Aug 28

Het kabinet zoekt naar manieren om in 2015 een financieel gat te dekken dat kan oplopen tot 35 miljard euro. Dat is ongeveer 20 procent van de rijksbegroting op jaarbasis – en de hele begroting van het ministerie van Onderwijs.

Minister Bos van Financiën heeft vorige week maandag tijdens een informele vergadering in het Catshuis aan de ministerraad verteld hoe de overheidsfinanciën er voor staan. Zelfs als de economie in de komende jaren met 2 procent per jaar groeit, heeft de overheid in 2015 een begrotingstekort van 5,5 procent van het binnenlands product. Dat is het dubbele van de grens die Europa hanteert, voordat er ingegrepen moet worden.

Prinsjesdag

Bos en minister-president Balkenende hebben al aangegeven dat de begroting voor volgend jaar een ‘doorkijkje’ naar de middellange termijn zal bevatten. Mogelijk zullen zij met Prinsjesdag de instelling van een werkgroep bekendmaken, die de hele rijksbegroting gaat doorlichten. Ingrijpende hervormingen op de woning- en arbeidsmarkt zijn niet langer taboe, evenals het afstoten van volledige overheidstaken.

Het CDA zoekt de oplossing van de financiële problemen vooral in het verkleinen van de overheid. De christen-democraten willen voor de verkiezingen van 2011 beginnen met bezuinigen, bijvoorbeeld door wetgeving voor te bereiden.

Hypotheekrenteaftrek

De PvdA wil vooral kijken naar hervormingen aan de lastenkant, zoals snijden in de hypotheekrenteaftrek en de aftrek van pensioenpremies. Bovendien willen de sociaal-democraten een diepgravende analyse over de arbeidsmarkt, om te voorkomen dat werknemers die nu hun baan verliezen niet meer aan de bak komen als de economie weer aantrekt.

Afgelopen maart onderhandelde het kabinet over een crisispakket en de bezuinigingen op de langere termijn die daar tegenover moeten staan. De basis voor die gesprekken was het ‘lijstje-Gerritse’, een inventarisatie van mogelijke bezuinigingen, opgesteld door hoge ambtenaren.

Koopkracht

Uit alle maatregelen in dat lijstje koos het kabinet uiteindelijk voor de verhoging van de AOW-leeftijd. Daarnaast werd afgesproken om in 2011 een begin te maken met bezuinigen. Eerder beginnen zou de economie beschadigen.

Het kabinet zal vandaag naar verwachting de onderhandelingen over de begroting voor 2010 afronden. De koopkracht zal volgend jaar gemiddeld tussen de 0,25 en 0,5 procent dalen. Volgens minister Donner van Sociale Zaken is het ‘uiterst merkwaardig’ dat de koopkracht nauwelijks daalt, terwijl de economie dit jaar met bijna 5 procent krimpt. ‘Herstel en werkgelegenheid zijn het allerbelangrijkst’, aldus Donner. ‘De fixatie op koopkracht is in deze tijden een verkeerde.’

bron: DAG

Aug 16

“Ik ben zelfs pessimistischer dan toen deze recessie begon. Als je kijkt naar de reële economie, moet de grootste ellende nog beginnen.” Dat zegt macro-econoom en beurscommentator Kees de Kort in een interview met HP/De Tijd.

Kees de Kort
Drs. C.E. de Kort, beleggingsanalist/commentator

De Kort ziet de miljarden kostende steun door overheden als de ‘verkeerde oplossing’. De fundamentele oorzaak van deze crisis, de jarenlange opeenstapeling van krediet en schulden, wordt daarmee niet opgelost, meent de bekende analist. “De economie staat er slecht voor en dat kan nog jaren duren, omdat de toekomstige kredietverlening er totaal anders uitziet”, waarschuwt De Kort.

‘Moeilijk te rijmen’
Dat de AEX index vanaf het dieptepunt in maart met 45 procent is gestegen wijt De Kort aan ‘natuurlijk optimisme’ van beleggers. “Het gaat slecht met de economie, maar wel goed met de beurzen. Dat vind ik moeilijk te rijmen”. Nout Wellink moet volgens De Kort opstappen. “De taak van een centrale bankier is om de tap dicht te gooien voordat het te gezellig wordt. Maar Wellink heeft er nog een vaatje bijgezet.”

