Mar 10

Door: Tufkaj

Vandaag publiceerde Vereniging Eigen Huis (VEH) het onderzoek dat ze door RIGO heeft laten uitvoeren naar de samenhang tussen risico’s op gemeentelijke grondposities en de OZB. Baanbrekend en niet eerder vertoond, volgens de zegsman van RIGO. Strekking van het verhaal is dat gemeenten het schip in zijn gegaan door te speculeren met bouwgrond en nu de eigenwoningbezitter voor de brokken laten opdraaien middels de OZB. Als we de VEH moeten geloven, is dit niet eerlijk naar huizenbezitters en moeten de huurders bijdragen in de kosten.

Dat verhuurders de OZB gewoon doorrekenen in de huur en de huurder dus indirect ook meer OZB betaalt om de verliezen van vastgoedspeculanten te socialiseren negeert VEH dus. Dat ze stonden te dansen op tafel toen huurders de gaten in de rijksbegroting mochten dichten is men ook vergeten. Dat daargelaten, steun ik VEH wel in de oproep om bouwgrond reëel te (af)waarderen om nieuwbouw mogelijk te maken.

Het bevreemd me echter wel, die roep van de VEH om goedkopere grond. Huiseigenaren hebben immers gewoon belang bij dure grond aangezien dit hun bezit ook meer waard maakt. Niet voor niets draaide VEH als een blad aan een boom in hun mening omtrent startersleningen toen de huizenprijzen begonnen te dalen. Die startersleningen bestaan bij de gratie van gemeenten die vastgoed en grond duur willen houden. Kennelijk wil men grond goedkoop kopen en moet het daarna vooral zo snel mogelijk duur worden en blijven. Dat dit niet past binnen een eerlijk systeem van residuele grondwaarde bepaling wil er maar niet in bij de VEH.

Onderzoeksresultaten

In haar onderzoek heeft RIGO de gemeenten gerangschikt op basis van het risico dat zij lopen op grondposities. Uiteraard heb ik deze lijst gekoppeld met de gegevens van de SVn. Hieruit blijkt dat van de 100 gemeenten met het grootste risico er maar liefst 79 een starterslening bieden. Van de 100 gemeenten met het kleinste risico bieden er ‘slechts’ 60 een dergelijke subprime regeling. In een risicogemeente heb je dus 32% (19 procentpunt) meer kans op een starterslening, dan in een gemeente met een laag risicoprofiel.

Gemeenten die een starterslening bieden om ‘verliezen te beperken’ proberen dus niet alleen het verlies naar starters te schuiven, maar zullen starters in de toekomst óók meer OZB laten betalen. En dan hebben we het ook nog over een groep die democratisch waarschijnlijk geen enkele stem heeft gehad in de speculatie. Echter hebben starters geen vereniging met 690.000 leden die 25 euro per jaar betalen voor WC-eend onderzoekjes. Dus lees je daar morgen niet over in de krant.

Sep 17

Met weinig geld kun je ruim tienduizend banen creëren in de bouw. Daarvoor moeten de startersleningen worden verruimd met 50 miljoen euro en gemeentelijke belemmeringen worden weggenomen. Dat zegt Maxime Verhagen van Bouwend Nederland tegen BNR.

Ik hoop dat de Kamer deze maatregelen oppikt. We hebben andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.”

Jongeren hebben geen behoefte aan subprime leningen. Als de prijzen ver genoeg gezakt zijn komt de boel vanzelf weer op gang.  Maxime vergeet dat de crisis is ontstaan door teveel schuld. Dit kan dus nooit de oplossing zijn.

schade-starterslening

bron: BNR Nieuwsradio

Nov 10

De starterslening mag niet verdwijnen, stellen gemeenten, makelaars en bouwbedrijven in een brandbrief.

CV Jan Willem van Beek (SVn)

Met de brief aan de Tweede Kamer proberen de organisaties de starterslening nieuw leven in te blazen. Vijf jaar geleden is de starterslening door de landelijke overheid in het leven geroepen om de woningmarkt op gang te helpen. Het idee was dat gemeenten na vijf jaar ‘t stokje zouden overnemen, maar die zeggen dat ze er geen geld voor hebben.

 

starterslening

bron: BNR

Mar 31

Jeugd moet bloeden voor babyboomer

Subsidieregelingen voor starters dreigen te verdwijnen

Vereniging Eigen Huis zou het onbestaanbaar vinden als het kabinet in 2010 geen budget meer ter beschikking stelt voor de subsidieregelingen waarmee starters een eigen woning kunnen kopen. Deze regelingen ondersteunen lagere inkomens die voor het eerst een huis kopen en zijn onmisbaar in deze moeilijke woningmarkt.

