May 6

Een beetje ondergeschoven in het persbericht van SVn, maar wel uitstekend nieuws. In 2013 verstrekte SVn nog zo’n 118 miljoen euro bovenop maximaal verantwoorde leningen van starters, waar dit in 2012 nog 119,5 miljoen euro betrof. Dat is best opmerkelijk als je bedenkt dat nadat Stef Blok begin vorig jaar extra (rijks-)geld beschikbaar stelde het aantal deelnemende gemeenten in rap tempo opliep van zo’n 200 in februari naar 281 nu.

Was de 20 miljoen die Blok per 1 januari 2013 beschikbaar stelde genoeg voor 4400 leningen, er werden er slechts 4163 afgesloten afgelopen jaar. Dit is iets meer dan de 4040 van 2012. Hiermee blijkt de aanvulling van de pot met 30 miljoen in februari toch niet helemaal nodig te zijn geweest.

Het aantal mensen met een achterstand op hun lening is in 2013 meer dan verdubbeld. Dit betreft niet alleen startersleningen, maar het hele bestand van SVn. Hoewel in de folders meestal te lezen is dat starters alleen hoeven terugbetalen als ze dat kunnen, zijn de betalingsproblemen bij startersleningen wel veruit het grootst:

svnnhg

bron:  Woningmarktcijfers

 

Mar 3

De grijze heren van Vereniging Eigen Huis zijn boos, heel boos en accepteren het niet langer. Volgens de vereniging misleid ik ‘de twitterfollowers’ door te zeggen dat VEH tegen startersleningen is. Blijkbaar waren ze even vergeten dat ze in 2007 nog principieel tegen deze gemeentelijke subprime-lening waren. 

Vereniging Eigen Huis starterslening Vereniging Eigen Huis (VEH)De misleiding zit hem volgens Eigen Huis in het feit dat we hun lettertype (Duepuntozero) en hun logo gebruiken om hun eigen uitspraken te accentueren. Vreemd verhaal toch?

Ik begrijp wel dat zij zich zorgen maken om de ruim 17 miljoen EURO die ze elk jaar weer bij hun leden binnenharken. Veel van die ‘huizenbezitters’ zitten natuurlijk helemaal niet te wachten op een kritische VEH, die willen kosten wat het kost van hun huis af. Daarnaast lopen de bekende gezichten van de vereniging allemaal tegen hun pensioen en hebben zij allen een koophuis. Dan zijn er maar weinig die ruggengraat tonen, het  populistisch ‘met alle winden meewaaien’ scoort dan veel makkelijker.

De starterslening dus maar weer snel in de doofpot. Het is weer tijd voor de VEH/OTB-vertrouwensindex en de veel te hoge onroerendezaakbelasting! Leve het herstel!

lees ook: Hou op met die onzin: Starterslening is GEEN subsidie

Sep 25

De gemeente Nijmegen wil dat huiseigenaren die hun woning willen verkopen gaan meebetalen aan de financiering van startersleningen. Wethouder Jan van der Meer wil dat huizenbezitters die hun woning willen verkopen aan iemand die aanspraak maakt op zo’n starterslening maximaal 2500 euro bijdragen. Dankzij die extra bijdrage denkt de wethouder de komende drie jaar 225 in plaats van 135 startersleningen te kunnen verstrekken.

Wat een praatjesmaker…

bron: fok.nl

Feb 20

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheekStarters op de woningmarkt hebben soms alsnog hun ouders nodig om het gat te vullen tussen koopprijs en hypotheek. Zelfs met een starterslening zijn de huizen tot 2,5 ton euro vaak te duur. Dat constateert de gemeente Ermelo.

Toch is de starterslening in Ermelo succesvol te noemen. Ondanks de slechte huizenmarkt heeft Ermelo 18 leningen toegezegd. De gemeente wil starters op de woningmarkt een betaalbaar huis bieden en wil daarom naast de starterslening ook goedkope woningen bouwen in de prijsklasse 140.000 of 150.000 euro.

