Mar 22

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in februari gemiddeld 4,2 procent lager dan in februari 2009. De prijsdaling is kleiner dan in januari, toen koopwoningen nog 5,3 procent goedkoper waren dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van appartementen was met 3,0 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere vrijstaande woningen en twee-onder-een-kapwoningen daalden met 5,3 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager dan in februari 2009. De grootste daling deed zich voor in Noord-Holland, waar koopwoningen 5,9 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 1,2 procent het kleinst.

Vergeleken met januari 2010 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen 0,2 procent hoger. De prijsontwikkeling in de provincies laat een gemengd beeld zien. Zo waren de prijzen in Limburg ongeveer 2 procent hoger dan een maand eerder. In Groningen waren ze echter bijna 3 procent lager. De prijsontwikkeling in de overige provincies lag hier tussenin.

Bijna 8,9 duizend bestaande woningen wisselden in februari van eigenaar. Dat is ongeveer even veel als in februari 2009. Er werden meer appartementen en minder eengezinswoningen verkocht. In januari was het aantal verkochte woningen nog ruim 11 procent kleiner dan een jaar eerder.

prijsverloop

bron: CBS

Feb 22

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in januari gemiddeld 5,3 procent lager dan in januari 2009. De prijsdaling is even groot als in december. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan een jaar eerder. De prijsdaling van tussenwoningen was met 3,5 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere vrijstaande woningen daalden met 8,7 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager dan in januari 2009. De grootste daling deed zich voor in Noord-Holland, waar koopwoningen 8,6 procent goedkoper waren. In Groningen was de prijsdaling met 1,1 procent het kleinst.

Vergeleken met december 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen 0,2 procent hoger. De prijsontwikkeling in de provincies laat een gemengd beeld zien. Zo waren de prijzen in Friesland, Groningen en Utrecht ongeveer 2 procent hoger dan een maand eerder. In Limburg waren ze echter circa 2 procent lager. De prijsontwikkeling in de overige provincies lag hier tussenin.

Ruim 7,7 duizend bestaande woningen wisselden in januari van eigenaar. Dat is ruim 11 procent minder dan een jaar eerder. Deze afname is iets groter dan die in december.

cbs huizenprijzen

bron: CBS

Dec 21

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in november gemiddeld 4,7 procent lager dan in november 2008. De prijsdaling is kleiner dan in oktober. Toen waren de huizen 5,2 procent goedkoper dan een jaar eerder. Tot en met augustus werd de prijsdaling dit jaar gestaag groter, maar sinds september vlakt de afname af. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in november 2008. De prijsdaling van hoekwoningen was met 3,4 procent het kleinst. De over het algemeen duurdere woningtypen zoals twee-onder-één-kapwoningen en vrijstaande woningen daalden met ruim 6 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager dan een jaar eerder. De grootste daling deed zich voor in Flevoland, waar koopwoningen 5,9 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 3,4 procent het kleinst.

Vergeleken met oktober 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen 0,3 procent lager. De prijzen in Limburg, Groningen en Friesland lagen hoger dan een maand eerder. In de overige provincies waren de woningen goedkoper.

Bijna tienduizend bestaande woningen wisselden in november van eigenaar. Dat is 14 procent minder dan in november 2008. Deze afname is veel kleiner dan in de eerste tien maanden van 2009, toen het aantal verkochte woningen steeds 25 tot 50 procent kleiner was dan een jaar eerder.

prijsverloop koopwoningen

Van alle woningtypen was het aantal verkopen in november fors lager dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van vrijstaande woningen daalde met 20 procent het sterkst, dat van appartementen met 11 procent het minst.

bron:  CBS

Oct 21

De prijzen van verkochte bestaande koopwoningen waren in september gemiddeld 5,3 procent lager dan in september 2008. De prijsdaling is iets kleiner dan in augustus. Toen waren de huizen 5,6 procent goedkoper dan een jaar eerder. Sinds februari 2009 zijn de prijzen onafgebroken lager dan een jaar eerder. Dit blijkt uit de ontwikkeling van de prijsindex bestaande koopwoningen van het CBS en het Kadaster.

Alle typen bestaande koopwoningen waren goedkoper dan in september 2008. De prijsdaling van tussenwoningen was met 4,1 procent het kleinst. De vrijstaande en twee-onder-één-kap-woningen daalden met respectievelijk 6,4 en 6,8 procent het meest in prijs.

In alle provincies waren de prijzen lager. De grootste daling deed zich voor in Gelderland, waar koopwoningen 7,0 procent goedkoper waren. In Zeeland was de prijsdaling met 0,7 procent voor de vierde achtereenvolgende keer het kleinst.

Vergeleken met augustus 2009 waren de verkoopprijzen van bestaande koopwoningen een fractie lager. In de helft van de provincies waren de woningen goedkoper.

Ruim 10,4 duizend bestaande woningen wisselden in september van eigenaar. Dat is ruim 32 procent minder dan in september 2008. Van alle woningtypen was het aantal verkopen fors lager dan een jaar eerder. Het aantal verkopen van vrijstaande woningen daalde met bijna 42 procent het sterkst, de appartementen met ruim 28 procent het minst.
Ten opzichte van augustus 2009 steeg het totale aantal transacties echter met bijna 9 procent.

Prijsdaling bestaande koopwoningen

procentuele ontwikkeling verkoopprijzen bestaande koopwoningen

bron: CBS