Mar 10

De financiële en economische crisis is nog lang niet voorbij, waarschuwt Eric Mecking. De economie staat op het punt van bezwijken onder de nog steeds groeiende berg schulden, met alle dramatische gevolgen van dien.

In december 2008 schreef ik in deze krant een artikel met als kop: ”Het ergste moet nog komen”. Komen er zeven jaar later, na zeven magere jaren –veel faillissementen, weinig economische groei en hoge werkloosheid– nu eindelijk zeven vette jaren? Het antwoord op deze vraag is: nee. Sterker nog, de kop van de vorige bijdrage kan zo weer als kop dienen, want het ergste moet wederom nog komen.

Lees verder op de site van het Reformatorisch Dagblad, RD.nl.

Mar 11

Door: Ron Buiting

Het aanbod van betaalbare huurwoningen is gering. Ontwikkelaars en gemeenten zien meer heil in koopwoningen. Maar het grote probleem van de woningmarkt zijn de hypotheekschulden.

Goed nieuws: investeerders willen dit jaar een recordbedrag van 5,5 miljard in de Nederlandse vrijehuursector stoppen. De ontbrekende schakel in onze woningmarkt gaat worden opgevuld. Maar een deel van dit geld blijft werkloos liggen doordat er onvoldoende aanbod voor huurwoningen is door de aantrekkende koopwoningmarkt.

Als reactie klinkt de oproep aan gemeenten om grondprijzen te verlagen. Het is een zoveelste illustratie van een achterhoedegevecht; niet de ontbrekende beleggershuurwoningen, maar de enorme schuldenbergen zijn het grote probleem van het niet goed functioneren van onze woningmarkt. Zonder een bredere schuldenaanpak komt de vrijesectorhuur én de woningmarkt als geheel niet uit het slop. Tijd om te stoppen met eenzijdige verwijten en te starten met een sectorbrede aanpak van de schulden.

Lees verder bij Cobouw.nl

Mar 14

Jacques-MonaschJacques Monasch denkt dat het goed is dat starters zich zo diep mogelijk in de schulden steken. Volgens Monasch zou het ook goed zijn als het Nibud de leenregels wat oprekt.  NEPROM, Bouwend Nederland en NVB-bouw zullen trots op hem zijn.

 jacques-monasch

Sep 14

Steeds vaker hoor je vanuit de bouwwereld dat banken uiterst kritisch en terughoudend bij het verstrekken van hypotheken. Zij zouden hard op weg zijn om de woningmarkt de genadeklap te geven.  De onderstaande afbeeldingen geven aan dat dit een zeer eenzijdig verhaal is.

Loan to value ratio naar leeftijdscategorie hoofdkostwinner

Leningenen spaartegoeden

Dutch Household Debt


Kwetsbare huishoudens
Een ander risico van de hoge hypotheekschuld ligt specifiek bij bepaalde groepen huishoudens. Het gaat dan vooral om mensen die net voor de crisis een huis hebben gekocht en sindsdien de waarde van hun woning fors hebben zien dalen. Bij verkoop (wegens bijvoorbeeld werkloosheid of scheiding) krijgt de eigenaar minder geld voor zijn woning dan het hypothecair geleende bedrag en blijft hij met een restschuld zitten.

Het gaat voornamelijk om jonge mensen die net een huis hebben gekocht. Uit onderzoek van het CBS blijkt dat de leeftijdscategorie onder de 35 jaar een relatief hoog hypotheekbedrag heeft openstaan in verhouding met de waarde van het huis. Dit wordt ook wel de loan to value ratio (ltv) genoemd. De hypotheekwaarde overtreft voor deze groep de woningwaarde, waar deze ratio bij oudere leeftijdscategorieën onder de 1 blijft. Dit komt doordat oudere mensen hun huis vaak kochten tegen lagere prijzen en ook meer tijd hebben gehad om (een gedeelte van) hun hypotheek af te lossen.10) Opvallend is dat sinds de crisis steeds meer leeftijdsgroepen een ltv van dichtbij of zelfs boven de 1 hebben.

