Jun 21

Nieuwe regels waarbij er beperkingen worden gesteld aan de zogenoemde tophypotheken, gaan naar verwachting ergens in de eerste helft van volgend jaar gelden. Dat maakte het ministerie van Financiën maandag bekend.

Demissionair minister Jan Kees de Jager van Financiën kondigde in april aan de tophypotheken te willen aanpakken. In de toekomst mag de hypotheek nog maximaal 112 procent van de aankoopwaarde bedragen. Het deel dat hoger is dan de aankoopwaarde moet binnen zeven jaar zijn afgelost of worden gedekt met opgebouwd vermogen. Dat geldt niet voor hypotheken die onder de Nationale Hypotheekgarantie vallen.

De Jager wil de nieuwe regels uiterlijk in september voorleggen aan de ministerraad. Erna volgt nog een advies van de Raad van State. Begin december wil hij de plannen voorleggen aan de Tweede Kamer.

bron: ANP

Apr 13

Demissionair minister Jan Kees de Jager is er nog niet van overtuigd dat het een goed idee zou zijn om de gedragscode voor het verlenen van tophypotheken aan te scherpen. Hij liet dat dinsdag merken in het vragenuurtje in de Tweede Kamer.

GroenLinks-Kamerlid Kees Vendrik had De Jager naar de Kamer geroepen omdat de code volgens hem niet functioneert. De code bepaalt dat banken in principe geen hogere hypotheek verstrekken dan 4,8 keer het jaarinkomen. Dat is om mensen te beschermen tegen het aangaan van te hoge schulden.

Uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken dat in het verleden niet alleen DSB Bank maar ook de Postbank vaak te hoge leningen verstrekte. De AFM heeft daar boetes voor uitgedeeld. GroenLinks, SP en de PvdA zijn bezorgd over de overkreditering.

Hans Hoogervorst, voorzitter van de AFM, pleitte vorig jaar al eens voor een verbod op tophypotheken, maar daar wilde het kabinet niet aan. Dinsdag zei De Jager dat hij met de AFM bekijkt of een aanscherping van de code nodig is. Maar als er niet meer van de code mag worden afgeweken, heeft dat nadelen voor starters op de woningmarkt die meer willen lenen omdat ze een goede baan hebben met goede financiële vooruitzichten.

bron: Telegraaf.nl

Sep 9

De Autoriteit Financiële Markten AFM heeft haar voorstel om tophypotheken te verbieden versoepeld. De toezichthouder vindt dat consumenten onder voorwaarden een hypotheek mogen afsluiten die hoger is dan de aankoopwaarde van het huis. Het bedrag daarboven moet dan wel binnen zeven jaar worden afgelost.

De beperking geldt niet voor hypotheken met Nationale Hypotheek Garantie en voor kopers met veel eigen vermogen. Verder hoeven extra kosten voor een verbouwing niet meegeteld te worden.

Eerder wilde de AFM een volledig verbod op tophypotheken. Makelaars, banken en de Vereniging Eigen Huis waren toen tegen.

Blijf lenen! Anders stort onze krediet-economie in…..

bron: NOS

Mar 17

beneden PeilVroeger stond op de verkeerstoren van Schiphol: terreinhoogte vier meter onder de zeespiegel. Buitenlandse toeristen konden zo bij aankomst al de eigenaardigheid van ons land vernemen. In de toeristengidsen konden ze er meer over te weten komen: dat Nederland zonder dijken voor meer dan de helft onder water zou staan, en dat uitgerekend in dat gevaarlijke gebied meer dan twee derde van de bevolking woont.

Dat een groot deel van de bevolking onder de zeespiegel woont is al opmerkelijk genoeg. Voor een andere eigenaardigheid tonen toeristen doorgaans minder interesse, namelijk dat Nederlanders ook in financieel opzicht hun huis graag onder water zetten, zelfs bij springtij. Dat heet tophypotheek.

Banken lopen met dit gegeven niet te koop. Wel publiceren ze de gemiddelde ‘loan to value’ van hun hypotheken – 80% bij ING, minder dan 60% bij Rabo- maar ze zeggen niet hoeveel hypotheken hoger zijn dan de waarde van de woning. Met andere woorden, hoeveel procent financieel onder water staat.

Dat zou interessante informatie zijn in de huidige kredietstorm. Want als de economie in elkaar stort en de werkeloosheid snel oploopt, kan ook in Nederland het moment aanbreken dat mensen gedwongen hun huis moeten verlaten omdat ze niet meer aan hun financiële verpichtngen kunnen voldoen. Vraag is dan: hoeveel schade leiden de banken?

Alleen Delta Lloyd, of liever gezegd: moederbedrijf Aviva, heeft onlangs een inkijkje gegeven. Daaruit blijkt dat maar liefst 40% van de hypotheken in Nederland hoger is dan de executiewaarde van het huis. Let wel: dat is inclusief oude hypotheken waarvan de executiewaarde is geïndexeerd tot het hogere niveau van eind 2008. Onduidelijk is of de cijfrs van Delta Lloyd, een relatief kleine speler op de hypotheekmarkt, exemplarisch zijn voor de sector.

Iets meer duidelijkheid geven de cijfers van het kadaster. Banken leenden vorig jaar gemiddeld 114% van de koopsom van een woning. In de omringende landen is een tophypotheek nogal ongebruikelijk, maar in Nederland, waar de hele financiële dienstverlening erop gericht is om optimaal gebruik te maken van de hypotheekrenteaftrek, is het een usance.

Lange tijd was het voor banken niet gevaarlijk, omdat de huizenprijs bleef stijgen. Opmerkelijk is dat ze ook tijdens de kredietcrisis zo veel tophypotheken zijn blijven verstrekken.

Hoeveel schade banken mogelijk lijden, hangt vooral af van de vraag wie de grootste slachtoffers van de recessie worden. Als het de oudere werknemers zijn, is er niets aan de hand. Zij hebben hun lening grotendeels afgelost. Maar als juist jongeren worden ontslagen die afgelopen jaren een hypotheek hebben genomen, in de helft van de gevallen aflossingsvrij, kan de schade snel oplopen.

Zeker als de huizenprijs serieus gaat dalen. Analisten van RBS rekenen met 24%. De recent gekochte woningen zijn dan nog maar twee derde waard van de hypotheeksom. Dat is beneden alle peil.