Jan 12

Kopers zien kansen in de huidige woningmarkt. Dat blijkt uit de VBO Woonindex die het vierde kwartaal tegen alle verwachtingen in een stijging vertoont van 4,7%.

Kopersmarkt
Met een verruiming van het huizenaanbod, een lichte prijsdaling en een toenemende transactietijd, zien kopers hun onderhandelingspositie sterk verbeteren.

Maar liefst 72% van de kopers geeft aan dat kopers het in de huidige woningmarkt voor het zeggen hebben. Er is sprake van een duidelijke kopersmarkt.Toch houden huizenkopers pas op de plaats als het gaat om een aankoop.

Aankoopbeslissing uitstellen
Bijna 40% van de kopers stelt een aankoopbeslissing uit omdat men speculeert over een verdere prijsdaling. Dat de op de reƫle economie overgeslagen kredietcrisis het koopproces danig verstoort, blijkt uit het feit dat bijna 83% van de woonconsumenten de huidige economie een rol laat spelen in de beslissing al of niet een woningaankoop te doen. Bij 39% speelt dit zelfs een beslissende rol.

Starterswoningen

Kopers verwachten overigens niet dat de kredietcrisis veel gevolgen heeft voor starterwoningen. Met name op het middensegment en hogere segment vanaf 500 duizend euro drukt de kredietcrisis het zwaarst.

Stemming somber
De stemming onder verkopers is somber. Meer dan de helft (52%) voorziet of ondervindt problemen in het verkoopproces en ruim 37% vreest een waardedaling van de woning. Bijna 30% van de woonconsumenten denkt daarnaast ook rekening te moeten houden met een waardedaling in de beleggingsportefeuille.

Hypotheek
Door de voorzichtige houding van hypotheekverstrekkers zien zowel kopers als verkopers de hoogte van het hypotheekbedrag dat maximaal kan worden opgenomen significant dalen. Het rond krijgen van de financiering voor een woningaankoop is beduidend moeilijker geworden. Bijna 33% van de woonconsumenten ziet een daling in het maximaal te lenen hypotheekbedrag.Men is wel positiever over de hypotheekrente. Zowel kopers als verkopers zijn positief gestemd over de hypotheekrente die volgens hen het komende jaar nog meer zal dalen.

bron: RTL Z