Sep 5

De gemiddelde prijs van landbouwgrond met een mogelijke bouwbestemming is in 2010 met 23% gedaald en komt uit op € 290.000 per ha. Dit blijkt uit de Grondprijsmonitor van de Dienst Landelijk Gebied (DLG), een onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Landbouw dat verantwoordelijk voor de aankoop van grond in het landelijk gebied. In twee jaar tijd zijn zowel het aantal transacties voor bouwgrond als het oppervlakte gehalveerd.

Volgens DLG komt dit door het stilvallen van de woningbouw en kantorenmarkt als gevolg van de kredietcrisis. In 2010 werd in totaal 1157 ha grond aangekocht met een ‘rode bestemming’. De hoogste gemiddelde prijs werd betaald in de regio Westelijk Holland (€ 855.582) en de laagste in Groningen (€ 128.941).
De prijs van alle aangekochte landbouwgrond is wel gestegen, met 57%.

bron: PropertyNL