Jul 9

Het piramidespel van bouwers, projectontwikkelaars, beleggers en inhalige gemeentes gaat vrolijk door met gemeenschapsgeld via sloopfondsen. Dat is onverteerbaar voor gemeente,huurders en het milieu, stelt Hans de Geus.

Met open ogen loopt de Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest in de valkuil die gewiekste vastgoedjongens hebben uitgezet om hun heilloos bijplempen van kantoren voort te kunnen zetten. Als eerste gemeente in Nederland wil Amsterdam publiek geld inzetten om invulling te geven aan het recent gesloten ‘convenant leegstand kantoren’ oftewel een speciaal sloopfonds voor lege kantoren.

Dit convenant kwam op landelijk niveau tot stand onder leiding van Hoogleraar Vastgoedontwikkeling Hans de Jonge. Althans, met deze nevenfunctie presenteert hij zich graag; in het dagelijks leven is De Jonge gewoon directeur van bouwadviesbedrijf Brink Groep.

 Het handig selecteren van de hoogleraarsfunctie valt in het niet bij de creativiteit die de Jonge aan de dag legt met debiteren van belachelijke argumenten waarom een sloopfonds in ieders belang zou zijn, eervorige week donderdag in De Volkskrant: ‘Nederland wordt steeds lelijker met al die leegstaande kantoren’.

 Maar wie heeft die dan toch neergezet, de kaboutertjes? En wie weet wat voor lelijks er wel niet voor in de plaats komt als het sloopfonds in werking treedt?

Lees verder op  Follow the Money