Apr 26

Huiseigenaren en potentiële huizenkopers laten de discussie over de hypotheekrenteaftrek zwaar meewegen bij de landelijke verkiezingen in juni.

Enquete
Dit blijkt uit een enquête van hypotheekketen De Hypotheker onder ruim 12.000 klanten. Voor 64 procent van de ondervraagden zijn de standpunten over de woningmarkt een doorslaggevende factor bij hun keuze voor een bepaalde partij. Twee derde van deze groep is voor behoud van de hypotheekrenteaftrek.

Niet of wel afschaffen
Van alle ondervraagden wil 49 procent helemaal geen ingrepen in de aftrek. Maar 8 procent is voorstander van afschaffing, 38 procent kan zich vinden in beperking van de aftrek. Van de aspirant-kopers zegt ruim de helft de aankoop van een nieuw huis uit te stellen tot er meer duidelijkheid is over het onderwerp.

Politieke discussie
Over de hypotheekrenteaftrek is momenteel veel politieke discussie. Voor een aantal partijen is beperking of afschaffing bespreekbaar geworden nu de overheid diep moet snijden in de overheidsuitgaven. De belastingmaatregel kost de schatkist jaarlijks ruim 11 miljard euro.

Daling huizenprijzen
Huiseigenaren vrezen voor lagere huizenprijzen als er wordt gemorreld aan de aftrek. De helft vreest een sterke daling van de prijzen en zo’n 31 procent verwacht een lichte daling, zo blijkt uit de peiling van De Hypotheker.

Overhandiging
De grootste bemiddelaar in hypotheken in Nederland overhandigde de resultaten van zijn enquête maandagmiddag aan VVD-Kamerlid Frans Weekers. Het gaat niet om een representatieve steekproef onder de Nederlandse bevolking. Van de ondervraagden woont 89 procent in een koopwoning. Van alle woningen in Nederland is ruim de helft een eigen woning, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

bron:  RTL Z

Mar 11

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) wil een sloopfonds voor krimpgebieden. Het fonds moet worden gevuld met geld dat nu via de overdrachtsbelasting naar de rijksoverheid gaat.

Verloedering
Sloop in krimpgebieden is vaak nodig om leegstand en verloedering aan te pakken en een sterke prijsdaling van de overige woningvoorraad te voorkomen. Om de eigenaar niet met een grote schuld op te zadelen, is volgens NVM een sloopfonds nodig, dat gevuld wordt door partijen in krimpregio’s die belang hebben bij het waardebehoud van het vastgoed.

Stalin was er niet bij


Particuliere eigenaren
De NVM denkt aan particuliere eigenaren, banken, corporaties en overheden. Het regionale sloopfonds kan volgens de NVM worden gevuld met de 6 procent overdrachtsbelasting die kopers betalen over de koopsom van vastgoed.  Overdrachtsbelastingen zijn immers ‘een afroming van de waarde van particuliere transacties in de regio, en verdwijnen nu in de algemene middelen van de rijksoverheid.’ De NVM wil zich niet vastleggen op een bepaald bedrag. ‘Dat is lastig uit te rekenen’, zegt woordvoerder Roeland Kimman. ‘We zijn geen wetenschappelijke instelling.’ Toenmalig minister Eberhard van der Laan (Wonen, Wijken en Integratie) heeft vorig jaar voorgesteld 31 miljoen euro vrij te maken voor de krimpgebieden Oost-Groningen, Parkstad Limburg en – in minder mate – Zeeland.