De Kort ziet nog geen economisch herstel in 2010 en denkt zelfs dat ook 2011 nog te vroeg is. “Als je kijkt naar economische cycli is de 25 jaar voorspoed die we hebben gehad belachelijk lang geweest. Alles is afgekocht met meer krediet”, stelt hij. Een lager welstandsniveau zal geaccepteerd moeten worden. De analist ziet de beurs weer flink dalen, maar “hoe diep dat gaat is moeilijk te zeggen”.

Blikopdebeurs.com

May 10

De goede beurskoersen en signalen van economisch herstel vertekenen huis van geldhet beeld. Nederlandse bedrijven wachten dit jaar in het derde en vierde kwartaal zware verliezen. Omzetten lopen tot 45% terug. Het aantal faillissementen neemt dit kwartaal al met 32% toe ten opzichte van eind 2008. Nederland krijgt last van de wereldwijde vraaguitval, ziet kredietverzekeraar Euler Hermes. De export daalt voor het eerst naar het niveau van 1945. “Dat het in Nederland nu wat beter gaat, is echt een gruwelijke onderschatting.”

Het is de meest pessimistische vooruitblik van de marktleider in kredietverzekeringen sinds zijn bestaan. Complete staten staan in het rood. Na het bankroet van IJsland lopen onder meer Oost-Europese landen de kans op een bankroet. “Dat risico is inderdaad nu goed denkbaar”, constateert Walter Toemen, directeur risk bij Euler Hermes Nederland. “We hebben nog nooit zo veel afwaarderingen van landen tot het laagste niveau gezien. Mensen zien wel zwaluwen, maar het zijn er nog veel te weinig. Positief zijn is goed, maar de onderliggende economische trend op basis van cijfers is gewoon heel slecht”, verzucht hij.

Claims of banks on East European Countries, as % of GDP

“Omzetdalingen van 25 tot 45% in veel industrieën kunnen Nederlandse bedrijven niet eventjes goedmaken. Die terugloop is nog nooit zo groot geweest. Op het oude economische niveau keren we niet meer terug. Met de wereldwijd structureel inzakkende vraag krijgen onze bedrijven straks grote problemen.”

Duitsland staat pal voor een diepe neerwaartse spiraal. “Hun auto-industrie gaat zeer slecht. Als grootste importeur uit Duitsland krijgen Nederlandse bedrijven daar, ook indirect, klappen van.” Dat geldt dan behalve voor de toeleveranciers van autoproducten ook voor de hele transportsector en alle machinebouwers. “Het dieptepunt is in Duitsland nog lang niet bereikt. En Nederland wordt naar die diepte meezogen.”

De kredietverzekeraar – die zich onder andere baseert op betalingsgedrag, orderportefeuilles en faillissementen bij 40 miljoen bedrijven – ziet later kans op economische stabilisatie. Op zijn vroegst in het derde kwartaal van dit jaar. In de eurozone zijn zeer kleine verbeteringen in 2010 mogelijk. Maar op voorwaarde dat de kredietverlening weer op gang komt. Toemen: “Banken wekken de indruk dat kredieten weer worden verstrekt. Het tegendeel blijkt waar. Onze klanten zien dat banken uiterst moeizaam additioneel kapitaal willen lenen, uiterst moeizaam de oude leningen verlengen. Terwijl zaken slecht gaan, en de Europese Centrale Bank zijn uitleenrente voor geld aan de banken verlaagt, leveren dezelfde banken Nederlandse bedrijven gewoonweg onvoldoende kredieten. Ze kunnen niet door.” (Bron: Euler Hermes)

Dat de Amerikaanse economie traditioneel na een recessie als eerste opveert, is niet langer vanzelfsprekend. China en Zuid-Amerika zijn eerder kanshebbers, ziet kredietverzekeraar Euler Hermes. In Europa gaan vooral Spanje, Groot-Brittannië en Griekenland gierend bergafwaarts. “Het aantal faillissementen gaat daar fors omhoog. In Nederland gaat het vooral om kleine ondernemers. Met negatieve groei vrezen we nu een golf faillissementen waarin vooral kleinere bedrijven het slachtoffer zijn. En dat is dit kwartaal eigenlijk al begonnen. Er is gewoon te veel optimisme in de markt.”

bron: economie.nieuwslog.nl

Apr 1

Een stuntje van de huizenzoeksite jaap.nl , die vandaag op zijn site meldt dat alle te koop zijn de huizen vanwege de recessie in de ‘Ri Ra Recessieweken’ met 20 procent in prijs zijn verlaagd, heeft geleid tot irritatie.