Voor jongeren ligt de hypotheekschuld in verhouding tot het besteedbaar jaarinkomen,de loan to income ratio (lti), ook veel hoger. Huishoudens (met een hypotheek) waarvan de  hoofdkostwinner jonger dan 25 was, hadden een gemiddelde schuld van 6,9 maal het besteedbaar inkomen. Bij 65-plussers bedroeg deze ratio nog slechts 3,0. Niet alleen wordt de gemiddelde hypotheekschuld door aflossingen naar verloop van tijd kleiner, ook neemt het inkomen toe naarmate de hoofdkostwinner ouder is.11) Hoewel het natuurlijk is dat de
hypotheekschuld van jongere huizenbezitters ten opzichte van de huizenwaarde en het inkomen hoger is, kan wel gesteld worden dat zij sinds de kredietcrisis extra kwetsbaar zijn geworden. bron: CBS

Jongeren hebben amper eigen geld

Langlopende leningen huishoudens incl. IZWh’s

Aflossingsvrij

Banken zijn in het verleden duidelijk veel te gul geweest met hypotheken. Het is juist goed dat hier een eind aan komt. Helaas is de kans groot dat de PvdA en de VVD weer met startersleningen gaat komen om nog een generatie de vernieling in te draaien.

Jul 21

De Nederlandse consument is zich in juni slechter gaan voelen over de eigen financiële toekomst ten opzichte van een kwartaal geleden. De verslechtering betreft vooral jonge Nederlanders (tot 45 jaar). Bijna 20 procent van de huishoudens met volwassenen tussen 35 en 54 jaar vreest volgend jaar regelmatig niet rond te kunnen komen.  Dat blijkt uit onderzoek van Tilburg University.

De economische emoties die consumenten ervaren, hangen samen hun financiële armslag. Van de Nederlandse huishoudens verwacht 16,1 procent het komend jaar regelmatig moeite te zullen hebben om rond te komen, bijna 3 procent meer dan in maart (13,2 procent).

Binnen alle leeftijdsgroepen steeg dit percentage, maar de leeftijdsgroep tussen 35 en 44 jaar kende de grootste toename van 14,1 procent naar 19,4  procent (+5,3 procent). Binnen de middengroepen, tussen 35 en 54 jaar, is het percentage huishoudens dat financiële tekorten verwacht het grootst; het gaat om bijna één op de vijf huishoudens. Dit zijn enerzijds gezinnen met een hypotheek en thuiswonende of studerende kinderen, maar anderzijds is het de werkende generatie in de groei of zelfs op de top van hun carrière.

Nederlandse huishoudens schatten de kans dat ze een huis kopen in de komende 12 maanden in op 4,0 procent. Dat is het laagste percentage sinds het starten van het onderzoek in 2009. De kabinetsmaatregelen om de overdrachtsbelasting te verlagen kunnen een tijdelijke impuls op aankopen van huizen hebben, maar of ze een breder uitstralingseffect naar andere productcategorieën zoals auto´s, meubels en apparatuur veroorzaken is de vraag. Ook kan een herstel op de huizenmarkt worden afgeremd door de vrees voor baanverlies die op dit moment op het hoogste punt is sinds het begin van de metingen: Nederlanders schatten de kans dat ze hun baan verliezen in de komende 12 maanden in op 16,7 procent.

bron: FX.nl

May 10

Nederland heeft een huizenbubbel. Huizenkopers konden, geholpen door de aftrek, twintig jaar lang steeds meer geld lenen. Maar het feest is nu voorbij. Bereidt u daarom voor op het onvermijdelijke: de huizenprijzen gaan nog veel verder dalen.

Pssst…luister eens, Nederland heeft een huizenbubbel. Maar dat mag je niet verder vertellen. Banken, toezichthouders en de vastgoedsector hebben daar namelijk geen belang bij. Brengt de financiële stabiliteit in gevaar enzo. En niet alleen van banken, ook van huishoudens.

