Jan 14

Burgemeester HulmanDe gemeenteraad van Den Helder praat op 19 januari over de extra vergoeding aan burgemeester Stefan Hulman (VVD) waarover de afgelopen weken een storm van protest is opgestoken.

Hulman trad op 15 juni 2007 als nieuwe burgemeester aan in Den Helder. Daarvoor was hij wethouder in Rotterdam. En van burgemeesters wordt verwacht dat zij na hun benoeming zo snel mogelijk verhuizen naar de gemeente waarin ze werkzaam zijn. Hulman kocht daarom kort na zijn aantreden in augustus 2007 een woning in Julianadorp in de gemeente Den Helder. Hij is er echter tot op heden niet in geslaagd om zijn appartement in Rotterdam te verkopen. En daarom zit Hulman dan ook sedert augustus 2007 met dubbele woonlasten.

Het college van Den Helder besloot daarom half december om Hulman financieel de helpende hand te bieden door hem een bruto vergoeding van 3200 euro per maand extra toe te kennen. Dat bedrag staat gelijk aan de netto rentelast op zijn woning in Rotterdam. De extra vergoeding gaat met terugwerkende kracht in op het tijdstip van zijn benoeming en zou tot uiterlijk 1 augustus dit jaar duren.

Inmiddels is duidelijk dat de financiële problemen van de nieuwe burgemeester van Den Helder groot zijn. Want behalve zijn villa in Den Helder en zijn appartement in Rotterdam bezit Hulman ook nog een huis in Spanje. Op alle drie de woningen rust een hypotheek. Op de woning die hij in Julianadorp kocht voor 475.000 euro rust een hypotheek van circa 600.000 euro. Zijn appartement in Rotterdam staat inmiddels al anderhalf jaar te koop en is in vraagprijs gezakt van 785.000 naar 699.000 euro. Op dit appartement rust een hypotheek van iets meer dan 630.000 euro. Omdat Hulman er maar niet in slaagde de Rotterdamse woning van de hand te doen nam hij een hypotheek op zijn Spaanse appartement en sloot hij een overbruggingskrediet samen ter hoogte van zo’n 110.000 euro af. Hulman zit dus in feite tijdelijk met driedubbele woonlasten.

De lasten zijn zo hoog dat die met het salaris van een burgemeester – in Den Helder met 58.000 inwoners tussen 6401 en 7744 euro bruto per maand – lastig zijn op op te brengen. Hij betaalt maandelijks een bedrag van 5500 euro aan rente, terwijl hij netto ongeveer 5000 euro per maand verdient.

En ook de netto 700 euro aan wachtgeld die Hulman als oud-wethouder van Rotterdam ontvangt, zijn ontoereikend om te maken dat hij makkelijk aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen. Vandaar het besluit van het Helderse college voor de extra vergoeding van 3200 euro bruto per maand.

Die vergoeding is een groep burgers in Den Helder echter in het verkeerde keelgat geschoten. Zij vinden de gang van zaken te gek voor woorden. En inmiddels heeft het buurtcomité Van Galenbuurt dan ook ruim 1500 handtekeningen ingezameld tegen de regeling.

Voorstanders van de regeling zeggen dat de huidige wettelijke regeling om dubbele woonlasten te compenseren – vier maanden 250 euro – geen zoden aan de dijk zet. En dat om die reden goede kandidaten voor het burgemeestersambt af zouden haken.

Inmiddels heeft de zaak rond de vergoeding voor Hulman al zoveel stof doen opwaaien, dat er zelfs op Youtube een filmpje over te vinden is.

bron: Telegraaf.nl