Oct 26

Huizenkopers hebben bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek in augustus bijna twee keer zo vaak voor een korte rentevaste periode (tot maximaal één jaar) gekozen als een jaar eerder.

uim 27 procent van het bedrag aan nieuw afgesloten woninghypotheken had een korte rentevaste periode, tegen 14 procent in augustus 2008. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag bekendgemaakt.
De groei van het percentage nieuw afgesloten hypotheken met een rentevaste periode van maximaal één jaar gaat samen met een forse daling van de korte hypotheekrente. Deze rente is tussen oktober 2008 en april 2009 gedaald van 6 naar 3,5 procent, aldus het CBS.

Het percentage hypotheken met een vaste renteperiode van meer dan 5 jaar daalde in augustus van 68 naar 39.

Ze hebben niet naar Dirk S. geluisterd 😉

bron: ANP

Sep 1

Wanneer de rentevastperiode afloopt, kan de bank het onderpand opnieuw laten taxeren om na te gaan of het onderpand nog steeds voldoende waarde vertegenwoordigt. Stel nu dat de woningprijzen flink dalen door de stijgende rente.

In de voorwaarden staat dat een bank het recht heeft uw woning te hertaxeren. Stel uit de hertaxatie komt naar voren dat uw woning met 10% is gedaald. Dit betekent dat voor enorm veel mensen de hypotheek niet meer binnen de bandbreedte valt. Een aanpassing zal dan noodzakelijk zijn. Ter verduidelijking een voorbeeld van iemand die een maximale aflossingsvrije hypotheek heeft met NHG:

Koopprijs woning

200.000

Kosten koper

20.000

Benodigde hypotheek met NHG

220.000

Maximale aflossingsvrije hypotheek

100.000

Waarde na hertaxatie

180.000

Maximale aflossingsvrije hypotheek

90.000

Het verschil van 10.000 euro moet nu worden betaald.

Hieruit blijkt wel weer dat banken wel rekening houden met dalende huizenprijzen, doet u dat ook?

Voorwaarden hertaxatie Achmea