Een nieuw probleem ontstaat voor de middenklasse als de nieuwe huisvestingswet 2012 ingaat. Voor sociale huurwoning geldt een inkomensgrens van 33.614.00 euro. De banken stellen hun hypotheken veilig, waardoor het voor mensen met een inkomen tot 45.000 euro bijna onmogelijk is te wonen of te kopen. De gemeente houdt in de woningbouwprogrammering ook rekening met deze groep mensen.

bron: De Stentor

Nov 19

Minister Donner (Binnenlandse Zaken) ziet geen ruimte om geld vrij te maken voor leningen aan starters op de woningmarkt. Donner zei dit vandaag in antwoord op vragen van D66. Onder meer de NVM had hierop aangedrongen, omdat starters als aanjagers fungeren voor de woningmarkt.

“Ik ben zeer gevoelig voor het belang en de positie van starters op de woningmarkt. Tegelijk worden de drempels voor toetreding in deze periode vooral verlaagd door de lagere huizenprijzen en de groei van het aanbod. Ik zie geen ruimte om budget voor startersleningen vrij te maken. Mijn voorkeur gaat overigens niet uit naar een gefragmenteerde aanpak door het stapelen van specifieke maatregelen voor specifieke groepen, maar naar generiek beleid”, stelt Donner.

Volgens de minister zullen algemene maatregelen ook beter werken dan maatregelen voor specifieke groepen om de doorstroming in de woningmarkt als geheel weer op gang te helpen. Hij meent dat juist starters bij uitstek profiteren van de generieke maatregelen, zoals de tijdelijke verlaging van de overdrachtsbelasting, de tijdelijke verruiming van de NHG en de verschillende koopmogelijkheden van corporatiewoningen.

De NVM en vijf andere organisaties schreven vorige week in een brief aan de Kamer dat de keten van de woningmarkt begint bij de starter. Als duizenden starters toetreden tot de woningmarkt brengt dat een veelvoud aan verhuisbewegingen op gang. Het sneeuwbaleffect van de Starterslening vormt een enorme stimulans voor de economie. Het is een uitgelezen instrument om met name de lokale woningmarkt weer op gang te brengen.

bron: NVM

Jun 10

Het aantal gemeenten dat een Starterslening uitgeeft daalt in rap tempo. Bijna wekelijks raken budgetten in Nederland uitgeput en besluiten gemeenten niet opnieuw geld beschikbaar te stellen voor starters. Dat blijkt uit onderzoek naar de starterslening in Nederland dat is uitgevoerd in opdracht van StartEasy.nl.

Lees ook: Nijkerk speelt sub-prime bankje om dure nieuwbouwwoningen te slijten

ans op een starterslening. Sinds 1 juni 2011 stelt nog maar minder dan 35% van de Nederlandse gemeenten een dergelijke regeling ter beschikking. Maandelijks schrappen diverse gemeenten de regeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Startersleningen in Nederland’ uitgevoerd in opdracht van StartEasy.nl.

De starterslening is in 2007 in het leven geroepen door het toenmalige Ministerie van VROM. Het ministerie wilde destijds starters meer kansen geven op de woningmarkt. Nadat meer dan 9.000 starters gebruik hebben gemaakt van de succesvolle regeling, wordt de regeling vanwege uitgeput budget halverwege 2010 stopgezet.

Startersregeling verdwijnt
Diverse gemeenten in Nederland zetten de regeling zelfstandig voort, om starters te helpen bij het financieren van een woning. Onder andere vanwege bezuinigingen en het opraken van budgetten, stoppen steeds meer gemeenten met het verstrekken van een starterslening. Ondertussen geeft nog maar 34% een starterlening, terwijl dit vorig jaar nog 60% was.

Nederland kent op 1 januari 2011 in totaal 194 gemeenten met een starterslening. Begin juni is het aantal gemeenten waar starters aanspraak kunnen maken op een dergelijke lening afgenomen tot 143. Op het hoogtepunt van de regeling (mei 2010) konden starters in 250 gemeenten in Nederland gebruik maken van de starterslening.

