Sep 29

De partijen van een centrum-rechts minderheidskabinet van VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV willen de fiscale aftrekbaarheid van de hypotheekrente handhaven. Afschaffen van de hypotheekrenteaftrek zou een forse besparing betekenen voor de overheid.

„En als nu blijkt dat deze aftrekpost een risico vormt voor de overheidsfinanciën”, probeerde D66-Kamerlid Wouter Koolmees gisteren nog. „Wilt u er dan misschien toch wat aan doen?” Nee, was het kordate antwoord van VVD-kamerlid Frans Weekers.

Bij het debat over de Miljoenennota kwamen gisteravond terloops nog nieuwe cijfers aan de orde over wat de stimulering van woningbezit kost. Dit jaar is het Rijk per saldo 9 miljard euro kwijt. Dat loopt op naar 11 miljard euro in 2015 – 2 miljard euro meer dan nu. De bezuinigingen van 2011 zijn zo in 2015 al weg, zei Koolmees. Waarom wordt er niets aan deze uitholling van de belastinginkomsten gedaan?

Doordat de kinderopvangtoeslag, de zorgtoeslag en het kindgebonden budget niet gebaseerd worden op het bruto-inkomen maar op het ‘verzamelinkomen’, resulteert de renteaftrek elders ook in meer financiële steun aan gezinnen. Het kabinet gaf gisteren meer inzicht hierin. Door het handhaven van de hypotheekrenteaftrek daalt het gemiddelde verzamelinkomen (het inkomen waar belasting over geheven wordt). Daardoor is de overheid 310 miljoen euro extra zorgtoeslag kwijt, 140 miljoen euro meer kindgebonden budget en 115 miljoen euro extra kinderopvangtoeslag. Samen 565 miljoen euro per jaar.

bron: nrc.nl