Dec 23

Banken nemen steeds verdergaande maatregelen om huiseigenaren te hulp te schieten om te voorkomen dat ze in betalingsproblemen geraken en uiteindelijk hun huis worden uitgezet.

Dinsdag maakte de Rabobank bekend – behalve een compensatieregeling voor álle  klanten met een OpMaat Hypotheek – óók nog een speciaal potje in het leven te roepen voor ‘schrijnende gevallen’. De bank schiet huizenbezitters te hulp die door allerlei onvoorziene omstandigheden zoals arbeidsongeschiktheid of werkloosheid hun maandelijkse hypotheeklasten niet meer kunnen betalen.

De extra regeling wordt voor een periode van vijf jaar opengesteld en is beschikbaar voor de 200.000 klanten met een OpMaat Hypotheek. Als klanten betalingsproblemen hebben, wordt gezamenlijk gezocht naar een passende oplossing. Komen de partijen er niet uit, dan kunnen gedupeerden terecht bij een speciale commissie.

Wim Boonstra wordt er goed voor betaaldIn dit orgaan neemt een afgevaardigde van de Stichting Woekerpolis Claim (WPC) zitting, iemand van de Rabobank en een onafhankelijke voorzitter. Als een klant wordt bestempeld als schrijnend geval, kan hij rekenen op extra compensatie. “We staan altijd al naast onze klanten om problemen op te lossen. Maar in dit geval gaat het ook nog eens om klanten die aan het eind van alle mogelijkheden zijn en die er niet meer uitkomen. We willen door deze regeling voorkomen dat deze mensen met een restschuld achterblijven. We zullen dan ook naar een gepaste oplossing zoeken”, stelt directeur particulieren Rik Op den Brouw van de Rabobank.

De verwachting van de bank is echter dat slechts een beperkt aantal klanten een beroep zal doen op de regeling.

Schikking

Gisteren maakten WPC en Rabobank bekend een schikking te hebben getroffen over de zogeheten OpMaat Hypotheek. Begin deze maand kondigde de bank een compensatieregeling aan voor 100.000 klanten, met een bepaalde variant van dit product. Nu is deze regeling uitgebreid naar álle klanten: mensen die zowel een B- als een C-variant hebben.

Begin december kwam financieel ombudsman Jan Wolter Wabeke al met een aanbeveling voor een compensatieregeling op de proppen. Volgens hem had de Rabobank klanten niet voldoende geïnformeerd over de werking en de risico’s van de hypotheekvorm. Huiseigenaren hebben daardoor minder vermogen opgebouwd dan zij dachten. Zij krijgen nu de kans hun hypotheekconstructie kosteloos te verbeteren en worden gecompenseerd voor renteverliezen.

Hiermee komt de bank tegemoet aan de eisen die WPC twee jaar geleden al stelde. De Rabobank reserveert boven op de eerder aangekondigde €50 tot €75 miljoen nu nog eens tientallen miljoenen.

Volgens partner Matthijs Mons van IG&H Consulting & Interim past de aankondiging van het extra potje voor ‘schrijnende gevallen’ door de Rabobank in de strategie van algemene banken om klanten te hulp te schieten bij mogelijke betalingsproblemen. In bankenland wordt er rekening mee gehouden dat nogal wat klanten in zwaar weer kunnen geraken in de loop van 2010 en 2011.

“Hoewel we wel steeds meer een positieve ondertoon beluisteren bij bankdirecteuren, wat bijvoorbeeld ook wordt onderstreept door berichten van het Centraal Planbureau, houden desalniettemin de geluiden aan dat er volgend jaar meer mensen werkloos raken en de huizenprijzen dalen. Daardoor lopen banken ook meer risico’s. Zij zijn daarom heel bereidwillig om mee te denken met klanten en zullen als het mogelijk is alles uit de kast trekken om te voorkomen dat een klant zijn woning gedwongen moet verkopen. Dat is niet alleen uit liefdadigheid, maar ook uit eigenbelang”, reageert Mons.

Helpende hand

Ook woordvoerder Kees Verhagen van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) bevestigt het beeld dat banken genegen zijn om hun klanten de helpende hand toe te steken. Volgens hem is zowel de bank als de klant er niet bij gebaat dat het misgaat. “Als er betalingsachterstanden optreden, dan kan een bank een veelheid aan maatregelen aanbieden. Zo kan een klant bijvoorbeeld voor een bepaalde periode een vrijstelling van rentebetaling krijgen of een tijdelijke vrijstelling voor de premie van een kapitaalverzekering. Soms is de tijdelijke verhuur van een woning een optie. Wat vooral van belang is, is dat de consument en de bank met elkaar in gesprek gaan en tezamen kijken naar een gepaste oplossing.”

bron:  Telegraaf.nl