Tevens blijkt uit het onderzoek van Starteasy.nl dat tientallen gemeenten binnen enkele maanden extra budget in de regeling moeten stoppen, omdat het gemeentelijke fonds uitgeput raakt. Het merendeel van de gemeenten heeft al aangegeven dit vanwege bezuinigingen niet te doen en automatisch te stoppen met de regeling.

Lees verder op StartEasy.nl

May 10

Nijkerk heeft een bedrag van 838.571,32 euro in kas voor het uitgeven van startersleningen. Starters zijn mensen die voor het eerst een beroep doen op de woningmarkt. Sinds de nieuwe regeling in oktober vorig jaar is vastgesteld is er nog geen enkel beroep gedaan op de financiële middelen.

zie ook:  Zeewolde blijft leverancier van subprime startersleningen

Startersleningen Nijkerk

Toch verwacht de gemeente dat in de loop van dit jaar meer starters gebruik gaan maken van de regeling. Onder meer door de realisering van nieuwbouwprojecten. Verder is de regeling uitgebreid en kan men ook bij aankoop van een bestaande woning hierop een beroep doen. Ook wil Nijkerk de regeling meer in de publiciteit brengen. Voor de lening komen starters in aanmerking die een woning tot 200.000 euro willen kopen.

bron: de Stentor

Jul 23

Honderden huizenkopers hebben dit jaar ongevraagd een veel te hoge starterslening ontvangen. Hierdoor is de rijkspot leeg en vissen andere starters op de woningmarkt achter het net. Vereniging Eigen Huis beschuldigt uitvoeringsinstantie SVn van onzorgvuldigheid bij het uitdelen van de leningen.

vereniging eigen huis

Volgens de consumentenorganisatie wordt de verkeerde toewijzing veroorzaakt door de wijze waarop aanvragen voor startersleningen worden beoordeeld. Het SVn hanteerde voor de beoordeling van de aanvragen een toetsrente van 6% voor een 15-jarige rentevaste periode, terwijl de marktrente voor dergelijke hypotheken gedaald is naar 4,6%, aldus Vereniging Eigen Huis.

„Bovendien rekent de SVn maar met 95% van het inkomen waardoor het financiële plaatje van de aanvrager er veel slechter uitziet”, aldus de woordvoerder. Het verschil leidt tot een extra hoge starterslening terwijl daar geen enkele noodzaak voor is. „Voor de huizenkoper is dit wel een leuk extraatje”, stelt de zegsman van de vereniging.

Als voorbeeld noemt hij de aanvraag voor een starterslening van een vrouw uit Blaricum. „Met een inkomen van een kleine 35.000 euro kon zij een hypotheek krijgen van maximaal 190.000 euro onder nationale Hypotheek Garantie. Het huis dat zij wilde kopen kostte echter 200.000 euro. Voor het gat van 10 mille vroeg zij een rentevrije lening aan. Tot haar verbazing kreeg zij 30.000 euro van SVn. Ze mocht dit bedrag niet weigeren, anders kreeg ze ook de gewenste 10.000 euro niet meer.”

Helemaal niet nodig

Volgens Vereniging Eigen Huis komen ook tweeverdieners die het eigenlijk helemaal niet nodig hebben in aanmerking voor de lening. „Zo probeerde een stel met een gezamenlijk inkomen van 70.000 euro onder het mom van ’baat het niet dan schaadt het niet’, een starterslening te krijgen voor de aankoop van een huis van 350.000. Tot hun grote verbazing kregen ze 50.000 euro toegewezen. Dat geld is toen gebruikt om het hypotheekbedrag te verlagen, en dat is niet de bedoeling.”

SVn bestrijdt de aantijgingen van de Vereniging Eigen Huis dat er te hoge leningen worden gegeven. Volgens directeur Ellen van Sluis is het geld zo snel op omdat de NHG-grens is opgetrokken naar €350.000. „De doelgroep die in aanmerking komt voor een starterslening is nu veel groter. We rekenen maar 95% van het inkomen mee in onze methodiek, anders vallen mensen met een klein consumptief krediet al snel buiten de boot.”