Consumentgericht
De NVM wil ten koste van alles voorkomen dat de krimpgebieden in Noord-, Zuid- en Zuidwest-Nederland een imagoprobleem krijgen. Kimman roept een uitspraak van staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken in herinnering, die potentiële kopers opriep geen huis in een krimpregio te kopen. Kimman: ‘De basisgedachte is dat je kansen moet creëren voor krimpgebieden. Veel gemeenten bouwen nog steeds zonder de behoefte van de bewoners te kennen. Zorg dat de bouw aansluit bij de vraag. Consumentgericht bouwen komt in het algemeen neer op een huis met een tuin: de grondgebonden woning.’  Daarnaast raadt de makelaarsvereniging krimpgebieden aan de kwaliteit van de woonomgeving te benadrukken, zo schrijft ze in het rapport Krimpgebied = Kansgebied. ‘Niet iedereen wil in een stad wonen. Ruimte, rust en de nabijheid van natuur zijn voor velen hoog gewaardeerde kenmerken van de woonomgeving. (…) Daar komt bij dat de prijs-kwaliteitsverhouding van het woningaanbod in deze regio’s relatief goed is.’

bron:  Binnenlands Bestuur

Sep 19

Tijdens de Algemene Beschouwingen op 16 september 2009 heeft de VVD gepleit voor het afschaffen van de overdrachtsbelasting. De Consumentenbond drong hier al eerder op aan in een open brief aan premier Balkenende (februari 2009). De bond roept de regering hierin op om bij het bestrijden van de economische crisis vooral te denken aan consumentgerichte maatregelen. Ook de VVD wil nu dergelijke maatregelen om bijvoorbeeld de huizenmarkt een impuls te geven.

Op Prinsjesdag 15 september 2009 presenteerde minister Bos van Financiën de miljoenennota 2010 met daarin sombere vooruitzichten voor de economie. De Consumentenbond ziet de meeste mogelijkheden om de economie weer uit het slop te trekken door maatregelen te nemen die de vraag ondersteunen. Dit stimuleert consumenten bestedingen te doen die de economie een impuls geven. De overheid kan hieraan bijdragen door het vertrouwen van consumenten in markten en marktwerking te garanderen, maar ook door specifieke maatregelen als:

  • 1. het aantrekkelijk maken van milieubesparende maatregelen zoals de
    aanschaf van zonnepanelen. Hierdoor zullen er nieuwe bedrijven
    ontstaan die reageren op deze nieuwe vraag;
  • 2. het afschaffen van specifieke belastingen die de vraag in de weg staan, zoals de Vliegtax en de overdrachtsbelasting op koopwoningen.

bron: Consumentenbond

Nov 25

Logo D66D66-fractievoorzitter Alexander Pechtold heeft premier Balkenende gevraagd de leiding te nemen in een discussie over het hervormen van de woningmarkt. Pechtold deed dit nadat de premier gisteren stelde niet onwelwillend te staan tegenover een wijziging in de hypotheekrenteaftrek. Tijdens het Vragenuurtje in de Tweede Kamer krabbelde Balkenende vandaag echter terug. De regering is toch niet van plan iets te doen aan de vastzittende woningmarkt.

Woningmarkt moet toegankelijk worden

Pechtold is van mening dat er iets grondig moet veranderen aan onze woningmarkt: “In Nederland, zeker in de steden, is het voor een jonge onderwijzer samenwonend met een jonge politieagente nauwelijks mogelijk een woning te kopen. Toegankelijkheid tot de woningmarkt moet daarom ons streven zijn. Met de uitspraken van de premier gisteren meende ik hem aan mijn zijde te vinden.”

Balkenende blijft zich verzetten

Premier Balkenende reageerde namelijk positief op een rapport van het wetenschappelijk instituut van zijn partij, dat pleit voor hervorming van de woningmarkt, waarbij ook naar de hypotheekrente gekeken moet worden. Vandaag liet Balkenende echter weten toch niets aan de woningmarkt te willen doen. Pechtold: “Het is teleurstellend dat de premier en zijn kabinet zich blijven verzetten tegen een woningmarkt die voor iedereen toegankelijk is. Dat gaat ten koste van jonge mensen die nu een huis willen kopen. Het onderwerp is namelijk van groot belang voor toekomstige generaties.”De reactie hierop van minister Bos

Bron: AllePersberichten.nl