Tag: Starterslening

Koopsubsidie té succesvol

Koopsubsidie voor starters op de woningmarkt dreigt ten onder te gaan aan zijn eigen succes. Als de pot namelijk leeg is, wordt die niet meer aangevuld. Starters die gebruik willen maken van de koopsubsidieregeling, moeten er dus snel bij zijn

Tagged with: , , ,

Bouwfonds van Rabobank verdubbelt gemeentebudget Starterslening

Het beschikbare budget voor Startersleningen bij gemeenten waar Bouwfonds starterswoningen realiseert, kan dit jaar nog worden verdubbeld. Bouwfonds is daarvoor een samenwerking aangegaan met het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) en FGH Bank. Sommige van de 230 deelnemende gemeenten aan

Tagged with: ,

Starterslening jongeren

Wethouder Scholten heeft de eerste starterslening uitgereikt aan een Diemense jongere, Dave Moen. Met een starterslening kan het voor jongeren net even makkelijk worden om een woning te kopen. Wethouder Scholten: Voor veel starters is een koopwoning moeilijk betaalbaar geworden.

Tagged with:

Starters-lening verbreed

De gemeente Geertruidenberg gaat het bereik voor de startersleningen uitbreiden. Ook starters die een al bestaande woning willen kopen, komen in aanmerking voor de regeling, die vooralsnog alleen voor nieuwbouw gold. Voor de regeling is nog ruim vier ton aanwezig.

Tagged with: ,
Top