Vereniging Eigen Huis is laaiend over de verkeerde beoordelingsmethodiek omdat het volgens de zegsman er in grote mate toe heeft bijgedragen dat het beschikbare rijksbudget voor de startersleningen nu op is. Demissionair minister Van Middelkoop (Wonen) is niet bereid aanvullend budget beschikbaar te stellen.

bron: OverGeld.nl

Jul 14

Woon je in de gemeente Wierden? Ben je 30 jaar of jonger? Wil je (nog steeds) een huis in de gemeente Wierden kopen? Als je op deze vragen bevestigend kunt antwoorden, kom je in aanmerking voor de starterslening van de gemeente Wierden.

Wat is de starterslening?

Speciaal voor starters op de woningmarkt introduceren wij de starterslening. Hiermee willen wij jongeren de gelegenheid bieden om toch een eerste woning te kopen. Deze starterslening overbrugt het verschil tussen de totale koopsom van je woning en het maximale bedrag dat je van de bank kunt lenen. Dus, stel dat je van de bank 170.000 euro mag lenen en het is niet voldoende om je droomwoning van 210.000 euro te betalen. Dan is het mogelijk om via de starterslening een bedrag van 40.000 euro extra te lenen. Over die starterslening betaal je de eerste drie jaar geen rente en aflossing!

Kom je in aanmerking?

Op de website van de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten kunt u zelf berekenen of u in aanmerking komt voor een starterslening en ook hoe hoog die lening kan zijn. Daarvoor gaat u naar www.svn.nl. Op de homepage klikt u op ‘starterslening’ en vervolgens op ‘bereken de starterslening’.

Meer informatie

Over de starterslening is een uitgebreide folder beschikbaar bij het loket Bouwen en wonen in het gemeentehuis (tel. 0546 – 580 838, e-mail: bouwenenwonen@wierden.nl). De informatie uit de folder staat ook op de website www.wierden.nl onder ‘bouwen en wonen’. Je kunt ook contact opnemen met een bank en/of andere geldverstrekker in de gemeente Wierden

De starterslening van Wierden in het kort

Voorwaarden

 • Voor inwoners van de gemeente Wierden die voor het eerst een woning kopen
 • Maximumleeftijd: 30 jaar
 • Maximale starterslening: € 40.000,-
 • Maximale hypotheek (aankoopkosten + bijko­mende kosten): € 220.000,-

Overig

 • Je betaalt de eerste drie jaar geen rente en af­lossing
 • Rentevaste periode starterslening: 15 jaar
 • Looptijd: maximaal 30 jaar

bron: Gemeente Wierden

Jan 25

Starterslening is een gevaarlijke sub-prime hypotheek

De gemeente Purmerend zal starters die een huis willen kopen niet meer helpen met een gemeentelijke lening van 20.000 euro ter financiering van een koophuis. Purmerend heeft een einde gemaakt aan de speciale startersregeling.

De gemeente Purmerend hanteert twee argumenten om niet langer startersleningen te verstrekken. Allereerst wijst de gemeente op de maatschappelijke discussie of mensen zich niet te makkelijk in de schulden steken. Dat  is een merkwaardig argument omdat de Stadspartij dit argument ook noemde om maar nooit aan en degelijke lening te beginnen. Toen werden de argumenten van de Stadspartij door het college en de meest andere partijen in de gemeenteraad weggewoven.

De tweede reden is van financiële aard. De rentekosten van de leningen kwamen voor rekening van de gemeente en die wil dat niet meer betalen.
Het budget voor 2010 is door het college vastgesteld op nul euro. Er is in de begroting voor 2010 dus geen geld uitgetrokken om de rentelasten van die startersleningen te kunnen dekken.
In de raadsvergadering van april of mei wil het college een nader debat met de ,dan nieuwe, gemeenteraad nadere conclusies trekken.
Het afschaffen van de hele regeling hangt dus in de lucht, precies zoals de Stadspartij bij de start ervan ook voorspelde.

bron: stadspartijpurmerend.nl

 • Pagina 1 van 2
 • 1
 • 2
 • >