersonen staan onder druk als gevolg van de financiële crisis, de extra regelgeving waaraan ze moeten voldoen en de toenemende concurrentie. Dat blijkt uit een dinsdag gepubliceerd onderzoek van Van Es Marketing Services.

De winst en de omzet van de intermediairs staan door het klimaat op de markt zwaar onder druk. Vooral kleine kantoren hebben het moeilijk. 22 procent van de kantoren overweegt de komende jaren een fusie of samenwerking met een ander bedrijf aan te gaan, 8 procent denkt eraan zijn zaak te verkopen.

Bonusprovisie
De eisen van de nieuwe wetgeving brengen kosten met zich mee door toenemende administratieve lasten, verplichte permanente educatie, langere advies gesprekken en doordat er meer service verleend dient te worden gedurende de looptijd van een product. Daarnaast zal er door het verwachte verbod op bonusprovisie een daling van inkomsten zijn, en wordt de provisie voor het afsluiten in verhouding steeds lager en via de doorlopende provisie meer verspreid over de looptijd van het product. Andere vormen van beloning zoals een fee of een vast tarief zullen vaker voorkomen.
Concurrentie van banken en direct writers

Daarnaast staan de financieel intermediairs onder druk door de blijvende vraaguitval in de huizenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. Er wordt een forse daling van de inkomsten uit hypotheken voorzien. Bovendien valt er van de oversluitmarkt weinig te verwachten in verband met de rentedip in 2005, toen veel consumenten al hebben overgesloten en de rente hebben vastgezet. De financieel intermediair ondervindt veel concurrentie van banken en direct writers/internetaanbieders, vooral op het gebied van schadeverzekeringen. De markt voor beleggingsverzekeringen is na de woekerpolisaffaire en sterke daling van de beurskoersen ingezakt.

Kostentransparantie
Daartegenover staat de nieuwe belangstelling van de consument voor pensioensvoorzieningen en kan door de kostentransparantie en het toezicht van de AFM het consumentenvertrouwen weer stijgen.

bron: ANP

Jan 22

Het aantal faillissementen van financieel tussenpersonen is vorig jaar met 35 procent gestegen. Vooral in het laatste kwartaal, toen de economie zeer sterk afkoelde, gingen veel bedrijven bankroet.

Dat blijkt uit onderzoek van adviesbureau IG&H Consulting. Vorig jaar gingen 76 bedrijven failliet, tegen 55 het jaar daarvoor. Intermedairs – die consumenten adviseren op het gebied van financiële producten als hypotheken en beleggingen – zitten in zwaar weer nu de vraag naar zulke producten terugloopt. Zo worden er veel minder hypotheken afgesloten nu de huizenmarkt vrijwel is stilgevallen. ‘Dat betekent minder provisie’, aldus Matthijs Mons, partner bij IG&H Consulting. Volgens hem zal de situatie nog verder verslechteren.

Klanten mondiger
Bijkomend probleem voor de intermediairs is de aangescherpte regelgeving. Sinds 1 januari moet voor de klant duidelijk zijn wat zijn adviseur precies doet en hoeveel daarvoor in rekening wordt gebracht(zie: De beloningstransparantieregels financiële dienstverlening). Aanleiding voor de verscherpte regels is de ophef over woekerpolissen, waaraan tussenpersonen veel geld hebben verdiend. Financieel adviseur Dennis Uriot merkt nu al dat klanten mondiger worden en zich eerst goed oriënteren. ‘We kunnen tegen elkaar worden uitgespeeld.’

Bonusprovisie
Van de intermediairs die actief zijn op de hypotheekmarkt ziet de helft het zeer somber in, blijkt uit het onderzoek. Ook stappen veel adviseurs over op een vast uurtarief en laten ze provisies voor wat ze zijn. ‘De nieuwe regelgeving brengt dat mee. Een kwart van de adviseurs denkt dit jaar meer via advisering per uur dan aan provisie te verdienen’, aldus Mons. Sinds 1 januari is ook de zogeheten bonusprovisie wettelijk verboden, die door aanbieders werd uitgekeerd als tussenpersonen hun producten in grote volumes verkochten. Ook dat scheelt inkomsten.

Overheidssteun?
Het ministerie van Financiën erkent dat door de economische crisis en de strengere regels tussenpersonen ‘in zwaar weer zitten’. Volgens plaatsvervangend thesaurier-generaal Bernard ter Haar zou overheidssteun niet verstandig zijn. ‘Ze moeten nu een slag maken, laten zien wat ze waard zijn en er rekening mee houden dat de consument mondiger wordt. Overheidssteun zou een stap achteruit zijn.’