Maar hoe lang houdt Nederland dit taboe nog in stand? Zo langzamerhand is het in ieders belang zich voor te bereiden op het leeglopen van de bubbel, met alle consequenties van dien. De prijzen zijn vanaf de top in 2007 ruim 8 procent gedaald. Maar nu zelfs de altijd optimistische Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) waarschuwt voor opnieuw een sterke prijsdaling dit jaar, is het misschien tijd de waarheid onder ogen te zien.

Lees verder op de site van De Pers

Sep 11

Het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening is in een half jaar met 11 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers die BNR heeft opgevraagd.

Op verzoek van BNR heeft de de vereniging van schuldhulpverleners NVVK de cijfers over het afgelopen half jaar bekeken. Daaruit blijkt dat het aantal aanvragen gemiddeld 11 procent hoger ligt dan in de eerste helft van 2009. Daardoor worden de wachttijden langer en komen mensen in nog grotere problemen, zegt Joke de Kock, voorzitter van de vereniging van schuldhulpverleners.

Vooral uit het zuiden van het land komen meer aanvragen. Volgens de NVVK gaan daar relatief veel bedrijven failliet.

De Kamer zou eigenlijk vandaag over de schuldhulpverlening debatteren, maar het onderwerp wordt doorgeschoven naar een nieuw kabinet. PvdA Tweede Kamerlid Hans Spekman baalt daar flink van.

Vorig jaar steeg het aantal mensen dat aanklopt voor schuldhulpverlening ook al. In 2009 raakten 53.250 mensen in problemen. Dat is ruim een vijfde meer dan in 2008. De schulden waren ook hoger dan een jaar eerder.

bron: BNR Nieuwsradio

Mar 19

Het aantal mensen dat aanklopt om hulp om uit de schulden te komen, is gestegen van 44.100 in 2008 naar 53.250 vorig jaar. Dat meldt de Vereniging voor Schuldhulpverlening en Sociaal Bankieren (NVVK).

De toename van het aantal aanvragen voor schuldhulpverlening met 21 procent ging gepaard met een langere tijd voor het vinden van een concrete oplossing. De gemiddelde hoogte van het schuldbedrag steeg met 10 procent naar 33.700 euro en daarbij zijn gemiddeld zeventien schuldeisers betrokken.

Het ministerie van SZW stelde extra geld beschikbaar om de wachtlijsten weg te werken, maar daarmee zijn niet alle problemen opgelost. Zo is het oplossen van het probleem van mensen met een hypotheekschuld en een onverkoopbaar huis niet eenvoudig, aldus de NVVK.

bron: ANP

Dec 12

Het aantal mensen dat aanklopt voor schuldhulpverlening groeit explosief. Dit jaar neemt het aantal toe van 45.000 naar 60.000. ”Het effect van de economische crisis is daarbij nog niet meegeteld. Dat wordt pas in de loop van 2010 en 2011 zichtbaar”, zegt Ger Jaarsma, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK).

Volgens de NVVK melden mensen met financiële problemen zich eerder bij schuldhulpverlening dankzij tv-programma’s als ‘Geen cent te makken”, van René en Natasja Froger. Jaarsma verwacht dat het aantal hulpvragen volgend jaar op het niveau van 55.000 à 60.000 blijft. De 80 NVVK-leden krijgen 130 miljoen extra van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken) om achterstanden weg te werken de komende jaren.

Jaarsma ziet een verschuiving van mensen met lagere inkomen naar de middenklasse. ”Mensen met een eigen huis die na vijftien jaar overconsumptie nu de hypotheek niet meer kunnen betalen. Vroeger zei je: verkoop je huis en los de schuld af. In de huidige woningmarkt kan dat niet meer. Wij zoeken nu met banken en makelaars uit of deze problemen eerder kunnen worden gesignaleerd.”

