Feb 14

Volgens een uitgelekt, officieel en vertrouwelijk document dreigt het redden van het Europese bankensysteem de EU in een crisis te storten, omdat de banken gezamelijk 18,4 BILJOEN euro ‘toxic assets’, oftewel waardeloos geworden financiële bezittingen hebben. Dat bedrag is twee keer zo hoog als het totale BNP van de hele Europese economie.

‘Schattingen van het totaal verwachte afschrijvingen van (toxic) assets suggereert dat de budgetaire kosten -zowel aktueel als bijkomend- van asset-steunaankopen zeer hoog zouden kunnen zijn, zowel in absolute termen als in verhouding tot het BNP van de lidstaten,’ staat in het document, waar de Engelse krant The Daily Telegraph inzage in wist te krijgen.

‘Het is essentieel dat de overheidssteun door middel van asset-steunaankopen niet op een dergelijke schaal gedaan moeten worden, waardoor er te hoge schulden ontstaan of financieringsproblemen (in de lidstaten).’ Deze geheime, 17 pagina’s tellende nota zou door de EU-ministers van Financiën besproken zijn. De conclusie kan niet anders luiden dat een substantieel deel van het Europese bankensysteem onvermijdelijk ten onder zal gaan.

Officials en de leiders van de EU landen delen de vrees dat een tweede ronde banken-bailouts in Europa het noodzakelijk maakt dat de overheden steeds meer moeten lenen, terwijl beleggers -met name degenen die geld lenen aan de Europese regeringen- groeiende twijfels hebben of landen zoals Spanje, Griekenland, Portugal, Ierland, Italië en Groot Brittannië (en ook Duitsland) dit geld nog wel terug kunnen betalen.

Aan het eind van februari vind er een spoedzitting van de EU plaats om de problemen rond de toxic assets van de Europese banken te bespreken. De EU is diep bezorgd over de ontwikkelingen op de Europese staatsobligatiemarkt, waar de landen hun tekorten en schulden mee financieren.

Omdat een aantal EU landen duidelijk slechter prestert dan andere landen, eisen beleggers steeds hogere rente bij leningen aan bijvoorbeeld een zwak land als Italië. De ministers van Financiën vrezen dat dit proces ertoe kan leiden dat zowel de euro als de hele EU uit elkaar gerukt wordt.

‘Deze overwegingen zijn in het bijzonder bijlangrijk in de huidige context van steeds grotere financieringstekorten, het hoger wordende publieke schulden niveau en de uitdagingen op de staatsobligatiemarkt,’ waarschuwt het rapport.

Bron: Telegraph

vertaling:  Xander