Apr 28

Selfmade beleggingsgoeroe Rienk Kamer geeft zijn visie op de kredietcrisis en de gevolgen voor de economie.

In 2003 zei hij al dat:

  • De grootscheepse verplaatsing van productie van westerse landen naar zich nog ontwikkelende landen een deflatoire trend met zich meebrengt,
  • Deze ontwikkeling betekent dat de leidende economische wereldmacht van Amerika naar China verschuift. L’histoire se repete, want in het verleden troffen wereldmachten als Spanje, Frankrijk en Groot-Brittannië hetzelfde lot.
  • Het verval van de wereldmacht VS ook de positie van de dollar onder druk zet, zowel wat waarde betreft als centrale rol in het betalingsverkeer,
  • De genoemde deflatoire trend deed de Westerse beurzen sinds eind jaren negentig in een baisse belanden, waarvan de bewezen duur gemiddeld veertien jaar bedraagt. Het profiteren van kortstondige oplevingen (zoals we nu sinds maart meemaken) is de leus, niet het aangaan van langlopende hausseposities,
  • Met name de Amerikanen hier tegen beter weten in vechten. Hun hardnekkige geloof in hun eigen centrale, onmisbare rol op het wereldtoneel en in een eeuwige, niet aan cycli onderhevige groei leidt tot een gevaarlijk spel van overheid en financiële instanties om de economie door schuldencreatie te reanimeren. Eens knapt deze ballon.