,,Het is alsof je een auto te koop zet voor 10.000 euro en de buurman er doodleuk 5000 van maakt,” zegt een inwoonster van Breda, die haar woning te koop heeft staan en de vraagprijs van 249.500 opeens zag afgewaardeerd tot 199.600 euro. Zij vindt de actie absoluut niet geslaagd als 1 april grap. ,,Ik heb een makelaar in de arm genomen en daar betaal je voor. Dan vind ik het niet in de haak dat een site die de gegevens en de foto’s van de NVM-site kopieert dit uithaalt.” Hoewel zij heeft gehoord dat jaap.nl de grap na een dag weer zal corrigeren, heeft zij juridische hulp ingeroepen.

Bij jaap.nl hebben ze ook heel veel reacties binnengekregen. ,,Zowel van makelaars als particulieren. Sommigen moeten er hard om lachen,” zegt directeur Hans Voorn. ,,De makelaarsverening NVM feliciteert ons met de grap, terwijl de andere vereniging LMV de samenwerking dreigt op te zeggen. Er zijn ook boze reacties van mensen die hun huis te koop hebben gezet. Het roept emoties op. Maar mensen hóeven een bod niet te accepteren. We hebben zelfs al zo’n 500 serieuze reacties, die we doorgeven aan de makelaars.”

bron: AD.nl

Jan 21

De voorspellingen voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie in 2009 zijn de afgelopen weken in hoog tempo verslechterd. Waar de meeste modellen in oktober nog uitgingen van een bescheiden groei, wijzen alle prognoses nu op een zeer uitzonderlijke krimp.

Maandag verlaagde de Europese Commissie de verwachting voor dit jaar zelfs tot een krimp van 2 procent. Het Centraal Planbureau (CPB) ging begin december nog uit van een min van ’slechts’ 0,75 procent, maar zal in februari naar verwachting ook met een aanzienlijk somberder scenario naar buiten komen.

Als de voorspelling van de Europese Commissie uitkomt, stevent Nederland af op de sterkste economische krimp sinds 1938. Hieronder een overzicht van de spaarzame jaren waarin de Nederlandse economie kromp:

De jaren dertig: De jaren van de Grote Depressie waren ook in Nederland economisch zware jaren. In de periode van 1930 tot en met 1934 was er alleen in 1933 geen sprake van krimp. In 1938 nam de economische activiteit, na enkele jaren van herstel, nog eens met 3 procent af.

1958: Na de uitbundig economische groei van de Wederopbouw was er in 1958 sprake van een kleine terugval. Het bruto binnenlands product (bbp) van Nederland kromp dat jaar met 1 procent. Een jaar later groeide de Nederlandse economie echter alweer met bijna 5 procent. In 1960 werd zelfs een groei van 9 procent genoteerd.

Begin jaren tachtig: De Nederlandse economie kwam begin jaren tachtig onder druk van hoge inflatie, uitgeholde bedrijfswinsten, een sterk gestegen werkloosheid en uit de hand gelopen overheidstekorten volledig tot stilstand. Met een krimp van respectievelijk 0,8 en 1,2 procent waren 1981 en 1982 vooralsnog de slechtste jaren in de moderne geschiedenis van de Nederlandse economie.

Net geen krimp: In 1975 kwam de economische groei uit op 0 procent. In 2002 en 2003 nam de economische activiteit slechts met 0,1 en 0,3 procent toe.

Sinds 1975 groeide de Nederlandse economie jaarlijks met gemiddeld 2,4 procent.

bron: de Telegraaf

Dec 30

Vroeger werd iedere periode van economische krimp een depressie genoemd. Na de ongekend zware depressie van de jaren dertig begon men het woord recessie te gebruiken voor de cyclische periodes waarin de economische activiteit afneemt.

De meest gangbare definitie voor een recessie is wanneer het bbp twee kwartalen op rij krimpt. Economen hebben bezwaren tegen deze definitie, allereerst omdat het andere variabelen als werkloosheid en consumentenvertrouwen negeert en ten tweede omdat nooit precies bepaald kan worden wanneer een recessie begint of eindigt.

