Aug 7

Vanouds is de VVD een partij voor de rijken. Toch hebben er tijdens de afgelopen verkiezingen ook veel jonge mensen met enorme schulden (tophypotheek) op de VVD gestemd. Mensen zonder vermogen die op een economisch gezien conservatieve partij stemmen,  begint dat niet een beetje op het  Stockholm Syndroom te lijken?

Aangenomen wordt dat het Stockholmsyndroom tot ontwikkeling kan komen in een omstandigheid waar de gijzelnemer absolute controle over de gegijzelde kan uitoefenen en binnen die absolute controle voorziet in de basisbehoeften van het slachtoffer, bijvoorbeeld door het geven van voedsel of beschutting. Voor buitenstaanders is dit een paradoxale situatie, omdat het ook bij de gegijzelde bekend is dat hij zich slechts in een afhankelijke situatie bevindt als gevolg van de acties van de gijzelnemer. http://nl.wikipedia.org/wiki/Stockholmsyndroom

Tijdens de campagne voor de Tweede Kamer verkiezingen hebben het CDA en vooral de VVD de kiezers veel angst aangepraat. Hun wereld zou instorten wanneer de hypotheekrenteaftrek zou worden afgeschaft. Dit is onnodige én onterechte bangmakerij. Er is geen enkele partij die de hypotheekrenteaftrek wil afschaffen, een aantal partijen wil de hypotheekrenteaftrek beperken en terugbrengen tot waar zij oorspronkelijk voor ingevoerd is.

niet echt jong, maar wel angstig