Mar 31

Jeugd moet bloeden voor babyboomer

Subsidieregelingen voor starters dreigen te verdwijnen

Vereniging Eigen Huis zou het onbestaanbaar vinden als het kabinet in 2010 geen budget meer ter beschikking stelt voor de subsidieregelingen waarmee starters een eigen woning kunnen kopen. Deze regelingen ondersteunen lagere inkomens die voor het eerst een huis kopen en zijn onmisbaar in deze moeilijke woningmarkt.

Het beschikbare budget voor de koopsubsidieregeling is op en keert niet meer terug. Ook de gemeentelijke startersleningen, die voor de helft worden gesubsidieerd door het Rijk, dreigen in de loop van 2010 te stoppen omdat ook hier de bodem van het budget in zicht is. Hierdoor wordt het voor veel starters onmogelijk om nog een eigen woning te kopen. Dit zal het voorzichtige herstel van de woningmarkt hard raken.

De gemeentelijke starterslening werd door het Ministerie van VROM gezien als het belangrijkste alternatief voor het gemis van koopsubsidie. Nu het budget hiervoor ook bijna op is, voorspelt dit niet veel goeds voor de woningmarkt.  “Zowel de gemeentelijke starterslening als de landelijke koopsubsidie zijn voor starters en lagere inkomens onmisbaar als springplank naar een koopwoning en moeten behouden blijven om de woningmarkt nog enigszins in beweging te houden”, aldus Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Eerder bracht de vereniging dit punt onder de aandacht van minster Van Middelkoop bij de overhandiging van het plan ‘Woningmarkt in beweging’.

Door de subsidieregelingen konden vorig jaar ongeveer 20.000 starters een woning kopen. Als gevolg hiervan zijn 60.000 huiseigenaren doorgestroomd  naar een andere woning. Dit wordt verklaard doordat een starter, die een eerste eigen woning koopt, het voor de verkoper mogelijk maakt om een andere woning te kopen. En de verkoper van die woning is weer de koper van een volgend huis. Zo werd vorig jaar een verhuisketen van in totaal 80.000 huiseigenaren op gang gebracht. Dat is bijna tweederde van het totale aantal woningtransacties in 2009.

Indien het budget van de subsidieregelingen voor starters niet wordt aangevuld, ontstaat een enorme economische schade. De toch al wankele woningmarkt wordt daarmee verder onderuit gehaald. De schade hiervan is vele malen hoger dan de benodigde investering om de regelingen voor starters te handhaven. Vereniging Eigen Huis roept het kabinet dan ook op om alsnog het benodigde budget ter beschikking te stellen. Woensdag 31 maart debatteert de kamer over deze problematiek.

bron : Vereniging Eigen Huis