De economische crisis heeft nog geen dramatische effecten op het betaalgedrag. Essent en Nuon melden wel ‘een stijgende trend dat klanten hun energienota langer laten liggen’. ”Het zijn niet alleen maar de kwetsbare groepen, maar ook de tweeverdieners”, zegt de woordvoerder van Nuon. Het Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel, dat kredieten en schulden bij telecombedrijven registreert, zegt ‘geen significante verandering in het aantal wanbetalers’ waar te nemen.

Een landelijke registratie van schulden bij woningcorporaties, energiebedrijven, postorderbedrijven, hypotheekschulden, belastingschulden en bijstandsfraude is voorlopig van de baan. Voorzitter Jaarsma van de NVVK: ”We hadden al een jaar kunnen draaien en veel in de preventieve sfeer kunnen doen. Maar tot tweemaal toe heeft het College Bescherming Personsgegevens bezwaar aangetekend omdat men vindt dat de wijze waarop de gegevens worden geregistreerd in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens. En dat terwijl er in Elektronisch Kind Dossier zes keer zoveel gegevens staan als wij willen opnemen. We komen er dus niet uit.”

Jaarsma zegt dat de politiek nu aan zet is om het Landelijk Systeem Schuldenregistratie (LIS) van de grond te krijgen. ”De minister van Financien, de staatssecretaris en de meerderheid van de Tweede Kamer zijn er voor. Dan moet men maar een wet maken om het LIS in het leven te roepen. Als men dat nalaat komt er geen landelijke schuldenregistratie.”

bron: Parool.nl

Oct 6

Schuldenproblematiek ernstiger dan gedacht Klijnsma zet in op preventie

Bijna een op de tien huishoudens in Nederland kampt met problematische schulden. En dat aantal dateert van voor de economische crisis.

Bijna 700.000 huishoudens, meer dan tot nu toe werd aangenomen, zitten diep in de problemen door schulden die zich opstapelen. Nog eens 250.000 huishoudens lopen een fors risico in de knoei te komen met hun financiën, als het tegenzit met werk of de verkoop van hun huis.

Dat blijkt uit onderzoek van bureau Panteia in opdracht van het ministerie van sociale zaken in de periode tot oktober 2008, toen de kredietcrisis pas oversloeg naar Nederland. Alle prognoses wijzen sindsdien op extra risicofactoren als stijgende werkloosheid, meer faillissementen en moeilijk te verkopen woningen.

Staatssecretaris Jetta Klijnsma (sociale zaken), geschrokken van het hoge aantal, wil meer inzetten op preventie van schulden, bijvoorbeeld door financiële ongeletterdheid te bestrijden. „Het is ongelooflijk belangrijk dat mensen, als ze minder in de portemonnee krijgen, onmiddellijk de tering naar de nering zetten”, waarschuwt ze.

Tenzij hun inkomenssituatie verbetert, hebben mensen met problematische schulden onvoldoende capaciteit om hun schulden binnen drie jaar weg te werken. Vaak gaat het om huishoudens met lage inkomens, alleenstaanden en werklozen. Ook vonden de onderzoekers nogal wat jonge tweeverdieners met een verhoogd risico op problematische schulden. Ze hebben een modaal inkomen of meer, maar beheren hun financiën slecht of hebben te hoge vaste lasten in verhouding tot hun inkomens.

Een gebrekkig financieel beheer is de belangrijkste oorzaak voor het ontstaan van schuldenproblemen. Sommigen leven voortdurend op te grote voet, schulden maken is voor hen een ’levensstijl’ geworden.

Hoewel Klijnsma erkent dat het consumenten soms erg gemakkelijk wordt gemaakt om te lenen en op afbetaling te kopen, wil ze dat niet verbieden. „Mensen zelf zijn verantwoordelijk. Belangrijk is dat ze goed geïnformeerd zijn, stevig staan en nee kunnen zeggen.”

Uit het onderzoek komt naar voren dat slechts een derde aanklopt voor hulp. Klijnsma wil die drempel verlagen door de inzet van vrijwilligers en de rol van gemeenten te versterken. Het kabinet heeft al 130 miljoen euro extra uitgetrokken voor schuldhulpverlening.

bron: Trouw

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >