Jan 18

De Nederlandse woningmarkt ligt onder vuur van internationale regelgevers, waardoor de hypotheekverstrekking kan vastlopen en de rentes nog verder kunnen oplopen, zo bericht De Telegraaf vandaag. Het ministerie van Financiën en DNB moeten meer hun best doen om de Nederlandse belangen te beschermen, vinden directievoorzitter Joost Melis en financieel topman Gilbert Pluym van Delta Lloyd Bankengroep.

Volgens hen trekken investeerders zich terug van de Nederlandse hypotheekmarkt, die voor zo’n € 300 mld wordt gefund door onder meer securitisering. Stokt dat proces, dan loopt de hypotheekmarkt op een drempel, stellen Melis en Pluym. Opmerkelijk is de interesse die Delta Lloyd laat zien voor het verstrekken van hypotheken: waar andere banken zich terugtrekken heeft Delta Lloyd met een volume van € 1,4 mld in de eerste negen maanden van 2011 43% meer hypotheken verkocht ten opzichte van het jaar ervoor. Naast spaargeld en verzekeringspremies is securitisatie daarvoor een onmisbaar fundinginstrument. Sinds 2000 heeft Delta Lloyd voor € 12,5 mld aan woninghypotheken gesecuritiseerd.

De dreiging komt van Europese (financiële) regelgevers, het Basel Committee voor banken (Basel3) en vanuit het Europees Parlement voor verzekeraars (Solvency2). Door die nieuwe regels, die nog niet definitief zijn maar waarop beleggers en investeerders al wel anticiperen, worden securitisaties veel minder interessant voor investeerders, merkt Delta Lloyd. Melis: “We zien nu al een terugtrekkende beweging. En als er minder vraag is, dan zal de prijs van geld voor ons omhoog gaan. En ieder bedrijf zal uiteindelijk zijn kostprijs doorberekenen aan zijn consument.” Nederlanders dreigen daardoor straks dubbel de consequenties te moeten verduren van de slechte naam die securitisaties inmiddels hebben gekregen. “Voor mij staat het vast als de voorgestelde regelgeving doorgaat, de hypotheekrente verder zal oplopen. Met hoeveel kan ik niet zeggen. Ik kan alleen maar vaststellen dat de prijs van securitisaties nu 1,5% hoger is dan voor de kredietcrisis.”

(De Telegraaf, pag. 23)

 AssurantieMagazine

Dec 20

Een financieringsvorm die voor Nederlandse banken cruciaal is maar die tijdens de kredietcrisis vrijwel droog is komen te vallen, krijgt mogelijk een nieuwe kans.

Lees verder op de site van Het Financieele Dagblad

Mar 21

NHG - Freddie Mac - Fannie MaeVoor € 22 mld aan hypotheken op de kapitaalmarkt bij beleggers ondergebracht. Daarmee is de markt voor securitisaties weer op gang gekomen, nadat die in de crisisjaren 2008 en 2009 vrijwel volledig was stilgevallen.

Inclusief onder meer € 78 mld aan herstructureringen van securitisaties (het bij andere beleggers onderbrengen van reeds gesecuritiseerde leningen) komt het totaal aan securitisaties zelfs op een recordbedrag van € 137 mld, zo meldt De Nederlandsche Bank (DNB). Doordat een aantal bestaande programma’s afliep, daalde het totaal uitstaande volume met € 9 mld tot een kleine € 340 mld.

With 37%, the Netherlands in 2010 formed the most important securitisation market in Europe (Chart 2)
With 37%, the Netherlands in 2010 formed the most important securitisation market in Europe (Chart 2)

“De Nederlandse hypotheekmarkt wordt als redelijk robuust beschouwd vanwege de geringe betalingsachterstanden, de gematigde huizenprijsdaling in vergelijking met enkele andere landen en de uitbreiding van de Nationale Hypotheek Garantie”, zo noemt DNB enkele redenen voor het herstel. In Europees verband was Nederland dankzij het forse aantal herstructureringen goed voor 37% van alle securitisaties.

Devils are here book

Dit jaar hebben Obvion (€ 1,5 mld) en Delta Lloyd (€ 0,7 mld) al delen van hun hypotheekportefeuille doorverkocht aan beleggers.

bron: AssurantieMagazine

Jul 20

Securitiseren is kortweg het verhandelbaar maken en verkopen van (doorgaans langlopende) vorderingen. Daarbij zijn verschillende partijen betrokken.

Allereerst maken banken bundels van activaposten die ze van de balans willen halen. Dit zijn, vooral in de Nederlandse situatie, voornamelijk woninghypotheken aan huishoudens, maar ook leningen aan bedrijven of particulieren kunnen worden gebundeld. Deze bundels worden vervolgens verkocht aan een zogeheten Special Purpose Vehicle (SPV), een speciaal voor dit doel door de securitiserende bank opgerichte niet-bancaire vennootschap. De SPV haalt het hiervoor benodigde geld op door schuldpapier uit te geven. Dit schuldpapier, met de leningen als onderpand, wordt vooral gekocht door beleggers. Op dit schuldpapier krijgen deze beleggers een bepaalde rente vergoed, afhankelijk van de kwaliteit van de onderliggende activa. De SPV, nu eigenaar van de hypotheken, stelt een externe partij aan, de servicer, die ervoor moet zorgen dat aflossingen en rente tijdig worden betaald. In de praktijk is dit meestal de bank zelf, omdat deze de betreffende hypotheken zelf heeft afgesloten en het administratieve apparaat daarvoor beschikbaar heeft. De beleggers schakelen op hun beurt een externe partij in, de zogenaamde trustee, die er voor zorgt dat de aflossingen en de rente die de servicer heeft ontvangen op een juiste manier over de verschillende beleggers worden verdeeld.

Het securitiseren, dat wil zeggen bundelen en verkopen van hypotheken en andere activa, is in enkele jaren tijd uitgegroeid tot een belangrijk financieel fenomeen. Het heeft geleid tot het wegplaatsen van activa van de bankbalans.

Nadat een bank een bundel hypotheken heeft gesecuritiseerd kan deze bundel in een later stadium ook weer door de bank worden teruggekocht, waardoor de hypotheken weer terug komen op de bancaire balans.

Lees hier verder

Jan 30

De Nederlandsche Bank (DNB) heeft in december vorig jaar Nederlandse banken toegestaan voor dertig miljard euro aan uitstaande hypotheken en bedrijfskredieten van hun balans te halen. Dat blijkt uit een persbericht dat DNB naar buiten heeft gebracht. Het van de balans halen van hypotheken en in pakketten onderbrengen is juist aangewezen als een van de grootste oorzaken van de huidige kredietcrisis. Sinds de crisis geven balansen van banken niet meer alle uitstaande gelden en daarmee de risico’s van banken weer. Als gevolg hiervan vertrouwen banken elkaar niet meer en is de kredietverlening tot stilstand gekomen.

Een woordvoerder van De Nederlandsche Bank wilde gisteren geen toelichting geven op de transactie waarin DNB de banken heeft toegestaan opnieuw hypotheekportefeuilles van de balans te halen. De aldus verkregen hypotheekpakketten dienden als onderpand voor leningen DNB aan de Nederlandse banken. Het ministerie van Financiën was gisteren niet in staat een reactie te geven.

De Groningse hoogleraar financiële markten, Robert Lensink, kwalificeert de transactie waarbij De Nederlandsche Bank aan banken toestaat om hypotheekportefeuilles van de balans te halen als ,,eng”. Hij houdt een slag om de arm, omdat de achtergrond van de transacties niet geheel duidelijk is. ,,In het licht van wat er vorig jaar is gebeurd met alle banken, is het op zijn minst raar dat banken dit mogen doen. Je weet niet precies waar die hypotheken zitten en als je rekening houdt met een huizenmarkt die ook in Nederland vermoedelijk gaat dalen is het gewoon eng.”

Lensink weet dat Nederlandse banken Europees koploper zijn geweest in het in pakketten opknippen van hypotheekportefeuilles. ,,Een derde van de Nederlandse hypotheken is op die manier van balansen van banken afgehaald. In Europa waren het de Nederlandse banken die ermee zijn begonnen. De praktijk werd toegestaan omdat Nederland een sterke financiële sector had”, aldus Lensink.
Het van de balans halen van hypotheken speelde een rol bij de affaire Fortis. Minister van Financiën Bos moest in de Kamer toegeven dat de balans van Fortis niet volledig te doorgronden was. In de recente redding van ING heeft Bos erop gestaan dat hypotheken op de balans bleven.

bron: Friesch Dagblad