Feb 12

logo kadaster

Het aantal transacties op de woningmarkt is in januari met 47% gekelderd. Dat maakt het Kadaster volgende week bekend. Een nieuwe tussentijdse tariefverhoging voor het inschrijven van aktes door het Kadaster wordt niet uitgesloten. “Ik hou mijn hart vast,” zegt woordvoerder Eefje van Gorp van het Kadaster. Januari is normaal gesproken een mindere maand, maar de daling van 47% is veel sterker dan verwacht.

Per 1 januari van dit jaar verhoogde het Kadaster haar tarieven met gemiddeld 10%. Een half jaar daarvoor voerde het kadaster ook al een tussentijdse tariefverhoging door van meer dan 25%. Naar eigen zeggen was dat noodzakelijk vanwege het verminderde werkaanbod door de inzakkende huizenmarkt. De nieuwe verhoging van 10% is ten dele bedoeld om het Kadaster te compenseren voor tegenvallende bedrijfsopbrengsten die ze komende jaren verwacht, aldus minister Cramer van VROM in antwoord op Kamervragen.

De minister ging akkoord met de tariefstijging op het moment dat het snel bergafwaarts begon te gaan met de huizenmarkt, twee maanden voor het einde van het jaar. De vraag is nu of de tien procent wel genoeg is. Volgens de woordvoerder werkt het Kadaster momenteel met een worst case scenario dat rekening hield met een vermindering in werkaanbod van dertig procent. Dat zwarte scenario moet nu nog meer naar beneden worden bijgesteld.

Reorganisatie
De tegenvallers vallen samen met een grootscheepse reorganisatie van het Kadaster. De tariefsverhogingen die per 1 januari zijn doorgevoerd houden volgens Van Gorp “geen verband” met de kosten voor de organisatieverandering. Dit jaar brengt de organisatie het aantal kantoren terug van achttien naar acht. Daarnaast wordt het aantal fte’s met enkele honderden teruggebracht, en van de zestien directieleden zijn er momenteel nog maar vijf over.

Eind dit jaar moet de operatie met de kantoren zijn afgerond. Daarna moeten de bedrijfskosten van het Kadaster aanmerkelijk lager zijn. Kan er op termijn een ook verlaging van de tarieven voor de dienstverlening tegemoet worden gezien? “Over een jaar of twee drie worden de kosten lager, maar of dat invloed heeft op de tarieven hangt er van af hoe de woningmarkt zich ontwikkelt,” aldus de woordvoerder.

De laatste tariefverhoging houdt niet alleen verband met de ontwikkelingen op de woningmarkt, zo blijkt uit antwoorden van minister Cramer op Kamervragen van de VVD-ers Teeven en NeppĆ©rus van november vorig jaar. Voor een deel zijn de hogere tarieven ook bedoeld voor een loonsverhoging van drie procent voor de kadastermedewerkers. “De salarissen liepen achter bij andere overheden. In de voorgaande jaren was er geen verhoging,” volgens Van Gorp.

Ook het eigen vermogen moest worden opgeschroefd. “Dat vermogen daalde onder het wettelijk toegestane maximum door eerdere tariefsverlagingen en de internationale financiĆ«le crisis,” aldus VROM. Volgens de minister heeft de laatste tariefswijziging “geen of zeer beperkte gevolgen voor de mogelijkheden van notarissen en makelaars om meer met elkaar in concurrentie te gaan.”

bron: Novocatie.nl