Volgens het IMF is er sprake van een wereldwijde recessie als de wereldeconomie met minder dan 3% groeit. Voor een depressie bestaat geen algemeen geaccepteerde definitie. Sommigen spreken van een depressie als de economie in een bepaalde periode met meer dan 10% krimpt of als een recessie meer dan drie jaar duurt. In de VS daalde tijdens de De Grote Depressie het BBP met bijna 30% .

zware recessie

Dec 19

Lenen en consumeren

In de jaren 90 kwamen er steeds meer tweeverdieners, terwijl banken deze tweede inkomens zijn gaan meetellen bij de bepaling van de leencapaciteit. De huizenmarkt heeft op zijn beurt ook de economie gestimuleerd. Huishoudens die al een koopwoning hadden, konden immers de gestegen overwaarde van hun huis verzilveren door hun hypotheek over te sluiten. Hiermee beschikten ze over een flinke bron van extra bestedingen. Bestedingseffecten kunnen zich ook op indirecte wijze voordoen, dus zonder verhoging van de hypotheek. Huizenbezitters die de waarde van hun woning zien stijgen voelen zich immers rijker en passen hun consumptiepatroon.

De Nederlandse economie draait voor 60% op consumptie

De afgelopen jaren zijn er vele miljarden aan overwaarde verzilverd via tweede hypotheken en oversluitingen. Een groot deel werd weer geïnversteerd in de eigen woning. De rest is gebruikt voor talloze andere zaken, zoals auto’s, electronische apparatuur en vakanties. Als gevolg van deze bestedingsimpuls is het Nederlandse BBP enorm gegroeid.

Nederland heeft een te grote financiële sector

De invloed van de huizenmarkt op de economische groei is dus groot, wat natuurlijk direct de vraag oproept wat er zal gebeuren bij een sterke neerwaartse beweging van de huizenprijzen. Er is weinig fantasie voor nodig om te begrijpen dat de sterke stimulans voor de economie die we de afgelopen jaren hebben gezien ook in omgekeerde richting kan werken.

De spaarquote van Nederlandse gezinnen sinds 2003 ieder jaar negatief is geweest. Niet nul als in Amerika, maar negatief. In 1995 spaarden we nog 5%. Nu besteden we dus ons hele beschikbare inkomen en dan nog wat extra. We ontsparen. Maar de nationale spaarquote is toch positief?
Ja, maar dat komt voor wat betreft de gezinnen omdat er voor ons gespaard wordt, via de pensioenfondsen. Nederlanders zijn gedwongen spaarders geworden. Dankzij ons kapitaaldekkingsstelsel kunnen werknemers zich permitteren hun hele inkomen uit te geven.

The link between consumption and housing wealth

Gecorrigeerd voor inflatie zijn de huizenprijzen nu veel hoger dan tijdens de vorige hausse in de jaren zeventig. In 1978 werd toen een piek bereikt die in reële termen ruim 30 procent onder het huidige prijsniveau lag. Deze piek bleek bovendien onhoudbaar: tussen 1978 en 1983 ging maar liefst eenderde van de huizenprijzen af.

bron: DNB

Dec 9

Wouter Bos, net gekozen tot Man van het Jaar, verklaarde gisteravond in DWDD: “niet alleen de banken, de toezichthouders en de media, maar ook de burger is schuldig aan de huidige crisis”. Door het toenemende consumentisme, doordat we als consumenten steeds meer willen, aan hypotheek, aan rendement, hebben we de banken verleid tot wat ze gedaan hebben.

De PVV is het niet met Wouter bos eens..

Consumptiementaliteit is de oorzaak van de kredietcrisis

Dec 6

Toezichthouders zijn onvoldoende op de hoogte van de “grote verknooptheid” van de hele financiële sector. Dat zegt oud-voorzitter van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) Arthur Doctors van Leeuwen vrijdag in het actualiteitenprogramma NOVA.

“We wisten dat de markt aan het mondialiseren was. Daar hebben we toch onvoldoende inzicht in”, aldus Doctors van Leeuwen, nu regeringscommissaris van Aegon. Bedrijven mondialiseren en het toezicht is nog steeds nationaal geregeld. Onbegrijpelijk, vindt Doctors van Leeuwen. “Deze bedrijven zouden wereldwijd toezicht moeten hebben, maar dat is er dus niet”, legt Doctors van Leeuwen uit. “Zolang het toezicht zo geregeld blijft, word ik daar niet vrolijk van.”

