Jun 11

Eurocommissaris Rehn heeft in Den Haag aangegeven structurele hervormingen belangrijker te vinden dan de 3 procentsregel.Ā  De hypotheekrenteaftrek moet ook voor bestaande huizenbezitters versneld worden afgebouwd.

Blijkbaar hebben vrijwel alle Nederlandse journalisten een tophypotheek. Geen enkele krant vindt dit interessant nieuws. šŸ˜‰