Het beschikbare budget voor de koopsubsidieregeling is op en keert niet meer terug. Ook de gemeentelijke startersleningen, die voor de helft worden gesubsidieerd door het Rijk, dreigen in de loop van 2010 te stoppen omdat ook hier de bodem van het budget in zicht is. Hierdoor wordt het voor veel starters onmogelijk om nog een eigen woning te kopen. Dit zal het voorzichtige herstel van de woningmarkt hard raken.

De gemeentelijke starterslening werd door het Ministerie van VROM gezien als het belangrijkste alternatief voor het gemis van koopsubsidie. Nu het budget hiervoor ook bijna op is, voorspelt dit niet veel goeds voor de woningmarkt.  “Zowel de gemeentelijke starterslening als de landelijke koopsubsidie zijn voor starters en lagere inkomens onmisbaar als springplank naar een koopwoning en moeten behouden blijven om de woningmarkt nog enigszins in beweging te houden”, aldus Marlies Pernot, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. Eerder bracht de vereniging dit punt onder de aandacht van minster Van Middelkoop bij de overhandiging van het plan ‘Woningmarkt in beweging’.

Door de subsidieregelingen konden vorig jaar ongeveer 20.000 starters een woning kopen. Als gevolg hiervan zijn 60.000 huiseigenaren doorgestroomd  naar een andere woning. Dit wordt verklaard doordat een starter, die een eerste eigen woning koopt, het voor de verkoper mogelijk maakt om een andere woning te kopen. En de verkoper van die woning is weer de koper van een volgend huis. Zo werd vorig jaar een verhuisketen van in totaal 80.000 huiseigenaren op gang gebracht. Dat is bijna tweederde van het totale aantal woningtransacties in 2009.

Indien het budget van de subsidieregelingen voor starters niet wordt aangevuld, ontstaat een enorme economische schade. De toch al wankele woningmarkt wordt daarmee verder onderuit gehaald. De schade hiervan is vele malen hoger dan de benodigde investering om de regelingen voor starters te handhaven. Vereniging Eigen Huis roept het kabinet dan ook op om alsnog het benodigde budget ter beschikking te stellen. Woensdag 31 maart debatteert de kamer over deze problematiek.

bron : Vereniging Eigen Huis

Dec 31

Koopsubsidie voor starters op de woningmarkt dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Als de pot namelijk leeg is, wordt die niet meer aangevuld. Starters die gebruik willen maken van de koopsubsidieregeling, moeten er dus snel bij zijn in 2010, zo waarschuwen hypotheekadviseurs.

Minister Van der Laan (VROM) verwacht dat het wegvallen van koopsubsidie voor een groot deel opgevangen zal worden door startersleningen van gemeenten. Maar hypotheekadviseurs betwijfelen dat. „Het is maar zeer de vraag of de startersleningen van de gemeenten de koopsubsidie goed kunnen vervangen. Niet alle gemeenten doen mee aan de startersleningen. Gemeenten die wel meedoen, kunnen zelf allerlei eisen stellen aan de regeling, bijvoorbeeld dat de regeling alleen geldt voor nieuwbouw of alleen tot een bepaalde koopsom. Een ander belangrijk verschil voor de starter is dat de koopsubsidie een subsidieregeling is en de starterslening een lening”, aldus een woordvoerder van Hypotheekshop.

De maximale koopsom om in aanmerking te komen voor koopsubsidie gaat in 2010 omhoog naar €167.300 (was: €163.625) en de bijbehorende hypotheek bedraagt maximaal €180.684. Door de verhoging van de koopsubsidiegrens met 2,25 procent en door de daling van de woningprijzen met ongeveer 5 procent komen nog meer starters in 2010 in aanmerking voor koopsubsidie.

De Hypotheekshop vindt het een slechte zaak dat de koopsubsidiepot niet nader wordt aangevuld.

In 2008 waren er ongeveer 9000 aanvragen voor een koopsubsidie en in 2009 zal het uitkomen rond de 15.000 aanvragen.

„Dankzij de koopsubsidie heeft een grote groep starters het afgelopen jaar een huis kunnen kopen. Bovendien zorgen deze starters voor het op gang houden van de doorstroming op de woningmarkt”, aldus de woordvoerder.

bron:  Telegraaf.nl