Doctors van Leeuwen vindt het een raadsel dat alle risicobeheerssystemen in een paar weken tijd op hetzelfde moment gefaald hebben. “Het is net alsof er op een continent of in een land alle stoppen doorslaan.” Volgens Doctors van Leeuwen zijn er veel etiketten op dit fenomeen geplakt, maar “een verklaring waar ik waarde aan kan hechten en die enige voorspellende kwaliteit heeft, heb ik nog niet gehoord.”

Desastreuze effecten

Wat toezichthouders wel zagen aankomen, waren de desastreuze effecten van de goedkope geldpolitiek van Alan Greenspan, oud-voorman van het stelsel van de Amerikaanse centrale banken (Federal Reserve). Hij dacht een recessie te voorkomen door goedkoop geld aan te bieden na het barsten van de internetbubbel in 2000 en de aanslagen in 2001.

Hierdoor kregen mensen die het eigenlijk niet konden betalen, gemakkelijk hypotheken en andere leningen. Deze zogenoemde subprime-leningen staan aan het begin van de eerste problemen op de financiële markten. “Als je geld zo goedkoop maakt, moet je niet verbaasd zijn dat het risico laag ingeprijsd wordt”, aldus Doctors van Leeuwen.

bron: Telegraaf.nl

Opmerking: Ik wist het niet…. sorry

Dec 4

Kees de KortDe Europese Centrale Bank (ECB) heeft vandaag haar belangrijkste rentetarief met 0,75 procentpunt verlaagd tot 2,5 procent. Het gaat om de grootste renteverlaging door de ECB in haar tienjarige bestaan.

Inkrimping van 0,5 pct
De ECB verwacht in 2009 een recessie in de eurozone, met een inkrimping van gemiddeld 0,5 procent van het bruto binnenlands product (bbp).

Voor 2008 verlaagde de ECB haar verwachting, en rekent ze nog slechts op een toename met 1,0 procent van het bbp, tegenover 1,4 procent drie maanden geleden. “In twee maanden tijd hebben we het rentetarief verlaagd met 1,75 procentpunt, iets wat nooit eerder gebeurd is”, zei ECB-voorzitter Jean-Claude Trichet vandaag tijdens een persconferentie in Brussel.

Derde verlaging op rij
De ECB verlaagde haar belangrijkste rentetarief nog op 8 oktober, in een gezamenlijke actie met de wereldwijde centrale banken, en begin november. Door de financiële crisis wegen volgens Trichet “uitzonderlijk grote onzekerheden” op de economie. Tezelfdertijd neemt de inflatie zeer snel weer af door de daling van de grondstoffenprijzen.

Toch wil dat volgens Trichet niet zeggen dat de eurozone zich in “een periode vergelijkbaar met een deflatie” bevindt. De economie in de eurozone zou volgens de ECB-voorzitter in 2009 wel voor het eerst krimpen sinds 1993. Over mogelijke nieuwe verlagingen van de rente de komende maanden wilde Trichet niets kwijt.

Britse rente laagste sinds 1951
De Britse centrale bank (Bank of England) verlaagde vandaag ook haar rente zoals verwacht met 1 procentpunt, tot 2 procent, of het laagste niveau sinds 1951. De Britse economie kromp in het derde kwartaal met 0,5 procent, wat meteen de eerste economische teruggang was in het land in zestien jaar.

Speculaties over de renteverlaging van de Britse centrale bank stuurden het Britse pond vandaag naar een historisch dieptepunt tegenover de euro: 1,1499 euro. (belga/svm/tw)

Wat merkt de consument hier van?
Het verlagen van de rente zal weinig effect hebben op de rente die betaald wordt door consumenten en bedrijven. Banken zijn er inmiddels wel achter dat het risico op het uitlenen van geld groter is geworden door de huidige economische situatie. Banken vragen daarom een hogere risicopremie (rente). Dit zorgt uiteindelijk voor meer druk op de woningmarkten, immers de premie die betaald moet worden voor een huis wordt steeds hoger.

Kees de Kort: Er worden weer rentelolly’s achterin de bus gedonderd

  • Pagina 1 van 3
  • 1
  • 2
  • 3
  • >