Mar 15

De toetsrente voor het verstrekken van hypotheken rentvaste perioden van korter dan tien jaar gaat per 1 april fors omhoog. Huishoudens kunnen daardoor minder lenen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bepaalt elk kwartaal de leeneis die banken geacht worden te hanteren bij het verstrekken van hypotheekleningen.

Daarvoor wordt de zogenoemde toetsrente gebruikt, die geldt voor rentevaste perioden van minder dan tien jaar. Per 1 april gaat deze toetsrente met liefst 0,7 procentpunt omhoog naar 5,9 procent, zo meldt Intermediair De Hypotheekshop.

De toetsrente volgt normaal gesproken de kapitaalmarktrente, ofwel de tarieven waartegen banken zelf kunnen lenen. Voor de eerste drie maanden van dit jaar ligt de toetstrente op 5,2 procent.

Lees verder op Z24.nl

Sep 26

Op de website van de Nederlandse Vereniging van Banken staat duidelijk vermeld dat de nieuwe stand van de toetsrente voor het 4e kwartaal van 2008 uiterlijk 1 september zou worden vastgesteld. Na meerdere keren navragen waarom dit niet gebeurd is laat men uiteindelijk weten dat de vakantie van Edward Feitsma, hypotheekexpert van de NVB, de reden is. Men heeft besloten dat de nieuwe toetsrente nu uiterlijk 1 oktober opnieuw wordt vastgesteld.

De toetsrente is een minimumpercentage rente waar hypotheekverstrekkers vanuit gaan bij het bepalen van de maximale hypotheeksom. Dat is afgesproken in een gedragscode. De toetsrente voorkomt dat leners met een te hoge hypotheek in de problemen komen als de rente op korte temijn stijgt. Sinds 1 januari 2007, wordt de toetsrente ieder kwartaal aangepast. De toetsrente geldt voor alle offertes met een rentevastperiode korter dan 10 jaar. Voor offertes met een rentevastperiode van 10 jaar of langer wordt getoetst op het werkelijke tarief.

Tarieven 2007 Tarieven 2008
  • 1e kwartaal 4.90%.
  • 2e kwartaal 4.90%.
  • 3e kwartaal 5.30%
  • 4e kwartaal 5.30%

Ik vind dit een vreemde gang van zaken, men is op de hoogte van hetgeen op de website vermeld staat maar neemt niet de moeite om dit aan te passen.