Jul 30

De wachttijd voor een sociale huurwoning loopt overal in het land verder op. De doorstroming is in veel grote en middelgrote steden gestokt, onder meer doordat tijdens de crisis minder bewoners van een huurwoning ervoor kiezen een huis te kopen.

Daarnaast wordt een substantieel deel van de vrijgekomen sociale huurwoningen toegewezen aan personen met een urgentieverklaring, zoals voormalige asielzoekers die vallen onder de zogenoemde generaal-pardonregeling en bewoners die door stadsvernieuwing (sloop van sociale huurwoningen grotendeels ten faveure van koopwoningen) gedwongen moeten verhuizen.

Vastgelopen

De huurmarkt is daardoor in veel steden volkomen vastgelopen. In Utrecht is de wachttijd voor zo’n woning opgelopen tot 6,5 jaar. Meer dan eenderde van de vrijgekomen sociale huurwoningen werd vorig jaar toegewezen aan zogenoemde ‘urgenten’. In Amsterdam was dit 42 procent. De wachttijd in Amsterdam is inmiddels meer dan zeven jaar.

Nog nijpender is de situatie in Arnhem, waar meer dan 10 jaar moet worden gewacht op een sociale huurwoning. Volgens de gemeente komt dit mede door de huisvesting van een groot aantal (ex-)asielzoekers.

Verblijfsvergunning

In 2007 is besloten ruim 27 duizend asielzoekers die al langere tijd in Nederland verbleven, een verblijfsvergunning te geven. Ze zijn inmiddels bijna allemaal gehuisvest volgens een door het Rijk opgelegd verdeelmodel.

Wethouder Gerrie Elfrink van Arnhem: ‘De huisvesting van deze groep is ten koste gegaan van de reguliere woningzoekenden in Arnhem.’ Elfrink wil zich nu richten op de Arnhemse woningzoekenden, en voorlopig liever geen asielzoekers meer huisvesten in de stad – althans zolang het Rijk niet bijdraagt aan het bouwen van meer betaalbare woningen.

In Breda en Den Bosch hebben sloopprojecten geleid tot een hoger aandeel personen dat voorrang kreeg op de huurmarkt. In de regio Rotterdam kwamen in 2009 aanmerkelijk minder sociale huurwoningen vrij dan in het jaar ervoor, terwijl zich juist meer woningzoekenden aanmeldden.

Lees meer in de Volkskrant van vrijdag 30 juli (p. 8/9).

bron:  de Volkskrant